Bjelica: Prethodna uprava UCG pokrenula i realizovala postupak izgradnje stambenih objekata

Piše: Duško Bjelica, redovni profesor i bivši predsjednik UOUCG

Sa Univerziteta Crne Gore su se oglasili 18.3.2022.godine i ’’snažno’’ saopštili : ’’ Pokrenut proces za izgradnju ćetiri zgrade za rješavanje stambenih potreba zaposlenih i ojačavanje naučnoistraživačkih kapaciteta ’’. Da saopštenje sa Rektorata ima još veću težinu oglasi se istim povodom i predsjednica UOUCG Rajka Glušica i reče da su ’’pokrenuli proceduru za izgradnju četiri objekta’’.

Naravno, nije prvi put da se sa tih adresa manipuliše i da se javnosti predočava drugačija stvarnost. Imju očigledno problema sa Biltenima UCG koji su javno dostupni na sajtu UCG a koji često svojom sadržinom pružaju suprotne dokaze od onih koji se lansiraju. Naravno , poput onih o izbornim zvanjima o čemu su neke kolege već upoznale javnost.

Ja ću ovom prilikom pokušati da činjenicama kao i uvijek objasnim da nijesu pokrenute procedure već da su ranije, prije dvije godine, aktivnosti na tom planu daleko odmakle. Dolaskom sadašnje uprave UCG i odlazeće Vlade, upravo su te aktivnosti, kao i mnoge druge zakočene do sada. Poći ću redom.

Naime, UOUCG je na sjednici održanoj još 16.decembra 2019.godine usvojio ’’Plan za rješavanje stambenih poreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore’’. Usvojen je predlog rektora br. 01-37621 od 11.12.2019.

godine, sa Modelima valorizacije urbanizovanog zemljišta u okviru DUP-a ’’Univerzitetski centar – izmjene i dopune’’ u Podgorici, u vlasništvu UCG.

Tadašnji UOUCG kojim je predsjedavao Duško Bjelica, usvojio je dokument sa modelima koje je sačinio Ekonomski fakultet- dokument br. 3031 od 13.11.2019.godine koji je kandidovao rektor Danilo Nikolić. Dokument podrazumijeva zajedničku gradnju ’’ključ u ruke’’ i zamjenu poslovnih prostora za stambene prostore u kulama i zgradama , uz dobijanje minimum 25 % ukupne neto površine izgrađenog prostora. Ta dokumenta su bila sastavni dio odluke UOUCG što je tada Vladi Crne Gore i dostavljeno na saglasnost.

S tim u vezi Vlada Crne Gore je Zaključkom broj. 07- 3847 od 30.jula 2020.godine usvojila Informaciju o valorizaciji urbanizovanog zemljišta u okviru DUP-a ’’Univerzitetski centar’’-izmjene i dopune u Podgorici. Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj: 02-371/1, od 16.decembra 2019.godine. Zaključeno je i da Univerzitet Crne Gore prilikom zaključenja ugovora sa izvođačem radova, u skladu sa Modelom II iz Informacije, u saradnji s Vladom Crne Gore definisati broj stambenih ili poslovnih jedinica , koje će opredijeliti Vladi.

Nakon toga, UOUCG je na sjednici od 25 -28.septembra 2020.godine odlukom br. 02-330/1 od 28.9.2020.godine prihvatio predlog rektora i formirao Radni tim za sačinjavanje Projektnog zadatka za izradu Idejnog rješenja za građanje objekata u zahvatu DUP-a ’’Univerzitetski centar’’- izmjene i dopune u podgorici ( Bilten br. 508 od 20.10.2020.godine).

Odlukom br. 02-330/3 od 23.11.2020.godine, UOUCG je usvojio Projektni zadatak za izradu Idejnog rješenja za građenje objekata u zahvatu DUP-a ’’Univerzitetski centar ’’- izmjene i dopune u Podgorici ( na urbanističkim parcelama br. 24, 25, 26 i 30), u formi i sadržini koju je dostavio Radni tim za sačinjavanje Projektnog zadatka, uz Akt br. 02-330/2 od 19.11.2020.godine. Sastavni dio ove odluke UOUCG čini i Mišljenje Ministarstva održivog razvoja i turizma- Direktorata Glavnog državnog arhitekte br. 05-51/292 od 13.11.2020.godine.

I konačno potpisan i ovjeren Projektni zadatak broj : 02-330/4 od 3.11.2020.godine(Bilten broj 513 od 24.11.2020.godine, str.12), sa dokumentacijom koja čini njegov sastavni dio, dostavljeni su Ministarstvu održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore, za sprovođenje postupka saglasno odredbama člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Vjerujem da je ispred navedenim činjenicama i dokazima, ipak, ne samo akademska već i šira javnost upoznata kada je pokrenuta procedura, što je sve u međuvremenu urađeno i u kojoj fazi je sve ovo čekalo da se nastavi sa ovim poslom. Meni je jasno da u nedostaku svojih aktivnosti treba se zaklanjati iza tuđih ali isto tako kao ozbiljni ljudi treba da se oslanjamo na činjenice i istinu.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

Sekulić: Skidanjem imuniteta namjeravaju da me ponize i isprljaju...

Ona kaže da ju je vijest o zahtjevu za ukidanje poslaničkog imuniteta od strane SDT-a zatekla na...

Zirojević: Radujemo se što će ova gomila gluposti dobiti...

" Nego, šta ćete kad, kao i sve vaše laži i namještaljke, i ova doživi totalni fijasko?...

Konzumiranje ove zdrave grickalice smanjuje apetit i ubrzava gubitak...

Istraživači su otkrili da konzumiranje od 30 do 50 grama orašastih plodova bogatih hranljivim materijama pomaže u...

Tuča u parlamentu Turske, poslanik opozicije u bolnici zbog...

Tuča je izbila tokom rasprave o državnom budžetu za 2023. godinu. „Njegovo stanje se...

Bošković: Glasaću da mi se skine imunitet, ponosan sam...

On je poručio da će u Skupštini glasati da mu se skine imunitet. “U...

NAJČITANIJE

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare