Tokom pandemije dvije od pet žena u Crnoj Gori imale finansijske probleme

Tokom pandemije, dvije od pet žena u Crnoj Gori suočile su se sa finansijskim teškoćama, pokazalo je istraživanje “Procjena uticaja COVID-19 na poslovni sektor i perspektive rasta ekonomije Crne Gore” koji je predstavljen na onlajn sjednici Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore.

Na sjednici su razmotreni su Informacija o ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori, njegova strategija razvoja za period 2021-2024. godine i Plan za postizanje rodne ravnopravnosti.

Predstavljeni su aktuelni programi podrške ženskom preduzetništvu Ministarstva ekonomije, Evropske banke za obnovu i razvoj i lokalnih samouprava. Prezentovan je projekat „Jačanje rodne perspektive na lokalnom nivou” i primjeri dobre prakse.

Usvojen je Program rada Koordinacionog odbora za 2021. godinu.

Sjednicu je vodila predsjednica Koordinacionog odbora Ivana Tomašević,  uz podršku sekretarke Ane Filipović, a u radu su, pored preduzetnica, učestvovali potpredsjednica Privredne komore Liljana Filipović, predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava Maja Jović, EBRD-a Vanja Kljajević, te lokalnih samouprava i NVU Udruženje za razvoj civilnog društva.

Sekretarka Ana Filipović prezentovala je Informaciju o ženskom preduzetništvu. U dokumentu se navodi da je u porastu učešće žena u preduzetništvu. Podaci Poreske uprave pokazuju skoro dvostruki rast broja malih i srednjih preduzeća i pet odsto više žena vlasnica malih i srednjih preduzeća u 2019. godini u odnosu na 2011.

Ona je navela rezultate istraživanja “Procjena uticaja COVID-19 na poslovni sektor i perspektive rasta ekonomije Crne Gore”, koje je pripremio UNDP uz doprinos UNESCO i UN WOMAN sa Privrednom komorom kao partnerom u realizaciji.

” Tokom pandemije, dvije od pet žena u Crnoj Gori suočile su se sa finansijskim teškoćama, kao što je plaćanje zakupa i režijskih troškova, a 38 odsto je navelo da se suočava s izazovima u smislu smanjenog finansijskog kapaciteta za pokriće osnovnih troškova života tokom pandemije, kao što su hrana i higijenske potrepštine “, rekla je Filipović.

Istraživanje je ukazalo na izazove sa kojima se susrijeću preduzetnice i potvrdio potrebu da se prilikom kreiranja ekonomskih mjera posebna pažnja obrati na sektore u kojima rade. Na primjer, preduzetnice u turizmu i obrazovanju suočile su sa značajno smanjenim obimom poslovanja, te nenadoknadivim gubicima koji su uzrokovali smanjenu likvidnost, nemogućnost servisiranja dospjelih obaveza i zakupa poslovnih prostorija.

” U cilju podsticanja razvoja ženskog preduzetništva potrebno je: insistirati na dosljednoj primjeni relativno dobrog pravnog i strateškog okvira za razvoj ženskog preduzetništva, učiniti dostupnijim različite izvore znanja i informacija, obezbijediti bolji pristup finansijskim sredstvima za ženski biznis, jačati umrežavanje i saradnju preduzetnica kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou, podstaći medije da promovišu žensko preduzetništvo i inicirati i jačati saradnju udruženja koja okupljaju preduzetnice sa akedemskom i naučnom zajednicom “, zaključuje se u Informaciji.

Predsjednica Koordinacionog odbora Ivana Tomašević ocijenila je da je pandemija ugrozila poslovanje svih, pa i ženskih biznisa.

” Neophodno je iznaći nove vidove poslovanja kako bi žene ponovo uspostavile balans poslovnih i porodičnih obaveza “, rekla je Tomašević.

Maja Jović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava informisala je Odbor o Politici rodne ravnopravnosti koja je u izradi. Ministarstvo je, prema njenim riječima, dobilo ekspertsku podršku Misije OEBS-a za izradu ovog strateškog dokumenta i formirana je radna grupa u čijem sastavu su, među ostalima, i predstavnici Komore.

” Politika koja će biti usklađena sa međunarodnim pravnim okvirom identifikovaće oblasti u kojima treba intenzivirati napore za postizanje napretka u oblasti rodne ravnopravnosti “, rekla je Jović.

Vanja Kljajević iz EBRD predstavila je njihov Program za žene u biznisu. Evropska banka za obnovu i razvoj je u periodu od 2010. do 2016. godine podržala projekte u svim crnogorskim opštinama i baštine dugoročne veze sa našim preduzetnicama. EBRD je podržao više od 100 preduzeća čije su vlasnice žene. Pojasnila je da Program za žene u biznisu ima dva stuba – pristup finansijskoj podršci i pristup know-how. EBRD je prije pandemije refundirao 60 odsto vrijednost projekata iz kojih stoje žene, dok je zbog Covid-19 iznos povećan do 80 odsto, u maksimalnom iznosu do 10.000 eura.

Dalibor Kastratović iz Opštine Berane je kazao da su ove godine opredijelili 10.000 eura podrške preduzetnicama ali nije bilo aplikacija za ova sredstva, pa će on biti ponuđena naredne.

Almasa Riznanović je rekla da je Opština Bijelo polje podržala četiri projekta preduzetnica sa po 2.500 eura.

Kotor, prema riječima Anđele Milošević, podržava žensko preduzetništvo iznosom od 15.000 eura za koje je aplicirala 21 preduzetnica, a 16 projekata je podržano. Zbog Covid krize, početni iznos je povećan na 25.800 eura.

Salvica Maslovar je istakla da je Budva opredijelila 75.000 eura, te da je sredstva plasirala u 65 projekata.

Predsjednica Odbora Tomašević je informisala preduzetnice da je Bar izdvojio 30.000 eura za podršku ženskom biznisu. Prema njenim riječima, Privredna komora ima značajnu ulogu u edukaciji preduzetnica, kroz podršku u izradi biznis planova i apliciranju za projekte.

Mirsala Tomić iz Udruženja za razvoj civilnog društva govorila je o Projektu “Jačanje rodne perspektive na lokalnom nivou” koji se realizuje u Bijelom Polju, Mojkovcu i Plavu i traje osam mjeseci. Cilj projekta koji podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava jeste doprinos implementaciji politika rodne ravnopravnosti. Projekat će, u saradnji sa lokalnim organima vlasti i nevladinim organizacijama, ciljati na povećanje podsticaja za ekonomsko osnaživanje žena na selu i građani i građanke sjevernih opština.

Dr Andrea Kavarić predstavila je svoje preduzeće ”HOST consulting” riječ je o konsultantskoj kompaniji za pružanje usluga upravljanja hotelskim objektima i ostalim vidovima smještaja, sa akcentom na preopening fazu hotelskog poslovanja, pripremu dokumentacija za hotelsko poslovanje, stvaranje timova, edukaciju i doedukaciju kadra i izradu strateških dokumenata. Uska specijalnost kompanije je pregovaranje u procesu hotelskog franšizinga, savjetovanje prilikom odabira franšize i realizacija procesa njenog primanja.

Koordinacioni odbor je usvojio program rada za 2021. Tokom naredne godine biće angažovan na Unapređenju i razvoju ženskog preduzetništva, edukativnim aktivnostima, međunarodnoj saradnji, medijskim i tekućim aktivnostima.

Sekretarka Ana Filipović informisala je preduzetnice o nedavnom učešću na Forumu preduzetnica koji je trodnevnog poslovnog dijaloga EU-Turska u organizaciji Eurochambersa i Unije privrednih komora Turske TOBB. U radu Foruma učestvovalo je oko 720 predstavnika EU i Turske.

Prezentovani su najbolji primjeri ženskog preduzetništva iz sektora (bio)tehnologije, turizma, proizvodnje i energetske efikasnosti.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

Popović Petrić negira da se sveti direktoru: Jokić krio...

Predsjednica Odbora direktora Doma zdravlja u Podgorici dr Natalija Popović Petrić kazala je za "Dan" da oštro demantuje tvrdnju...

Vučić ne žali novac za ,,srpski svet“

Izgradnju Srpske kuće u Beranama koja je u četvrtak, 1. decembra, otvorena u Beranama u najvećoj mjeri...

Dritan ekspres

Nakon što je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, iznenada i bez racionalnog objašnjenja, naredio hitan povratak...

Dukaj sa Eskobarom u Stejt Dipartmentu: Jačanje sistema sajber...

Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, sastao se danas, u Stejt Dipartmentu, sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara za...

Popović: Abortus BIRN-a

BIRN je, konačno, odlučio da novinarka Kaćuša Krsmanović i građanska aktivistkinja Tijana Lopičić više nijesu baš neke...

NAJČITANIJE

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare