Ekonomija

Montenegro Airlines bio i ostao strateški projekat Crne Gore

Prema riječima Vukićevića, Zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj nacionalne aviokompanije je obezbijedio da se može graditi jedan novi, fleksibilniji i tržištu bolje prilagođen Montenegro Airlines. Cilj je, kaže Vukićević, da se za jednu do dvije godine stvori avio-kompanija koja će uspješno...

Vlada usvojila Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja

“Dokument koji donosi Vlada na predlog Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću vazdušnog saobraćaja je integrisani set propisa i pravila postupanja, utvrđen u cilju poboljšanja sigurnosti u vazdušnom saobraćaju na šta su obavezne sve države članice Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO)”, navode iz Vlade.

PPV Simović posjetio Cetinje

Ovo su važni uslovi za unaprijeđenje kvaliteta života, razvoj gazdinstava, sve većeg broja proizvodnih pogona, i ruralnog turizma. Nastavljamo!, rekao je Milutin Simović PPV Vlade Crne Gore. https://twitter.com/VladaCG/status/1291661798286995461?s=20

Apelacioni sud odbio žalbu Veselina Pejovića: KAP ispunio ugovorne...

Uniprom, vlasništvo Veselina Pejovića, je tražio da uzurpirana zemljišta u Botunu, Dajbabama i Cijevni oslobode od lica i stvari, te da bude isključivi vlasnik na kupljenim nepokretnostima. Traženo je i da im KAP preda upotrebnu i dozvole za rad te da im obezbijedi podsticajne mjere za ulaganje...

Za pola godine banke uzele 87 miliona od kamata...

Podsjetimo da su banke za pola godine ostvarile profit od 16 miliona eura. Dvanaest banaka je u plusu, a jedna - Adriatik banka je u minusu 848 hiljada eura. Pozicije Na prvom mjestu po prihodu od kamata, naknada i provizija...

Četvrta faza projekta “1000 plus”: Zdravstveni radnici među prioritetima...

Kako je istakao četvrta faza projekta odvija se planiranom dinamikom i do kraja avgusta raspisaće se javni poziv za banke i ponuđače stanova, nakon kojih će se znati konačni uslovi po kojima građani mogu da riješe stambeno pitanje. Prioriteti - Imajući...

Simović u Golubovcima: Proizvođačima isplaćena bespovratna podrška, očuvana...

 Predstavljajući rezultate mjera, danas u Golubovcima, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović istakao je da se i ovi, novi rezultati, predstavljaju na terenu, te da je posebno značajno što su ostvareni u doba  pandemije koronavirusa koja širom svijeta ostavlja teške posljedice po zdravlje i živote ljudi i ekonomije.  "Danas smo zajedno na terenu, sa vrijednim domaćinima. Za protekle tri i po godine, ovo je naš 301. susret sa izazovima, planovima, sugestijama i rezultatima vrijednih proizvođača i preduzetnika na terenu širom Crne Gore, na njihovim adresama. Na adresama na kojima smo uvijek vodili otvorene razgovore i u fazi planiranja i u fazi realizacije dogovorenog i u fazi predstavljanja ostvarenih rezultata“, kazao je Simović na press konferenciji održanoj na imanju uzornog poljoprivrednog proizvođača Radomira Dobrovića, u selu Bistrica.  https://twitter.com/VladaCG/status/1290990108309704705 Konferenciji je prisustvovala i predsjednica gradske opštine Golubovci Tanja Stajović. Golubovci i Tuzi: Bespovratna podrška u iznosu od 300 hiljada eura. Golubovci i Tuzi: Bespovratna podrška u iznosu od 300 hiljada eura  Kroz javni poziv za podršku povrtarstvu za ovu godinu podržano je   ukupno 438 proizvođača iz 16 opština, koji su uložili skoro milion eura i ostvarili bespovratnu podršku od 413.000 eura. Ulaganja su se odnosile na kupovinu sjemena, rasada, folije, dok je podrška iznosila od 40 do 50%.  122 korisnika podrške ili oko 28% su iz gradske opštine Golubovci.  Oni su za ulaganja vrijedna oko 247.000 eura ostvarili bespovratnu podršku od 107.000 eura.  Poljoprivredni proizvođači iz susjedne opštine Tuzi ove godine, njih 174 ili 39,7% od ukupnog broja podržanih, uložili su 471 hiljadu eura i ostvarili podršku od 193 hiljade.   "Dakle, Golubovci i Tuzi zajedno imaju 296 korisnika podrške, odnosno 68% od ukupnog broja, sa ulaganjima od 718 hiljada eura i podrškom od 300 hiljada. Ove godine vrijedni proizvođači su zasnovali proizvodnju povrća na oko 750 hektara od čega 45 hektara pod plastenicima“, saopštio je Simović.  Samo kroz ovu mjeru podrške, u periodu od 2017-2020. godine, kako je dodao, realizovane su investicije u  povrtarstvu vrijedne 3,9 miliona eura za koje je isplaćena bespovratna podrška od oko 1,7 miliona, a preko 70% korisnika ove podrške je sa područja Golubovaca i Tuzi.   https://twitter.com/VladaCG/status/1290989871130173440 Drugi paket mjera pravovremen i efektan 

IRF od januara plasirao 170 miliona eura crnogorskoj privredi

"To je značajno iznad našeg plana, pa ćemo zasigurno premašiti rekordnu 2019. godinu. Mi ćemo iskoristiti sve naše kapacitete i mislim da će nas naši međunarodni partneri podržati i u narednom periodu kao što su do sada. Nadamo se da ćemo dobiti i finansijsku pomoć od države,...

Rezervacije iz Rusije počele da stižu

Dobra vijest Direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak- Kukavičić kaže da bi omogućavanje dolazaka turistima iz Rusije i Azerbejdžana, uz skoro uspostavljanje avio-saobraćaja, moglo pokrenuti turistički promet sa tih tržišta i ublažiti posljedice po turističku privredu usljed pandemije koronavirusa. Odluka o otvaranju Crne...

Broj zaposlenih sezonaca trostruko manji

“U 2019. godini zaposleno je 11.595 sezonskih radnika, što govori u prilog činjenici da je prošle godine javna kampanja države “Zaposlimo domaće” urodila plodom i doprinijela značajnijem povećanju interesovanja domaćih radnika za rad u sezoni. Ovogodišnji podaci su, međutim, bitno drugačiji. Prema izvještajima od 1. januara do...

Montenegro Airlines bio i ostao strateški projekat Crne Gore

Prema riječima Vukićevića, Zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj nacionalne aviokompanije je obezbijedio da se može graditi jedan novi, fleksibilniji i tržištu bolje prilagođen Montenegro Airlines. Cilj je, kaže Vukićević, da se...

Vlada usvojila Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja

“Dokument koji donosi Vlada na predlog Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću vazdušnog saobraćaja je integrisani set propisa i pravila postupanja, utvrđen u cilju poboljšanja sigurnosti u vazdušnom saobraćaju na šta su obavezne sve države članice Međunarodne organizacije...

PPV Simović posjetio Cetinje

Ovo su važni uslovi za unaprijeđenje kvaliteta života, razvoj gazdinstava, sve većeg broja proizvodnih pogona, i ruralnog turizma. Nastavljamo!, rekao je Milutin Simović PPV Vlade Crne Gore. https://twitter.com/VladaCG/status/1291661798286995461?s=20

Apelacioni sud odbio žalbu Veselina Pejovića: KAP ispunio ugovorne obaveze

Uniprom, vlasništvo Veselina Pejovića, je tražio da uzurpirana zemljišta u Botunu, Dajbabama i Cijevni oslobode od lica i stvari, te da bude isključivi vlasnik na kupljenim nepokretnostima. Traženo je i da im KAP preda upotrebnu i dozvole...

Za pola godine banke uzele 87 miliona od kamata i naknada

Podsjetimo da su banke za pola godine ostvarile profit od 16 miliona eura. Dvanaest banaka je u plusu, a jedna - Adriatik banka je u minusu 848 hiljada eura. Pozicije

Četvrta faza projekta “1000 plus”: Zdravstveni radnici među prioritetima za kupovinu stanova

Kako je istakao četvrta faza projekta odvija se planiranom dinamikom i do kraja avgusta raspisaće se javni poziv za banke i ponuđače stanova, nakon kojih će se znati konačni uslovi po kojima građani mogu da riješe stambeno...

Simović u Golubovcima: Proizvođačima isplaćena bespovratna podrška, očuvana stabilnost tržišta

 Predstavljajući rezultate mjera, danas u Golubovcima, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović istakao je da se i ovi, novi rezultati, predstavljaju na terenu, te da je posebno značajno što su ostvareni u doba  pandemije koronavirusa koja širom svijeta ostavlja teške posljedice po zdravlje i živote ljudi i ekonomije.  "Danas smo zajedno na terenu, sa vrijednim domaćinima. Za protekle tri i po godine, ovo je naš 301. susret sa izazovima, planovima, sugestijama i rezultatima vrijednih proizvođača i preduzetnika na terenu širom Crne Gore, na njihovim adresama. Na adresama na kojima smo uvijek vodili otvorene razgovore i u fazi planiranja i u fazi realizacije dogovorenog i u fazi predstavljanja ostvarenih rezultata“, kazao je Simović na press konferenciji održanoj na imanju uzornog poljoprivrednog proizvođača Radomira Dobrovića, u selu Bistrica.  https://twitter.com/VladaCG/status/1290990108309704705 Konferenciji je prisustvovala i predsjednica gradske opštine Golubovci Tanja Stajović. Golubovci i Tuzi: Bespovratna podrška u iznosu od 300 hiljada eura. Golubovci i Tuzi: Bespovratna podrška u iznosu od 300 hiljada eura  Kroz javni poziv za podršku povrtarstvu za ovu godinu podržano je   ukupno 438 proizvođača iz 16 opština, koji su uložili skoro milion eura i ostvarili bespovratnu podršku od 413.000 eura. Ulaganja su se odnosile na kupovinu sjemena, rasada, folije, dok je podrška iznosila od 40 do 50%.  122 korisnika podrške ili oko 28% su iz gradske opštine Golubovci.  Oni su za ulaganja vrijedna oko 247.000 eura ostvarili bespovratnu podršku od 107.000 eura.  Poljoprivredni proizvođači iz susjedne opštine Tuzi ove godine, njih 174 ili 39,7% od ukupnog broja podržanih, uložili su 471 hiljadu eura i ostvarili podršku od 193 hiljade.   "Dakle, Golubovci i Tuzi zajedno imaju 296 korisnika podrške, odnosno 68% od ukupnog broja, sa ulaganjima od 718 hiljada eura i podrškom od 300 hiljada. Ove godine vrijedni proizvođači su zasnovali proizvodnju povrća na oko 750 hektara od čega 45 hektara pod plastenicima“, saopštio je Simović.  Samo kroz ovu mjeru podrške, u periodu od 2017-2020. godine, kako je dodao, realizovane su investicije u  povrtarstvu vrijedne 3,9 miliona eura za koje je isplaćena bespovratna podrška od oko 1,7 miliona, a preko 70% korisnika ove podrške je sa područja Golubovaca i Tuzi.  

IRF od januara plasirao 170 miliona eura crnogorskoj privredi

"To je značajno iznad našeg plana, pa ćemo zasigurno premašiti rekordnu 2019. godinu. Mi ćemo iskoristiti sve naše kapacitete i mislim da će nas naši međunarodni partneri podržati i u narednom periodu kao što su do sada....

Rezervacije iz Rusije počele da stižu

Dobra vijest Direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak- Kukavičić kaže da bi omogućavanje dolazaka turistima iz Rusije i Azerbejdžana, uz skoro uspostavljanje avio-saobraćaja, moglo pokrenuti turistički promet sa tih tržišta i ublažiti posljedice...

Broj zaposlenih sezonaca trostruko manji

“U 2019. godini zaposleno je 11.595 sezonskih radnika, što govori u prilog činjenici da je prošle godine javna kampanja države “Zaposlimo domaće” urodila plodom i doprinijela značajnijem povećanju interesovanja domaćih radnika za rad u sezoni. Ovogodišnji podaci...