EVROPA SAD POVEĆALA TRAŽNJU ZA KREDITIMA – BANKE ZA STANDARD: Među najtraženijim su stambeni, kreditiranje turizma intenzivnije u južnim opštinama

Podaci iz banaka u Crnoj Gori pokazuju da je program ''Evropa sad'' imao veliku uticaj na pojačano interesovanje građana za kredite. Kako su nam kazali, u prvom kvartalu 2022. godine, ukupni krediti na bankarskom tržištu Crne Gore porasli su 85,6 miliona eura u odnosu na kraj 2021. godine. Među najtraženijim kreditima su stambeni krediti, dok je u sektoru pravnih lica povećana i tražnja kredita za investicije.

Portal Standard je sa Erste, Addiko, CKB i NLB bankom razgovarao o tome da li je nakon povećanja zarada programom Evropa sad došlo i do pojačane tražnje za kreditima, odnosno da li je efektima programa povećana kreditna sposobnost građana, te koji se krediti najviše traže, za potrošnju ili investicije. Dodatno, pitali smo koliko u prosjeku kredita dodjeljuju na investicije, u izgradnju novih pogona i privrednu aktivnost, a koji dio se odnosi na potrošnju, odnosno kredite za stanove, vozila, overdraft kredite i slično. Iz ovih banaka odgovorili su i na pitanje o kreditiranju turističke privrede.

Da li su efekti programa ”Evrope sad”, čime su povećane desetine hiljada zarada u Crnoj Gori, doveli do toga da dio građana može podići kredite kojim bi mogli riješiti stambeno pitanje ili kupiti novo vozilo, opremu…

PRIMIJETAN RAST TRAŽNJE ZA KREDITIMA

Primjetan je rast tražnje za kreditima Erste banke i kod građana i kod pravnih lica, odnosno privrede.

”Zasigurno je rast neto zarada dao impuls oporavku tražnje klijenata. Otvoren je dodatni prostor da građani sagledaju svoje finansijske prilike, refinansiraju obaveze ili se odluče na nova kreditna zaduženja kako bi ostvarili svoje potrebe za potrošnjom ili ulaganjima, a koje su im sada dostupnije. Drugi dio odgovora na pitanje o rastu tražnje nalazi se u adekvatno oblikovanoj ponudi, na koju tržište pozitivno reaguje i, svakako, i na povoljnije zdravstvene prilike koje su praćene popuštanjem mjera”, kazali su Standardu iz Erste banke.

Kako su dodali, nakon smanjenje potražnje za potrošačkim kreditima tokom pandemije, u posljednjih nekoliko mjeseci tražnja za njima bilježi veliki rast i sustiže nivoe iz marta 2020. i ranije.

”Dijelom i zbog aktuelnih povoljnosti, među najtraženijim gotovinskim kreditima u Erste banci su krediti na rok do deset godina uz osiguranje kredita i krediti obezbijeđeni hipotekom, uz rok otplate do 15 godina kod kojih je banka preuzela na sebe plaćanje niza troškova, koji za prosječan iznos kredita od oko 30.000 EUR iznose i do 600 eura”, navode oni u odgovoru.

Za razliku od tražnje za potrošačkim kreditima, ističu iz ove banke, tražnja za stambenim kreditima je bila relativno stabilna i tokom zdravstvene krize, a i sada je ta vrsta kredita među najtraženijima u Erste banci.

”U segmentu poslovanja sa građanima, broj odobrenih kredita u Erste banci je u prvom kvartalu ove godine 20% veći nego u istom periodu 2021. godine i oko 10% veći u odnosu na prvi kvartal 2020. godine, koji je prethodio proglašenju epidemije. Ako posmatramo iznos novoodobrenih kredita, rast je mnogo snažniji i iznosi od 40% do 78%”, naveli su oni.

Kada je riječ o privredi, iz Erste banke ističu, da je u prvom kvartalu 2022. godine primijetan rast poslovne aktivnosti crnogorske privrede u odnosu na isti period prošle godine, ali i u odnosu na posljednji kvartal 2021. godine.

U strukturi finansijskih plasmana, dodaju, prednjače investicioni krediti, dok je potražnja za kreditnim proizvodima za finansiranje obrtnih sredstava niža nego u uporednim periodima.

PODRŠKA TURIZMU INTENZIVNIJA U JUŽNOM DIJELU CG

”Da raste privredna akivnost potvrđuju i podaci o kretanju kreditnog portfelja banaka u Crnoj Gori koji se odnosi na privatne kompanije. U 2021. godini kreditni portfolio crnogorskih banaka koji se odnosi na privatne kompanije porastao je za 47 miliona eura, dok je u prvom kvartalu 2022. godine porastao za skoro 73 miliona eura, od čega samo u martu za skoro 45 miliona eura”, saopštili su Standardu iz ove banke.

Erste banka je, kako kažu, rezidentnim kompanijama u prvom kvartalu 2022. godine plasirala čak 58% više investicionih kredita nego u uporednom periodu 2021. godine.

”Korišćenje proizvoda za finansiranje obrtne sfere, kao što su revolving i overdraft, smanjeno je za oko 25% kao posljedica povećane likvidnosti u sistemu, čemu je u značajnom dijelu doprinijela izmijenjena praksa odloženog plaćanja. Dani naplate potraživanja i plaćanja obaveza su smanjeni usljed izražene volatilnosti cijena, ali i izmijenjenog funkcionisanja lanca nabavke koji zahtijeva sve kraće valute plaćanja, a često i isključivo avansne uplate. Erste banka je značajan partner turističkoj industriji Crne Gore i uspostavila je i razvija saradnju i sa većim hotelskim kompanijama i sa manjim biznisima. U portfoliju Erste banke  koji se odnosi na turizam i ugostiteljstvo nalaze se kompanije iz cijele Crne Gore, a podrška je intenzivnija u južnom dijelu primorja i u Boki Kotorskoj”, zaključili su iz Erste banke.

PORAST PLASIRANIH KREDITA PRIVREDI I STANOVNIŠTVU

Adekvatno implementirane mjere i preporuke Centralne banke Crne Gore, kao i proaktivna i prilagođena podrška klijentima tokom javnozdravstvene krize, omogućili su ubrzan proces oporavka naše ekonomije, kazali su Standardu iz Crnogorske komercijalne banke.

”U prilog tome govori porast plasiranih kredita privredi i stanovništu koji bilježimo u CKB-u. Na tržištu Crne Gore, u prvom kvartalu 2022, uočen je više nego dvostruko veći rast kredita nego u istom kvartalu prethodne godine, što je podjednako rezultat oporavka privrede i implementacije programa „Evropa sad“, naročito u domenu kreditiranja stanovništva”, naveli su oni.

U prvom kvartalu 2022. godine, dodaju iz CKB, ukupni krediti na bankarskom tržištu Crne Gore porasli su 85,6 miliona eura u odnosu na kraj 2021.godine.

”CKB je plasmanom svojih kredita dala zanačajan doprinos ovome rezultatu. Pomenuti rast u prvom kvartalu u CKB-u ostvaren je povećanim kreditiranjem privrede – nešto više od dvije trećine rasta kreditnog portfolija odnosi se na kredite privredi, dok je ostala trećina rasta rezultat kreditiranja stanovništva”, saopštili su.

Svoju kreditnu ponudu, dodali su, kao i sve druge proizvode i servise, CKB kreira pažljivo prateći potrebe stanovništva i privrede. Kako kažu, na osnovu ovog strateškog opredjeljenja banke, postižu izbalansiranost portfolija i održivost poslovanja.

”Turistička privreda je posebno bila izložena uticaju i posljedicama javnozdravstvene krize. Našim klijentima iz ove privredne grane, od kojih značajna većina ima uspješne i održive poslovne modele, omogućili smo restrukturiranje postojećih obaveza na način koji im daje priliku da upravljaju krizom. To je doprinijelo da spremnije dočekaju normalizaciju funkcionisanja i da počnu ostvarivati značajne poslovne rezultate”, odgovorili su iz CKB za Standard.

U procesu odobravanja turističkih kredita, CKB se, kako ističu, dominantno upravlja kvalitetom i održivošću svakog projekta. Projekti koje je banka podržala, dodaju, su pokazali veliku otpornost na posljedice krize i uspješno se razvijaju.

U PRVOM KVARTALU SKORO TREĆINU KREDITA ČINE STAMBENI

I iz NLB banke Standardu su kazali da je primijetnaveća tražnja za kreditima, kako u segmentu poslovanja sa građanima, ali i sa preduzećima, u odnosu na isti period prethodne godine. U segmentu poslovanja sa pravnim licima očekuju pojačanu tražnju i u narednih par mjeseci za potrebe pripreme turističke sezone.

U sektoru pravnih lica, kažu iz NLB, povećana je tražnja kredita za investicije, dok je tražnja za kreditima za likvidnost i obrtna sredstva na standardnom nivou.

”Primijetan je rast kreditne aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na prvi kvartal 2021. značajno je povećana realizacija kredita i pravnih lica i građana”, odgovorili su oni.

Osjetno je, kako ističu, povećanje tražnje za kreditima usljed povećanja zarada u okviru programa ”Evropa sad”.

”Građani koji ranije nisu zadovoljavali uslove, sada se mogu odlučiti za kredit, i to najprije za rješavanje stambenog pitanja za svoje porodice. Tako bilježimo povećanu tražnju za stambenim ali i gotovinskim kreditima”, kažu iz NLB.

Na pitanje koliko NLB banka u prosjeku kredita dodjeljuje na investicije, u izgradnju novih pogona i privrednu aktivnost, a koji dio se odnosi na potrošnju, odnosno kredite za stanove, vozila i slično, odgovaraju da je u NLB Banci ovaj odnos gotovo ujednačen kada je riječ o odobrenim kreditima građanima i pravnim licima.

”Sa nesto većim udjelom učestvuju odobreni krediti pravnim licima, od čega investicioni, dugoročni krediti čine četvrtinu od ukupno odobrenih kredita ovoj grupi klijenata u 2022. godini. Veća tražnja a time i realizacija investicionih kredita izražena je kod malih i srednjih preduzeća, dok velika preduzeća najčešće proizvodnju i inovacije pokrivaju iz vlastitih sredstava, dok se mnogo češće opredjeljuju za kredite kojima pokrivaju likvidnost odnosno obrtna sredstva”, kazali su nam.

Kada su u pitanju građani, dodaju, u prvom kvartalu skoro trećinu plasiranih kredita čine stambeni krediti. NLB Banku, kako kažu, inače građani najčešće biraju kada se opredjeljuju za rješavanje stambenih pitanja, što upućuje na visok stepen povjerenja koji ukazuju klijenti.    

Upitani da li mogu dati informaciju o kreditiranju turističke privrede, koliko novca ide za to i u kojim opštinama, navode da uglavnom ide preduzećima na jugu.

”NLB Banka odobrava kredite građanima koji imaju rješenje za izdavanje objekata u turizmu i najveću kreditnu aktivnost bilježimo u svim južnim opštinama.

Kada su u pitanju pravna lica, preduzeća na jugu su uglavnom vezana za turizam a skoro četvrtina ukupnih plasmana odnosi se na ovu regiju”, zaključuju iz ove Banke.

INTERESOVANJE KLIJENATA PORASLO ZA 70% U ODNOSU NA PROŠLU GODINU

Addiko banka je specijalizovana za kreditiranje građana i malih i srednjih preduzeća s fokusom na inovativna digitalna rješenja za jednostavnije i brže obavljanje bankarskih poslova. U prva tri mjeseca plasirano je 48% više kredita u odnosu na poslednji kvartal prethodne godine, kazali su Standardu iz ove banke.

addiko banka 1000x509

”Takođe, broj podnesenih zahtjeva za kredit je porastao za 40% što nam govori da je interesovanje građana za kredite u usponu. Ukoliko bismo napravili poređenje sa istim periodom prošle godine, koja je i dalje bila pod uticajem kovid krize, u prvom kvartalu ove godine smo plasirali čak 93% više kredita u ukupnom iznosu, odnosno, interesovanje klijenata je poraslo za 70%. Ovi podaci nam govore da se polako vraćamo u normalne tokove, te da se građani sve više odlučuju za kreditnu podršku banaka, ali isto tako da je program Evropa sad pozitivno uticao na njihovu kreditnu sposobnost’‘, naveli su oni u odgovorima.

U dijelu kreditiranja malih i srednji preduzeća, kako dodaju, zabilježen je rast u iznosu od 24% u prvom kvartalu 2022. u odnosu na prvi kvartal prethodne godine.

Upitani koji se krediti najviše traže, za potrošnju ili investicije, iz Addiko banke ističu da je program „Evropa sad“ imao veliki uticaj na pojačano interesovanje građana, te je u ovom segmentu izražen rast potražnje.

”Dodatno, mi smo se potrudili da ponudimo proizvode po mjeri, pojednostavimo i ubrzamo proces apliciranja i odobravanja kredita i za građane i za pravna lica. Uvođenjem usluge podnošenja zahtjeva za kredit on-line putem, preko Addiko web site-a, značajno je pojednostavljen proces i unaprijeđeno korisničko iskustvo klijenata uz automatski odgovor o podnesenom zahtjevu. Pored brzine i jednostavnosti prilikom apliciranja, posebna pogodnost za klijente je što za kredite mogu aplicirati bez troškova obrade i bez prenosa zarade. Nedavno smo lansirali i novu savremenu platformu, koja je dovela do značajnog ubrzanja digitalnih procesa u vezi sa odobravanjem kredita za SME klijente (mala i srednja preduzeća). Nova platforma obezbjeđuje visok nivo automatizma, kraće vrijeme za odobrenje procedure i sredstava, što doprinosi jednostavnijem donošenju odluka i za banku i za klijente”, saopštili su iz ove banke.

Podaci, kažu, potvrđuju da je program „Evropa sad“ imao veliku uticaj na pojačano interesovanje građana za kredite.

”Upravo je Addiko banka prva izašla u susret klijentima i omogućila im podizanje keš kredita prema uvećanim iznosima zarade – već od januara, što se vidi i po navedenim rezultatima. Građani žele da iskoriste njihovu poboljšanu kreditnu sposobnost, a Banka je tu da ih podrži, gradeći odnos sa klijentima zasnovan na uzajamnom povjerenju”, kazali su.

Kada su u pitanju pravna lica, pored personalizovane ponude koju kreiraju u skladu sa njihovim biznis potrebama, Addiko banka ima kapacitete i adekvatno postavljene procedure kako bi pružila podršku likvidnosti malim i srednjim preduzećima, što se vidi iz pojačane kreditne aktivnosti u prethodnom periodu.

”U prvom kvartalu 2022. zabilježen je rast od 24% u broju odobrenih kredita u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, od čega je 88% isplaćeno za obrtni kapital”, kazali su Standardu iz Addiko banke.

Rast u odobrenju investicionih kredita je, ističu, podstaknut i saradnjom koju imaju sa Ministarstvom finansija, koja se između ostalog ogleda i kroz mogućnost finansiranja obrtnih sredstava preduzeća uz povoljnije kamatne stope u odnosu na redovne

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

Dukljani posjetili plavu grobnicu Crnogoraca, simbol hrabrosti i žrtve...

Na Badnje jutro 1916, brod Brindizi koji je prevozio crnogorske dobrovoljce iz Sjeverne Amerike prema Crnoj Gori,...

Stigli prvi gosti sa Baltika: U Tivat sletjelo 116...

Njih su na Aerodromu Tivat dočekali predsjednik Odbora direktora To Montenegro - Air Montenegro Pavle Ljesar, član...

Ramazzotti otpada, u Bar stiže druga velika zvijezda?

Crne Gore nema u okviru svjetske turneje pod nazivom "Battito infinito", objavljene na zvaničnom sajtu slavnog muzičara,...

Koncert Nine Žižić za kraj “Majske priče u Prijestonici”

"Za nama su 22 dana raznovrsnog muzičkog, kulturno-zabavnog i dječijeg programa, tokom kojih je Prijestonica bila prava...

Hrvatska: Vozio auto-putem s 4,28 promila alkohola u krvi

Vozač automobila slavonskobrodskih registracija odmah je isključen iz saobraćaja te je odveden u policijsku stanicu gdje je...

NAJČITANIJE

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare