test

Novović: ANB da dostavlja izvještaje, SPO izdvojiti iz policije

Standard

01/03/2023

10:34

Dosadašnjim radom i rezultatima pokazali smo da smo profesionalni, neselektivni, nezavisni i samostalni u radu, rekao je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović u intervjuu za portal RTCG.

On je istakao da nije bilo nikakvih, pa ni političkih pritisaka na njegov i rad Specijalnog državnog tužilaštva, od trenutka kad je izabran za glavnog specijalnog tužioca.

Novović je govorio o prvoj godini mandata na poziciji glavnog specijalnog tužioca, saradnji sa ANB-om i Upravom policije, kapacitetima Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i hapšenju “krupnih riba”…

Skoro je godina otkako ste glavni specijalni tužilac. Kako ocjenjujete rad i rezultate SDT-a tokom Vašeg mandata?

-Već sam rekao više puta da smatram da moje 12-ogodišnje iskustvo u pravosuđu, kao prvostepeni sudija krivičar u Osnvonom sudu u Danilovgradu i prvostepeni sudija krivičar i sudija za istragu u Višem sudu u Podgorici, može pomoći u boljoj organizaciji i načinu rada Specijalnog državnog tužilaštva, a da ja lično, kao glavni specijalni tužilac, zajedno sa svim specijalnim tužiocima, upućenim državnim tužiocima i drugim zaposlenima, mogu dati doprinos u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, da bi rezultati te borbe omogućili zatvaranje poglavlja 23 i 24, u postupku pregovaranja Crne Gore sa Evropskom unijom. Time bi sigurno učinili važan korak ka željenom cilju svih nas – da Crne Gora postane punopravna članica Evropske unije, a što je bio moj osnovni motiv da se kandidujem za funkciju glavnog specijalnog tužioca. Što se tiče rada Specijalnog državnog tužilaštva u prvoj godini mog mandata, smatram da smo dosadašnjim radom i rezultatima pokazali da smo profesionalni, neselektivni, nezavisni i samostalni u radu. Vjerujem da je takav naš rad prepoznat i od strane građana, a punu podršku za dosadašnji rad ali i za ubuduće kontinuirano dobijamo sa brojnih međunarodnih adresa, što svakako ima svoju težinu i značenje. Ipak, smatram da u budućnosti možemo biti još bolji i upravo u tome nalazim i dodatnu motivaciju za rad.

Imate li zadovoljavajuću saradnju sa Upravom policije i Agencijom za nacionalnu bezbjednost (ANB)?

– Agencija za nacionalnu bezbjednost je organ uprave koji je obavještajne prirode, zbog čega bi trebala da snadbijeva Specijalno državno tužilaštvo obavještajnim podacima o tome da su učinjena krivična djela iz njegove stvarne nadležnosti, odnosno krivična djela organizovanog kriminala, visoke korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina. Ovo posebno jer Specijalno državno tužilaštvo se ne bavi obavještajnim radom, niti ima instrumente za sprovođenje obavještajnog rada. Očekujem da u tom cilju Agencija periodično dostavlja izvještaje sa takvim podacima Specijalnom tužilaštvu. Što se tiče saradnje sa Upravom policije, Specijalno državno tužilaštvo, po zakonu, u vršenju svojih poslova, sarađuje sa Specijalnim policijskim odjeljenjem, kao jednom od oragnizacionih jedinica Uprave policije i ta saradnja je na izvanrednom nivou.

Kako ocjenjujete kapacitete Specijalnog policijskog odjeljenja?

– Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova predviđeno je da u Specijalnom policijskom odjeljenju treba da bude zaposleno 50 policijskih službenika. Ta popunjenost je sada ispod polovine predviđenog broja. Osmim toga, aktom Ministarstva nije uopšte predviđeno zaposlenje potrebnog pomoćnog osoblja u Specijalnom policijskom odjeljenju, pa trenutno zaposleni policijski službenici, osim policijskih poslova obavljaju i poslove upisničara, zapisničara, dostavljača i dr. Specijalno državno tužilaštvo i sa trenutnim kapacitetima Specijalnog policijskog odjeljenja je postiglo značajne rezultate, ali bi ti rezultati sigurno bili bolji, da u policijskom odjeljenju ima predviđen broj službenika, uz odgovarajući broj namještenika, zbog čega se taj problem mora riještiti bez odlaganja. Već sam govorio javno i da je moja vizija da u bliskoj budućnosti Specijalno policijsko odjeljenje bude izdvojeno iz sastava Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova i bude sastavni dio Specijalnog državnog tužilaštva, sa svim policijskim ovlašćenjima. Takav primjer postoji u Sjedinjenim Američkim Državama i u praksi daje dobre rezultate, ali njegova realizacija u Crnoj Gori ne zavisi od Specijalnog državnog tužilaštva već od donosilaca političkih odluka. Vlada Crne Gore je ustupila na korišćenje, između ostalog, zgradu stare Vlade Specijalnom državnom tužilaštvu i Specijalnom policijskom odjeljenju, pa mogu reći da je za korak bliže realizacija ove moje ideje.

Ima li političkih pritisaka na SDT?

– Već sam rekao da smo u dosadašnjem radu pokazali samostalnost, nezavisnost i neselektivnost, pa zaista mogu da kažem da nije bilo nikakvih, pa ni političkih pritisaka na moj i rad Specijalnog državnog tužilaštva, od trenutka kad sam izabran za glavnog specijalnog tužioca. Primjetno je da određeni politički subjekti, u okviru svojih političkih aktivnosti i za potrebe političkih interesa, prisvajaju rezultate Specijalnog državnog tužilaštva kao svoje, a da određni politički subjekti rezultate u prethodnom periodu javno ne komentarišu ili ne bar u onoj mjeri u kojoj oni to zaslužuju. Ponavljam da Specijalno državno tužilaštvo radi profesionalno i samostalno, a rezultati koje je postiglo u prethodnih godinu dana, koji su prepoznati o pohvaljeni od strane međunarodnih partnera i Evropske Unije, su rezultati svih građana Crne Gore, a samim tim i svih političkih partija, vladajućih ili opozicionih, jer pokazuju da je pravda dostižna i vidljiva, a crnogorsko društvo zaštićeno od najtežih oblika kriminala.

Godinama se govori o potrebi hapšenja “krupnih riba”, kako bi Crna Gora napredovala na EU putu. Da li je u tom kontekstu bilo nekih pomaka?

– Nas konkretno u Specijalnom državnom tužilaštvu interesuju isključivo činjenice i dokazi, odnosno da li postoje osnovi sumnje ili osnovana sumnja da je neko učinio krivično djelo iz njegove stvarne nadležnosti, a ne lično svojstvo, politička, društvena ili druga moć, uticaj ili značaj koji neki učinilac ima u momentu kada je protiv njega pokrenut postupak. Podsjetiću da je u okviru prve godine mog mandata preduzeto krivično gonjenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, bivšeg predsjednika Privrednog suda Crne Gore, bivšeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, specijalnog tužioca, bivših i sadašnjih ministara u Vladi Crne Gore i poslanika Skupštine Crne Gore, bivših rukovodećih lica organa državne uprave, policijskih službenika i službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost, bivših odgovornih lica u pojedinim privrednim društvima čiji je osnivač država…Sve to dovoljno govori o našem neselektivnom radu, zasnovanom isključivo na kvantitetu i kvalitetu prikupljenih dokaza.

Izvor (naslovna fotografija):

Vladimir Novović

Ostavite komentar

Komentari (0)