test

U aprilu nove provjere znanja, SDT i dalje rješava prošlogodišnje testove

Standard

24/02/2024

08:18

Od 20. aprila prošle godine kada je prekinuta eksterna provjera znanja iz matematike za polumaturante u svim osnovnim školama u Crnoj Gori – još se ne zna ko je odgovoran i ko je nekoliko sati uoči početka testa na Vajber poslao zadatke. Nove provjere znanja za polumaturante su već zakazane za april, a predmet i dalje izviđa Specijalno državno tužilaštvo.

Osim curenja testova iz matematike u osnovnim školama, u SDT-u se od juna prošle godine nalazi i premet kojim se istražuje ko je nezakonito postupao u slučaju prepisivanja na eksternom testiranju iz predmeta crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski (CSBH) jezik i književnost.

Matematika pod lupom

Skandal curenja testova za eksternu provjeru znanja za polumaturante je izbio 20. aprila prošle godine. Od tada se dogodilo sljedeće – ko je pustio u javnost testove iz matematike za eksternu polumaturu, prvo je provjeravalo ODT u Rožajama, odakle je i stigla prva informacija da su testovi ,,procurili“. Tamošnje tužilaštvo je nakon analize utvrdilo da se to dogodilo na teritoriji opštine Berane, a ne u Rožajama, kako je ranije postojala sumnja, pa su spisi predmeta dostavljeni na nadležnost ODT-u Berane, koje je početkom septembra utvrdilo da postoji sumnja da je izvršeno krivično djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva. ODT Berane 7. septembra šalje SDT-u u Podgorici spise predmeta. Predmet se sada nalazi u SDT-u Podgorica, ali više informacija, od posljednje iz novembra da se i dalje izviđa, javnost nema.

Prođe godina


Deset mjeseci nakon curenja testova, i mjesec uoči nove provjere znanja, država nije uspjela da pronađe odgovorne iz Berana, gdje postoji osam osnovnih škola.

Više nezavisnih izvora je Pobjedi potvrdilo da su za curenje testova odgovorni nadležni iz jedne osnovne škole u Beranama, što potvrđuje i činjenica da je slučaj završio u Specijalnom državnom tužilaštvu, jer su testovi sat vremena prije ispita bili dostupni javnosti.

Prosvjetari iz Rožaja su obavijestili Ispitni centar i Ministarstvo prosvjete da su testovi objavljeni i da se šire društvenim mrežama. Ispitni centar je reagovao i test je otkazan sat prije početka, a djeca su vraćena kućama.

Ovu zloupotrebu je za Pobjedu komentarisala Snežana Kaluđerović, pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje, koja je istakla da onaj ko je zloupotrijebio položaj i objavio test iz matematike prije samog čina polaganja mora biti procesuiran i odgovarati za krivično djelo odavanje poslovne tajne. Za to krivično djelo zaprijećena je kazna od tri mjeseca do pet godina zatvora. Istakla je da se djelo može eventualno tretirati i kao namjera dogovaranja ishoda takmičenja za što je predviđena kazna do tri godine.

Uputstva Ispitnog centra, koja su objavljena na sajtu te institucije, preciziraju rukovanje zapečaćenim vrećicama sa testovima prije nego se otvore pred đacima. Testovi se pripremaju u Ispitnom centru, pakuju se i šalju školama. Škola dobija testove na dan provjere znanja iz određenog predmeta i to dva do tri sata prije početka. Direktor škole i školski koordinator preuzimaju ispitni materijal od poštanskog službenika. Prilikom preuzimanja provjeravaju da li je materijal propisno zapakovan u sigurnosne vrećice. Trideset minuta prije početka ispita vrećice se predaju test-administratorima, koji ih otvaraju pred učenicima u učionici u kojoj se održava test.

Do „provaljivanja“ zadataka je dolazilo i ranije, jer su đaci uspijevali da unose telefone i slikaju testove, koje su slali u organizovane grupe kako bi se zadaci riješili, ali se nije događalo da se nađu u javnosti prije početka testa.

Ministarstvo prosvjete je nakon curenja testova saopštilo da je Ispitni centar utvrdio da nijesu ispoštovane procedure i mjere koje se moraju preduzeti radi očuvanja tajnosti testiranja u školama.

Pomoćnik direktora u Ispitnom centru Crne Gore Gojko Jelovac kazao je još prošle godine, na okruglom stolu, koji je bio posvećen problemima sa testiranjem, da se za 24 sata može znati iz koje škole je ,,procurio“ test iz matematike. Rekao je da zna i u kojoj, ali nema dokaze.

“Nije u Rožajama škola”, kazao je Jelovac tada, a nakon nekoliko dana javnost je informisana da je slučaj iz Rožaja preseljen u Berane.

On je tada kazao da se sve dešavalo prije polaganja testa iz maternjeg jezika, gdje je kasnije evidentirano masovno prepisivanje.

Nule u petice


Pored ovog slučaja, Specijalno državno tužilaštvo istražuje da li je i ko u Ministarstvu prosvjete, Državnoj komisiji za maturski ispit, ali i među test-administratorima, koordinatorima i direktorima srednjih škola nezakonito postupao u slučaju prepisivanja na eksternom testiranju iz predmeta crnogorski–srpski, bosanski, hrvatski (CSBH) jezik i književnost.

Skandal je obilježio završetak školske godine kada je utvrđeno da je više od 500 učenika prepisivalo na maturskom ispitu iz CSBH, zbog čega im je komisija dala nule. Pod pritiskom javnosti, tadašnji ministar prosvjete Miomir Vojinović je odlučio da formira novu komisiju koja je ponovo ocjenjivala testove – i đacima dala visoke ocjene.

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore je Specijalnom državnom tužilaštvu, 20. juna ove godine, dostavilo podnesak udruženja Prosvjetna zajednica i Roditelji, u kojem se izražava sumnja u zakonito postupanje službenih lica Ministarstva, Državne komisije za maturski ispit, test-administratora, koordinatora i direktore srednjih škola, u postupku ocjenjivanja maturskih/stručnih ispita, organizovanih 2022/2023, po kojem je formiran krivični predmet i dodijeljen u rad specijalnom tužiocu.

Udruženje je u dopisu tužilaštvu navelo da su angažovani novi ocjenjivači koji nijesu obučeni za taj posao.

Polaganje maturskog ispita su pratili i protesti. Prvo su nezadovoljni učenici i roditelji „upali“ u Ispitni centar, zato što su ocjenjivači dali nule nakon što je utvrđeno da su prepisivali. Nadležni su popustili pred roditeljima i učenicima, koji su tom prilikom vrijeđali ocjenjivače i zaposlene Ispitnog centra – i priznali da su prepisivali, ali nijesu odustajali od zahtjeva za visokim ocjenama.

Ministar Vojinović je tada odlučio da se testovi ponovo pregledaju, što su članovi Komisije za ocjenjivanje odbili, nakon čega je Vlada smijenila rukovodstvo Ispitnog centra, a oformljena je nova komisiju za ocjenjivanje koja je đacima sada dala visoke ocjene.

Onda je uslijedio protest ispred Ministarstva prosvjete – sada su protestovali i nastavnici i roditelji, koji su od Vojinovića tražili da se sačuva dignitet nastavnika i smatrali da su djeca, koja su regularno radila testove, sada diskriminisana.

Uputili su dopis tužilaštvu, u kojem se navodi da su se, neposredno nakon polaganja testa za CSBH jezik i književnost, u javnosti ,,pojavili dokazi o prepisivanju unutar Vajber grupe pod nazivom ‘Druženje’ “, kao i da su o tome odmah obaviješteni predstavnici uprave Ispitnog centra i Ministarstva prosvjete.

“Osim njima, direktor SMŠ ,,Danilo Kiš“ iz Budve Krsto Vuković ove informacije i dokaze (skrinšotove iz grupe) dostavio je i medijima, koji su zatim o tome obavijestili javnost. Članovi Komisije za ocjenjivanje su tokom vrednovanja testova utvrdili da je više stotina maturanata imalo odgovore koji su ukazivali na prepisivanje, na osnovu čega su tražili dodatne instrukcije od Državne maturske komisije, Ministarstva prosvjete i Ispitnog centra kako da postupaju u ovom slučaju. Oni tvrde da su nakon više neuspjelih pokušaja traženja instrukcija putem mejla, dobili odgovor na sastanku. kojem je prisustvovala glavna ocjenjivačica. da testove tih učenika posebno obilježe, odnosno da na svakom evidentiraju šta su zapazili. Te informacije su dostavili Komisiji za maturski/stručni ispit”, stoji u dopisu.

Polumaturanti i maturanti se spremaju za nove provjere znanja, a država nije riješila dva prošlogodišnja skandala. Formirani predmeti u SDT-u mogu, s jedne strane, da budu upozorenje nadležnim da ne otvaraju vrećice mimo procedura, slikaju testove i šalju ih u javnost. Mogu da budu i upozorenje test-administratorima da ne dozvoljavaju prepisivanje, kao što to, valjda, ne dozvoljavaju ni svojim učenicima na testovima ili pismenim zadacima na redovnim časovima.

S druge strane, ignorantski odnos sistema prema ovim radnjama može da bude i zeleno svjetlo da se nastavi sa dosadašnjim radnjama za koje niko ne trpi posljedice.

Pripremaju sve da se ne ponovi prošla godina

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ispitni centar uveliko sprovode aktivnosti koje za cilj imaju što bolju pripremu maturskog ispita, kako nam se ne bi ponovila situacija od prošle godine, rečeno je Pobjedi iz resora ministarke Anđele Jakšić – Stojanović.

To su odgovorili na upit – da li su u svjetlu prošlogodišnjih događaja, koji su obilježili provjeru eksternog znanja za polumaturante i maturante, uradili analizu uzroka problema, odnosno kako će ove godine biti postavljena eksterna provjera znanja.

Pobjeda je pitala i da li je detektovan srž problema kada je u pitanju prepisivanje tokom samog ispita – da li je razgovarano sa test-administratorima, odnosno da li je utvrđeno koji od njih su prekršili procedure i jasne upute Ispitnog centra i omogućili đacima da prepisuju.

Iz Ministarstva su naveli da Ispitni centar obavlja stručne, razvojne, organizacione, administrativne i druge poslove u vezani sa realizacijom maturskog ispita.

“Prvi maturski ispit održaće se 16. aprila iz predmeta crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, kao i iz predmeta albanski jezik i književnost, a potom i iz prvog stranog jezika koji je zakazan za 15. maj. Ispit iz matematike i nastavnog predmeta po izboru učenika održaće se 24. maja, odnosno stručne teorije 6. juna”, naveli su iz Ministarstva.

Ističu da je Ispitnom centru od ove godine vraćena jedna od nadležnosti koja se odnosi na testove za predmet po izboru, odnosno stručnu teoriju, koji se pripremaju u organizaciji Ispitnog centra.

Navedeno je da je Radna grupa, koju čine predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Zavoda za školstvo, Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje, donijela tri nova pravilnika – Pravilnik o polaganju maturskog ispita za učenike gimnazije; Pravilnik o polaganju stručnog ispita za učenike koji nastavljaju školovanje; Pravilnik o načinu i postupku provjere znanja učenika na kraju obrazovnog ciklusa.

“Novim pravilnikom za učenike srednjih škola precizirano je da se u učionici nalaze dva test-administratora, od kojih je jedan iz druge obrazovno-vaspitne ustanove, kao i obavezno prisustvo supervizora koji može da pristupi ispitnom prostoru. Pravilnicima su definisane sankcije za učenike koji naprave prekršaj (pokušaju da prepišu, kao i za one koji ometaju rad, koriste mobilni telefon). Sankcije idu od usmene opomene pa do udaljavanja sa testa, pri čemu udaljavanje podrazumijeva i vrednovanje njegovog testa sa uspjehom nedovoljan (1)”, upozoravaju iz Ministarstva.

Ističu da članom 18 Pravilnika o načinu, postupku i vremenu polaganja maturskog ispita u gimnaziji test-administrator obezbeđuje poštovanje pravila ispita u ispitnom prostoru. Dodaju da je pored toga test-administrator dužan da, na osnovu pripremljene dokumentacije, ispuni formular za identifikaciju kandidata, čime potvrđuje da je kandidat pristupio ispitu.

Važno je napomenuti da od ove godine izmjenom pravilnika test-administratori potpisuju ugovor sa Ispitnim centrom o tajnosti podataka, a definisana je i njihova obaveza za zakonitost sprovođenja ispita u ispitnoj prostoriji.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

ilustracija

Ostavite komentar

Komentari (0)