Gradovi

Radončić: Gusinje mora bolje

Radončić je izrazio zadovoljstvo povećanjem članova, rekavši da to predstavlja potvrdu ispravne i dosljedne politike koju SD vodi. "Kontinuirani priliv novih članova predstavlja najbolju potvrdu ispravne i dosljedne politike koju je SD vodio u proteklom periodu. Nijesmo zadovoljni učinjenim u našem gradu u protekle...

Skupština Glavnog grada usvojila Prijedlog plana održive urbane mobilnosti

Ispred obrađivača dokumenta obratila se sekretarka za saobraćaj Lazarela Kalezić, koja je istakla da se se već duže vrijeme radi na ovom dokumentu, da rad na njemu nije bio lak ako se ima u vidu povezanost sektora saobraćaja sa svim ostalim sektorima, te da je uključivao veliki broj...

Bogdanović: Ganića kula primjer odgovornog odnosa države i dobre saradnje...

Ministar Bogdanović i predsjednik Husović obišli su i simbol Rožaja - Ganića kulu, na kojoj se završava prva faza rekonstrukcije.  "Kula je bila konstruktivno nestabilna i u jako lošem stanju, stoga je bilo potrebno sprovesti zahtjevne konzervatorske mjere kako bi joj se vratio autentičan...

Usvojena Odluka o osnivanju RTV Podgorica

Odlukom je propisano da je Skupština Glavnog grada osnivač RTV Podgorica, kako će glasiti skraćeni naziv lokalnog javnog emitera, a da će prava i dužnosti osnivača u ime Glavnog grada vršiti Savjet Društva u skladu sa zakonom i ovom odlukom. RTV Podgorica ima početni novčani i nenovčani...

Mišnić: Agrobudžet u Mojkovcu i Kolašinu ohrabrenje i za...

Obraćajući se poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima sa područja Mojkovca koji su danas u velikom broju prisustvovali prezentaciji Agrobudžeta u Mojkovcu, Mišnić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je opstinska sala ovim povodom iz godine u godinu sve punija. "Vaše interesovanje pokazuje da uspješno radimo na ostvarivanju istog cilja...

Usvojen Strateški plan razvoja Podgorice za period 2020- 2025.

Tom prilikom menadžer grada Marjan Junčaj istakao je da se radi o kvalitetnom krovnom dokumentu koji je apsolutno usklađen sa Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore i Zakonom o regionalnom razvoju, kao i Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave. “Strateški...

Vuković: Uprava policije institucija za ponos

Vuković je zahvalio Veljoviću na izuzetoj saradanji i komunikaciji dvije institucije koja kontinuirano doprinosi efikasnijoj realizaciji konkretnih zajedničkih aktivnosti s ciljem podizanja stepena bezbjednosti građana Podgorice na viši nivo. Gradonačelnik je ocijenio da je Uprava policija institucija za ponos koja posljednjih 20-ak godina daje...

Carević: Iza napada MANS-a stoje političke kukavice koje fabrikuju...

Carević je saopštio da su neistinite tvrdnje da je uzurpirao 500.000 kvadrata državnog zemljišta, rekavši da se radi o približno 10 hektara za koje je podnio zahtjev za zakup na koji čekaju odgovor od 2015. godine. "Čekajući na odgovor resornog ministarstva uz uredno prijavljivanje...

URA: Vukovićeva izjava tačna koliko i belgijska neutralnost

Kako su naveli u URI, izjava da je Rakčević građevinski preduzetnik je tačna koliko i izjava da je gradonačelnik Vuković astronaut a Belgija neutralna država. "Rakčević nikada nije bio dio nijedne građevinske kompanije, niti je ikada učestvovao u planiranju ili realizaciji bilo kakvih građevinskih...

Glavni grad: Rakčević štiti one zele površine koje nije...

Kako je navedeno u reagovanju Glavnog grada, poslednje Rakčevićevo saopštenje objavljeno na portalu Vijesti dolazi u trenutku kada kompanija u kojoj zarađuje novac privodi kraju izgradnju novog stambeno-poslovnog kompleksa na prostoru između blokova VI i IX, u čijem okruženju nije planirano niti jedno drvo, te u poređenju...

Radončić: Gusinje mora bolje

Radončić je izrazio zadovoljstvo povećanjem članova, rekavši da to predstavlja potvrdu ispravne i dosljedne politike koju SD vodi. "Kontinuirani priliv novih članova predstavlja najbolju potvrdu ispravne i dosljedne politike koju je SD vodio u...

Skupština Glavnog grada usvojila Prijedlog plana održive urbane mobilnosti

Ispred obrađivača dokumenta obratila se sekretarka za saobraćaj Lazarela Kalezić, koja je istakla da se se već duže vrijeme radi na ovom dokumentu, da rad na njemu nije bio lak ako se ima u vidu povezanost sektora saobraćaja...

Bogdanović: Ganića kula primjer odgovornog odnosa države i dobre saradnje sa Islamskom zajednicom

Ministar Bogdanović i predsjednik Husović obišli su i simbol Rožaja - Ganića kulu, na kojoj se završava prva faza rekonstrukcije.  "Kula je bila konstruktivno nestabilna i u jako lošem stanju, stoga je bilo potrebno...

Usvojena Odluka o osnivanju RTV Podgorica

Odlukom je propisano da je Skupština Glavnog grada osnivač RTV Podgorica, kako će glasiti skraćeni naziv lokalnog javnog emitera, a da će prava i dužnosti osnivača u ime Glavnog grada vršiti Savjet Društva u skladu sa zakonom...

Mišnić: Agrobudžet u Mojkovcu i Kolašinu ohrabrenje i za lokalne uprave

Obraćajući se poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima sa područja Mojkovca koji su danas u velikom broju prisustvovali prezentaciji Agrobudžeta u Mojkovcu, Mišnić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je opstinska sala ovim povodom iz godine u godinu sve punija.

Usvojen Strateški plan razvoja Podgorice za period 2020- 2025.

Tom prilikom menadžer grada Marjan Junčaj istakao je da se radi o kvalitetnom krovnom dokumentu koji je apsolutno usklađen sa Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore i Zakonom o regionalnom razvoju, kao i Pravilnikom o metodologiji za izradu...

Vuković: Uprava policije institucija za ponos

Vuković je zahvalio Veljoviću na izuzetoj saradanji i komunikaciji dvije institucije koja kontinuirano doprinosi efikasnijoj realizaciji konkretnih zajedničkih aktivnosti s ciljem podizanja stepena bezbjednosti građana Podgorice na viši nivo. Gradonačelnik je ocijenio da je...

Carević: Iza napada MANS-a stoje političke kukavice koje fabrikuju afere

Carević je saopštio da su neistinite tvrdnje da je uzurpirao 500.000 kvadrata državnog zemljišta, rekavši da se radi o približno 10 hektara za koje je podnio zahtjev za zakup na koji čekaju odgovor od 2015. godine.

URA: Vukovićeva izjava tačna koliko i belgijska neutralnost

Kako su naveli u URI, izjava da je Rakčević građevinski preduzetnik je tačna koliko i izjava da je gradonačelnik Vuković astronaut a Belgija neutralna država. "Rakčević nikada nije bio dio nijedne građevinske kompanije, niti...

Glavni grad: Rakčević štiti one zele površine koje nije mogao da kupi

Kako je navedeno u reagovanju Glavnog grada, poslednje Rakčevićevo saopštenje objavljeno na portalu Vijesti dolazi u trenutku kada kompanija u kojoj zarađuje novac privodi kraju izgradnju novog stambeno-poslovnog kompleksa na prostoru između blokova VI i IX, u...