Standard.

nedjelja jul 15

Znate li da su naši penzioneri ostali bez jedne penzije?

Standard penzionera je značajno opao u posljednjih šest godina. Cijene su u tom periodu porasle 9,3 odsto, a penzije samo 1,43 procenta. Kupovna moć penzionera je opala za 7,87 odsto,…

13 hits

subota jul 14

U prošloj godini dug značajno uvećan: Montenegro Airlines duguje Aerodromima 25 miliona eura

Nacionalni avio-prevoznik Montenegro Airlines duguje Aerodromima Crne Gore 24,9 miliona eura. Toliko iznosi stanje duga prema državnim Aerodromima na kraju 2017. godine. U prošloj godini dug je uvećan za 5,7…

13 hits

petak jul 13

Ministar odgovorio: Da li nam se sprema promjena poreza?

Nema motiva za globalnu promjenu poreskih stopa. Izuzeci su mogući samo u slučajevima kada je korekcija nužna i kada ona nije samo u funkciji poreskih prihoda, nego i uticaja na…

38 hits

četvrtak jul 12

Predato preko 30.000 zahtjeva za legalizaciju, moguće slati poštom tokom praznika

Ukupno 30.165 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata predato je lokalnim samoupravama u Crnoj Gori. Radi se samo o zahtjevima koji su pristigli direktno u nadležne sekretarijate, bez onih koji su…

21 hits

 
 
 
 

Standard penzionera je značajno opao u posljednjih šest godina. Cijene su u tom periodu porasle 9,3 odsto, a penzije samo 1,43 procenta. Kupovna moć penzionera je opala za 7,87 odsto, odnosno 22,3 eura mjesečno ili 267 eura godišnje, ako se ovaj procenat obračuna na prosječnu penziju, piše Dan.

Nacionalni avio-prevoznik Montenegro Airlines duguje Aerodromima Crne Gore 24,9 miliona eura. Toliko iznosi stanje duga prema državnim Aerodromima na kraju 2017. godine. U prošloj godini dug je uvećan za 5,7 miliona eura. To pokazuju podaci iz izvještaja o reviziji finansijskih iskaza MA u 2017. godini, koju je avio-prevoznik završio sa 4,6 miliona minusa.

Nema motiva za globalnu promjenu poreskih stopa. Izuzeci su mogući samo u slučajevima kada je korekcija nužna i kada ona nije samo u funkciji poreskih prihoda, nego i uticaja na regularnost i stabilnost tržišta, kazao je u intervjuu Pobjedi ministar finansija Darko Radunović u odgovoru na pitanje da li se priprema korekcija nekih poreskih stopa.

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 85. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru. U diskusiji je naglašeno da će predložena rješenja obezbijediti efikasnije upravljanje i uspostavljanje unutrašnjih kontrola u javnom sektoru, kako bi s obezbijedilo da se javnim sredstvima – nacionalnim i sredstvima EU – upravlja na pravilan, ekonomičan, efikasan, efektivan i transparentan način.

Kako je i bilo najavljeno ranije iz kompanije Bemax, danas je izvršen proboj lijeve tunelske cijevi tunela Vjeternik na Autoputu Bar - Boljare, dionica Smokovac - Mateševo.

Ukupno 30.165 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata predato je lokalnim samoupravama u Crnoj Gori. Radi se samo o zahtjevima koji su pristigli direktno u nadležne sekretarijate, bez onih koji su poslati poštom.

U proteklih godinu i po dana Ministarstvo finansija je zajedno sa ekspertima koji su bili angažovani na projektu, uz podršku linijskih ministarstava, a uz pomoć partnera iz Evropske unije postiglo značajne rezultate realizacijom projekta u oblasti finansijskog planiranja i programiranja, rekla je generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj u Ministarstvu finansija, mr Iva Vuković na završnoj konferenciji povodom IPA 2014 Projekta ,,Podrška procjeni makroekonomskog uticaja strukturnih reformi”. Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati Projekta koji je realizovan uz pomoć IPA sredstava.

Crna Gora uspješno kreira politike i usvaja ključna strateška dokumenta koja tretiraju oblast malih i srednjih preduzeća (MSP), vodeći se preporukama Akta o malim preduzećima (Small Business Act), kao i drugim evropskim dokumentima koja prepoznaju politiku razvoja MSP, zaključeno je na sastanku koordinatora za Akt o malim preduzećiima (SBA koordinatora) koji je održan danas u Parizu.