Vlada na lični zahtjev razriješila više funkcionera

Vlada Crne Gore je u četvrtak, 22. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice donijela odluku o razrješenju dužnosti na lični zahtjev, savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj Amera Nokića i državnih sekretara: u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović, Ministarstvu održivog razvoja i turizma Dragana Čenić, Ministarstvu javne uprave Goran Jovetić, Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Đuro Žugić i Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović i Milan Srzentić.

Takođe, donijeta su rješenja o prestanku mandata na lični zahtjev: Prof. dr Vesni Miranović, generalnoj direktorici Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i razvoj ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja; dr Miru Kneževiću, generalnom direktoru Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja; Draganu Darmanoviću (sa 2. novembrom), generalnom direktoru Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija; Marku Raduloviću, generalnom direktoru Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije; Ratki Strugar, generalnoj direktorici Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio – spektar u Ministarstvu ekonomije i Dr Safetu Koraću, generalnom direktoru Direktorata za strateško-razvojne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U okviru kadrovskih pitanja za vršioca dužnosti direktorice Kliničkog centra Crne Gore određena je dr Danijela Đurović – Raonić, do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci. Dosadašnji direktor Dr Jevto Eraković razriješen je dužnosti na lični zahtjev.

Za izvršnog direktora „Monte put“ d.o.o. Podgorica, imenovan je Jonuz Mujević, dosadašnji izvršni direktor ovog društva.

Za člana Odbora direktora „Monte put“ d.o.o. Podgorica imenovan je Nikola Divanović umjesto Aleksandra Žurića koji je razriješen. Za direktora Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, „Monte put“ d.o.o. Podgorica imenovan je Goran Vujović, dosadašnji direktor ove poslovne jedinice.

Za predsjednika Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore imenovan je producent Zoran Živković.

Za generalnu direktoricu Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture, postavljena je Dragica Milić, a za generalnu direktoricu Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Dobrila Vlahović, dosadašnje v.d. generalnih direktorica ovih direktorata.

Za direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, imenovan je Drago Spaić, dosadašnji v.d. direktora ovog zavoda.

Za generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, postavljen je Ismet Latić, dosadašnji v.d. generalnog direktora ovog direktorata.

Vlada je dala saglasnost da se za glavnu tržišnu inspektorku u Upravi za inspekcijske poslove – Sektoru za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke – Odsjeku za tržišnu inspekciju, postavi Marina Radulović.

Imenovana je Komisija za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj proizvodnih procesa za 2020. godinu u sastavu: Ljiljana Belada, Ministarstvo ekonomije, predsjednica; Ivana Zečević, Ministarstvo ekonomije, članica, Marko Lubarda, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, član i Marko Backović, Ministarstvo ekonomije, sekretar.

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o dopuni Informacije o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa COVID19.

U Informaciji je navedeno da je Ministarstvo zdravlja donijelo 18. oktobra Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa u kojoj se jednom od roditelja/staratelja/hranitelja/ usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama – smetnjama u razvoju, obezbjeđuje pravo na plaćeno odsustvo sa rada tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovnovaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja te da je u komunikaciji sa privrednicima i u interresornoj komunikaciji u Vladi Crne Gore analizirano nekoliko pristiglih zahtjeva za uključivanje pojedinih djelatnosti u subvencionisanje u periodu produženja trajanja Programa.

Ministarstvo ekonomije je predložilo da se informacija dopuni tako što po osnovu Naredbe Ministarstva zdravlja preduzetnik i privredno društvo čiji zaposleni koristi pravo na plaćeno odsustvo sa rada po osnovu čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina, može, po zahtjevu, dobiti subvenciju dijela zarade za te zaposlene te da privredna društva i preduzetnici u privatnom vlasništvu koji pružaju usluge u djelatnostima sa šiframa 85.10 (Predškolsko obrazovanje) i 88.91 (Djelatnost dnevne brige o djeci) imaju pravo na subvenciju oktobarskih zarada srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do 70 odsto iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 70 odsto neto minimalne zarade. Privrednim subjektima koji obavljaju navedene djelatnosti u opštinama u kojima je došlo prekida obrazovno-vaspitnog rada u obrazovno-vaspitnim ustanovama, oktobarske zarade se subvencionišu srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do sto odsto iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i sto odsto neto minimalne zarade.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije Crne Gore kojom je u Središnji region uvrštena i Opština Tuzi.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Lokalne studije lokacije „Štitarička rijeka“, Opština Mojkovac, sa izvještajem sa Javne rasprave i Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Rt Đeran – Port Milena“, opština Ulcinj. Izmjene i dopune DSL se donose za period do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore.

Donijeta je i Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Rožaje radi ostvarivanja javnog interesa – privođenja namjeni. Opština Rožaje je u zahtjevu navela da je riječ o razvojnom lokalitetu za proširivanje urbanog jezgra grada sa različitim rekreativnom sadržajima za kojima postoji velika potreba te da već postoje investitori zainteresovani za gradnju poslovno-stambenih objekata na tom lokalitetu.

Vlada je izdala Urbanističko-tehničke uslove: za izradu tehničke dokumentacije za: izgradnju stambenog objekta za regulisanje stambenih potreba penzionera po zahtjevu Udruženja penzionera Podgorica na zemljištu koje je za potrebu rješavanje stambenih pitanja penzionera dodijelio Glavni grad Podgorica; na katastarskim parcelama br. 1275/2, 1275/4, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/2, 1278/3, 1279, 1280/2, 1280/3, 1280/4 i 1280/5, Donji Štoj, Opština Ulcinj, po zahtjevu Normal Company koja je iskazala interesovanje za započinjanje izgradnje turističkog kompleksa odnosno rizorta koji bi, između ostalih sadržaja, podrazumijevao izgradnju hotela sa najmanje 150 ležajeva u prvoj fazi; za građenje hotela, turističkog naselja odnosno turističkog rizorta na lokaciji koju čine katastarske parcele 624/18, 629, 638/2 i 631, KO Đenovići, po zahtjevu doo „Carine“za izgradnju objekata u okviru turističkog rizorta kao dijela projekta Lustica Bay u Tivtu, po zahtjevu ad „Luštica Development“; i za izgradnju hotela odnosno turističkog rizorta na katastarskoj parceli broj 348/1, KO Mojkovac u Mojkovcu, po zahtjevu doo „Mulroney trading limited Kipar“.

Vlada je utvrdila Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Drač – putnički terminal“ u Glavnom gradu Podgorici s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana i zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da organizuje javnu raspravu i da pripremi i dostavi Vladi Predlog Detaljnog urbanističkog plana „Drač – putnički terminal“ u Glavnom gradu Podgorica, s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Osnovni cilj izrade detaljnog urbanističkog plana je stvaranje preduslova za poboljšanje stanja u prostoru, kako javne namjene tako i ostalih, uspostavljanje kvalitetnog rješenja za mirujući saobraćaj, a naročito valorizaciju značajnih površina u svojini Glavnog grada u zahvatu, kao i tamnice „Jusovača“ za čiju valorizaciju je interesovanje pokazalo i Ministarstvo kulture.

Preuzmite našu aplikaciju

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare

NAJNOVIJE

Đukanović: NATO bio i ostao put ka stabilnoj budućnosti

“S ponosom obilježavamo pet godina otkad su saveznice uputile poziv Crnoj Gori da otpočne pristupne razgovore za...

UN upozorava: Prvi put u 22 godine porasla stopa...

UN svake godine procjenjuje za koliko ljudi u svijetu će biti potrebna humanitarna pomoć. Pretpostavkama nastoje spriječiti...

Puna sebe, oduvjek su joj se gadili siromašni: Ovo...

Novinarka Lisandra Ohrstrom, bivša prijateljica Ivanke Tramp za časopis Veniti Fer raspisala se u odrastanju uz slavnu naslednicu.

Velika Britanija prva na svijetu odobrila vakcinu Fajzer-Bajontek

“Vlada je danas prihvatila preporuku nezavisne Regulatorne agencije za ljekove i zdravstvenu njegu...

Lekić: Kamere će dokazati da li je Bokan povezan...

"Danas, po ranim jutarnjim časovima ovlašćeni policijski službenici su sproveli Osnovno državnom tužilaštvu, državnoj tužiteljki Maji Knežević,...

NAJČITANIJE

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare