Intenzivirati saradnju na evropskom putu Crne Gore i San Marina

Privredna komora organizovala je 5. jula poslovne razgovore Crna Gora-San Marino, u kojim su učestvovali predsjednik Države Milo Đukanović, kapetani regenti Oscar Mina i Paolo Rondelli, te predstavnici dvije vlade i poslovnih zajednica.

Skup je realizovan u okviru zvanične posjete kapetana regenata Republike San Marino Crnoj Gori.

Predsjednica Privredne komore dr Nina Drakić čestitala je kapetanima regentima na dobijanju ordena Crnogorske velike zvijezde i istakla da obostrana posvećenost povezivanju ekonomija Crne Gore i Republike San Marino, te spremnost za razmjenu iskustva na svim poljama, predstavljaju garant da saradnja dvije države u budućnosti može kontinuirano dobijati na kvalitetu.

– Dobri politički odnosi važan su preduslov za uspostavljanje međukompanijske saradnje, bilo da je riječ o razmjeni roba i usluga ili prepoznavanju naše zemlje kao investicione destinacije – kazala je Drakić.

Ona je ukazala da je, u cilju unapređenja ekonomskih odnosa, u Crnoj Gori 2019. godine potpisan Sporazum o saradnji komora malih zemalja u cilju promovisanja investicione, trgovinske i kulturne saradnje. Takođe, podsjetila je na to da je u maju ove godine u Monaku održana 15. Konferencija predsjednika parlamenata malih zemalja, u okviru koje je su po prvi put organizovani susreti predsjednika privredih komora i nacionalnih turističkih organizacija malih zemalja, s ciljem intenziviranja privredne saradnje i promocije potencijala u turizmu.

Prema njenim riječima, kriza uzorokovana pandemijom i produbljena ruskom agresijom na Ukrajinu ističe neophodnost divezifikacije crnogorske ekonomije, pa se kao najveći potencijali za kreiranje rasta prepoznaju održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, energija i održiva životna sredina; održivi i zdravstveni turizam te ICT sektor kao horizontalni prioritet.

– Sektor turizma zaslužuje posebnu pažnju, imajući u vidu da predstavlja zajedničku konkurentsku prednost naših država, te otvara značajne mogućnosti za investiranje – kazala je Drakić.

Dodaje da su poslednjih godina napravljeni iskoraci i u proizvodnji hrane, prije svega zahvaljujući dobro osmišljenim projektima domaćih privatnih kompanija. Prostora za nove projekte ima, naglašava predsjednica Komore, posebno ako se uzmu u obzir neiskorišćeni resursi za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje i mogućnosti za raznovrsniju ponudu.

Takođe je apostrofirala važnost ulaganja u zelenu energiju, čime će se omogućiti održivo upravljanje životnom sredinom i korišćenje sredstava iz Zelenog dogovora Evropske unije.

– Razvoj i ulaganje u pomenute grane značiće valorizaciju komparativnih prednosti, kao i ekonomski opravdano, a održivo, korišćenje prirodnih resursa kojima raspolažemo – rekla je ona.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je istakao da su naša država i San Marino tokom svog dugog trajanja, iskazujući umijeće u suočavanju sa različitim izazovima, uspijevale da sačuvaju suverenitet i kulturno istorijsku posebnost. Obje zemlje su ostale otvorene, odlučne i uspješne u odbrani svojih, često ugroženih najvećih vrijednosti.

– Upravo su otvorenost, duga i bogata istorija, kulturno nasljeđe i prirodni ambijent, uticali na jačanje turizma kao privredne grane koja u stvaranju vrijednosti u Crnoj Gori i San Marinu zauzima značajno mjesto. Danas, preko dva miliona turista godišnje posjećuju svaku od naših država. Potpisivanjem Sporazuma o saradnji u oblasti turizma stvorili smo kvalitetnu osnovu za dalje unapređenje naših odnosa u ovoj, za nas, strateškoj privrednoj grani – rekao je predsjednik Države.

Međudržavna saradnja se iskazuje i na planu evropskih integracija, pošto se, kaže Đukanović, Crna Gora i San Marino nalaze u veoma važnim fazama procesa harmonizacije sa evropskim sistemom vrijednosti i uključivanja u jedinstveno evropsko tržište.

Predsjednik naglašava da je kriza u Ukrajini dodatno ukazala na značaj ostvarivanja vizije ujedinjene Evrope.

– Vjerujemo u pravo svih država da slobodno i samostalno biraju svoj put u budućnost. Nažalost, sve je jasnije da su mete agresije, pored Ukrajine i evropski sistem vrijednosti, jedinstvo i bezbjednost našeg kontinenta. Zato neupitna i dogledna evropska i evroatlanska perspektiva za sve zemlje koje žele da postanu članice Evropske unije, zasnovana na zaslugama i postugnitim rezultatima, predstavlja jedini garant dugoročne stabilnosti i konkurentnosti Evrope u budućem geopolitičkom poretku – kazao je predsjednik Đukanović.

On je predložio da privredne komore Crne Gore i San Marina definišu akcioni plan kojim bi stimulisale saradnju privrednika i preduzetnika.

– Da ih inspirišem i ovom opaskom: teže je bilo San Marinu da razvije proizvodnju i prodaju poštanskih markica, po kojem osnovu danas prihoduje 10% bruto domaćeg proizvoda, nego da mi zajedno, na temelju već dostignutog razvoja i neupitne političke volje, otvorimo vrata obimnijoj ekonomskoj saradnji – kazao je Đukanović.

On je rekao da su tržišna ekonomija, zaštita imovine i vladavina prava utkani u naše zakone i ulivaju povjerenje investitorima.

– Zato bi bilo neophodno dovršiti proces usaglašavanja Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i Sporazuma o zaštiti i promociji investicija između naših dviju država – kazao je Đukanović.

On je rekao da u Crnoj Gori mnogo možemo da naučimo od San Marina – zemlje koja u prosjeku ima jedno preduzeće na četiri stanovnika, ili o duhu preduzetništva koji je opstao kroz vjekove.

– Isto možemo da proučimo diverzifikaciju privrede koja na veoma malom prostoru, kroz dominantno mala i srednja preduzeća, pravi dobar balans između turizma, industrije, zanatstva, poljoprivrede, bankarskih usluga i trgovine – kazao je Đukanović, dodajući da postoji veliki prostor za saradnju i u oblastima obrazovanja, nauke i kulture.

Kapetan regent San Marina Oscar Mina zahvalio je na gostoprimstvu domaćinima uz ocjenu da ova zvanična posjeta doprinosi snaženju iskrenog prijateljstva dvije države i postavlja osnove za uspješnu i trajnu saradnju prije svega u ekonomiji, turizmu i kulturi.

– Današnja komunikacija može predstavljati svojevrsnu odskočnu dasku za realizaciju zajedničkih projekata u više oblasti – ocijenio je Mina.

Prema njegovim riječima, zajedničke vrijednosti koje dijele Crna Gora i San Marino predstavljaju temelje zalaganja kako bi se dvije zemlje u što većoj mjeri integrisale u EU.

– Zajedničko tržište će omogućiti intenziviranje bilateralnih odnosa, povećanje ekonomske i kulturne razmjene, realizaciju projekata u brojnim oblastima. Energetski sektor je veoma važan, a turizam i zdravstveni sektor, te zaštita životne sredine takođe mogu biti oblasti zajedničkih razvojnih projekata – smatra on.

Kapetan regent Paolo Rondelli saglasan je da (među) regionalna saradnja treba da bude svojevrsni motor daljeg razvoja, te smatra da će evropski proces omogućiti Crnoj Gori i San Marinu da dostignu određene ciljeve ekonomskog razvoja.

– Siguran sam da će naše zemlje biti solidarnije i sjedinjenije pred izazovima budućnosti i u promociji posebnosti te da će definisati ugovore koji će spriječiti dvostruko oporezivanje – naveo je Rondeli.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović saopštio je da unapređenje ekonomskog partnerstva dvije države može biti solidna osnova za dalju saradnju Crne Gore i San Marina na političkom, kulturnom, i svim drugim poljima.

– Raduje me činjenica da naša robna razmjena iz godine u godinu raste, a važeći sporazumi čine dobar osnov za dalje pospješivanje ekonomske saradnje – kazao je Đurović.

On je naveo da su u pitanju Sporazum evropskih privrednih komora malih zemalja u cilju promocije investicione, trgovinske i kulturne saradnje, kao i Sporazum između vlada o saradnji u oblasti turizma koji previđa dobre inicijative u toj oblasti.

– Imajući u vidu da je San Marino nedavno pristupio Jadransko-jonskoj regiji, vjerujem da je ova platforma takođe dobra prilika za unapređenje saradnje naših država u turizmu, naročito kroz tematsku upravljačku grupu posvećenu održivom turizmu – rekao je Đurović.

Prema njegovim riječima, strategije ekonomske politike malih evropskih država moraju biti oblikovane na osnovu svijesti da se pojedina unutrašnja ograničenja moraju prevazilaziti privlačenjem investitora, kapitala i turista sa jedne, ali i širenjem referentnog tržišta domaćih privrednika sa druge strane.

– Takođe, internacionalizacija naše privrede ne smije zanemariti važnost očuvanja suvereniteta, identiteta i posebnosti, koje su osnova postojanja naših država – rekao je Đurović.

On je izrazio nadu da će posjeta zvaničnika San Marina biti prilika da se inicira pokretanje pregovora za zaključivanje novih sporazuma kako bi, prije svega, uspostavili dobar institucionalni okvir i definisali konkretne modalitete za unapređenje bilateralne ekonomske saradnje između dvije zemlje.

Fabio Righi, ministar industrije, zanatstva, trgovine, tehnološkog razvoja i pojednostavljenja regulative, predstavio je San Marino, najstariju republiku na svijetu, formiranu 301. godine.

– Imamo dosta raznovrsnu ekonomiju koju karakteriše elastičnost. Nemamo specifičan sektor bez koga ne možemo da funkcionišemo i to je bilo značajno u prvoj godini pandemije kada smo zabilježili pad od svega četiri odsto, a naredne rast od pet odsto – kazao je Righi.

Kao specifičnost San Marina posebno ističe stabilnost regulatornog okvira koji je zasnovan na Justinijanovim zakonima, te pruža dodatnu predvidljivost ambijenta za sve koji žele da uspostave poslove u toj državi.

On je istakao da je San Marino posvećen privlačenju investicija i internacionalizaciji preduzeća, kreiranju ambijenta za razvoj startapova i podsticanje inovacija. Smatra da postoji dosta prostora za jačanje saradnje u turizmu, energetici, ekološkoj tranziciji, razvoju patenata i primjeni novih tehnologija u agraru.

Righi ukazuje na neophodnost da privredne komore dvije zemlje zaključe bilateralni sporazum o saradnji. On je kazao da je predsjednik Komore inicirao potpisivanje ovog dokumenta.

Ministar vanjskih poslova San Marina Luca Beccari istakao je da, zbog ograničenih resursa, malim državama predstavlja veliki izazov dostizanje standarda koje su uspostavile velike zemlje. On je prezentovao iskustva San Marina na transformaciji ekonomije tokom posljednjih 14 godina.

– Danas možemo da ponudimo veoma konkurentno tržište usklađeno sa najvišim standardima. U San Marino se više ne dolazi samo zbog niskih poreza već i zbog potencijala za stvaranje novih dobara – kazao je Beccari.

Prema njegovim riječima, prostor za saradnju postoji u turizmu, održivoj energetici, građevinarstvu, industriji namještaja, kao i u agraru.

– Imamo ambiciozan cilj da budemo prva država sa isključivo organskom poljoprivrednom proizvodnjom – kazao je on.

Pozvao je Crnu Goru da zajednički promovišu svoje turističke destinacije na trećim tržištima.

Investicione potencijale Crne Gore predstavio je Mladen Grgić, direktor Agencije za investicije.

U radu skupa, kojim je moderirao potpredsjednik Privredne komore Pavle D. Radovanović, učestvovali su i potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović, predsjednik Skupštine PKCG Vojo Banović, državni sekretar za turizam Damir Davidović, ambasadori dvije države Milena Šofranac Ljubojević i Chiara Cardogna, predsjednik Nadzornog odbora PKCG Nikola Milović i članovi Upravnog odbora PKCG, koji su i predstavnici Poslovnog savjeta Komorskog investicionog foruma i direktori velikih crnogorskih kompanija – Sanja Ćalasan, Pivara Trebjesa i Stevan Milić, Azmont Investments.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

KATAR: Hrvati sanjaju četvrtfinale, Brazil sa Nejmarom napada J....

Dobre vijesti za Brazil pred večerašnji duel sa J. Korejom. Nerjmar će biti na raspolaganju selektoru Titeu,...

KOSTIĆ: Partijski „vojnici“ upravljaju državnim preduzećima

Iako su stranke pobjednice posljednjih parlamentarnih izbora godinama kritikovale izbor partijskih kadrova stare vlasti predvođene DPS-om u...

BEŠIĆ: “Pozorište u kući” je najbolja alegorija, partije funkcionišu...

Konfuzija - tako bi se u najkraćem mogla opisati politička pozornica u Crnoj Gori. U Vladi više...

Pronađena djevojčica Anja Milić

Anja živi u Danilovgradu. a njen nestanak bio je prijavljen policiji. Prije nego je...

DEMOKRATE I DF: Partijskim zapošljavanjem i lošim poslovnim odlukama...

Zbog loših poslovnih bilansa CEDIS-a, Odbor direktora EPCG saopštio je prošle nedjelje da će u naredne dvije...

NAJČITANIJE

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare