Izvor:M portal

Jovan Vukotić sastavljao spisak „podobnih“ policajaca

U „SKY ECC“ komunikaciji koja se prvog marta 2021. godine odvijala između doskorašnjeg vođe organizovane kriminalne grupe „Škaljari“ Jovana Vukotića i pripadnika ove OKG Gorana Vlaovića (Vukotić je ubijen u Istanbulu 8. septembra 2022, a Vlaović 25. avgusta 2022. na ostrvu Pag u Hrvatskoj), govori se o smjenama koje su se tog dana dešavale u Upravi policije Crne Gore, nakon imenovanja Zorana Brđanina za V.D. direktora UP i usvajanja akta o sistematizaciji.

Vukotić toga dana u dvije grupe preko „SKY ECC“ obavještava sam vrh OKG „Škaljari“, gotovo u realnom vremenu, o informacijama koje je dobio u smjenama u UP. Kako je M portal ranije već pisao u jednoj, većoj, grupi Škaljaraca razgovaraju Vukotić, Stefan Đukić Mandić, Emil Tuzović i Janko Vukadinović, a u drugoj dvočlanoj komunikaciji su Vukotić i Vlaović.

U obje grupe Vukotić šalje fotografiju poruke koju je dobio preko aplikacije „Signal“, a glasi „Smjenjen Zoran Lazović i svi čelnici policije, komandiri, načelnici CB-ova, svi!“, na što Vukotić odgovara „Ajde sa srećom mašala“.

Analitičari službi bezbjednosti koji su analizirali obje komunikacije bilježe da je Vukotića o smjenama u policiji u 16:03 sati preko aplikacije „Signal“ obavijestila novinarka dnevnog lista „Vijesti“ (M portal neće objavljivati ime novinarke), a da je akt o sistematizaciji, prema kojoj su se smjene i desile, objavljen na oglasnoj tabli Uprave policije tek pola sata kasnije, čime je stupio na snagu. „Vijesti“ su tekst o smjenama u vrhu Uprave policije objavile u 20 sati i 17 minuta, kada je i šira javnost saznala za smjene.

Vukotić većoj „SKY ECC“ grupi prosljeđuje informaciju u 16 sati, 6 minuta i 15 sekundi, a Vlaoviću pojedinačno istu poruku prosljeđuje u 16 sati, 7 minuta i 38 sekundi.

Nakon što je Vlaović „čestitao“ smjene Vukotiću riječima „Sa srećom“, predložio mu je da napravi spisak policijskih službenika za koje Škaljarci misle da su „kvalitetni“, kako bi uticali preko svojih političkih veza na njihovo napredovanje u službi. Vukotić mu na to odgovara da je bolje sastaviti spisak policajaca za koje smatraju da su bliski suprotstavljenom Kavačkom klanu, kako bi bili sklonjeni iz službe. Vukotić i Vlaović razgovaraju i o novim rukovodiocima u Upravi policije, procjenjujući njihovu naklonost jednom ili drugom klanu, a Vlaović saopštava da ima otvoren kanal komunikacije za ovu vrstu uticaja.

Vukotić i Vlaović pominju čitav niz imena policijskih službenika sa lokalnog nivoa, koja M portal neće objavljivati zbog specifičnosti njihovog posla i ugroženosti kojoj bi eventualno mogli biti izloženi ukoliko bi imena bila objavljena. Vjerujemo da će se tim dijelom „SKY ECC“ komunikacija baviti nadležne državne institucije.

Paralelno sa komunikacijom sa Vukotićem, Vlaović oko 20 sati, takođe kroz „SKY ECC“ aplikaciju, obavještava Srđana Vukića o informacijama dobijenim od Vukotića, koje se odnose na podobnost policijskih službenika. Njihova namjera je da Vukić informacije proslijedi lideru „Prave Crne Gore“ Marku Milačiću, kako bi na osnovu njih mogla biti kreirana buduća kadrovska politika u Upravi policije Crne Gore.

Analitičari službi bezbjednosti zaključuju da „do sada obrađeni materijal obiluje primerima upliva uticaja OKG „Škaljari” na strukture izvršne vlasti formirane nakon crnogorskih parlamentarnih izbora 2020. godine“ i da „citirani izvodi predstavljaju najdrastičniji primer neposrednog organizovanog uticaja kriminalne organizacije na bezbednosni sektor“ u do sada obrađenom materijalu iz „SKY ECC“ komunikacija. Oni zaključuju i da Uprava policije Crne Gore i Specijalno državno tužilaštvo posjeduju kompletan sirovi materijal iz „SKY ECC“ aplikacije, te da je uticaj OKG „Škaljari“ mogući razlog odsustva bilo kakvih istražnih radnji u odnosu na evidentnu spregu ove kriminalne organizacije i djelova izvršne vlasti Crne Gore (kao i verskih i medijskih djelatnika). Oni sumnjaju da sve ovo navodi na sumnju da se radi o svjesnom neprijavljivanju krivičnih djela i učinilaca, te o pomaganju učiniocima nakon izvršenog krivičnog djela, kao i da ovo treba biti predmet pažnje policijsko-tužilačkih organa, nakon što se eliminišu uticaji koji trenutno sprječavaju pokretanje istražnih radnji.

Oni su takođe konstatovali da je „Sky ECC“ aplikacija prestala sa radom 9. marta 2021. godine, te da na osnovu nje nije bilo moguće pratiti dalji tok ovih uticaja, te ponovo ukazuju na sastanak i kontakte direktora Uprave policije Crne Gore Zorana Brđanina sa poslanikom Markom Milačićem, nepuna četiri mjeseca nakon što su se desile komunikacije između Vukotića i Vlaovića i Vlaovića i Vukića.

„Obzirom da ne postoje razlozi za saradnju Direktora Uprave policije Crne Gore sa konkretnim poslanikom, po osnovu funkcija koje ova lica obavljaju; da nije poznato da ova lica održavaju lične kontakte iz prethodnog perioda; te da do sada obrađen materijal sa Sky ECC platforme ukazuje da je Milačić Marko preuzeo funkciju posrednika izmedu OKG „Škaljari“ i izvršne vlasti u Crnoj Gori – prema mišljenju obrađivača, potrebno je ispitati prirodu i ciljeve ovih kontakata“, zaključuje se u jednoj od analiza.

  1. mart 2021. (Vukotić pod šifrom GP6DYO, Vlaović pod šifrom XOHU5R)

16:07:38 GP6DYO Vukotić: (prosljeđuje fotografiju komunikacije sa aplikacije „Signal“)

16:10:12 XOHU5R Vlaović: Sa srećom

16:10:32 XOHU5R Vlaović: Aj daj spisak ljudi koji su kvalitetni u muriji da njih probamo da gurnemo

16:11:06 GP6DYO Vukotić: Bolje da dam koji rade sa kavčanima

16:11:12 GP6DYO Vukotić: To da miču

16:11:17 GP6DYO Vukotić: Jer ih ima koliko hoćeš

16:39:22 XOHU5R Vlaović: Ajde brate daj čitav spisak imam dje da plasiram

16:39:25 XOHU5R Vlaović: Na pravi mjesto

16:39:28 XOHU5R Vlaović: Samo ga sastavi

16:40:43 GP6DYO Vukotić: Ok ima tu da se piše dosta tv kotor

17:12:20 XOHU5R Vlaović: Ajde sve ispiši imenom i prezimenom kad stigneš

17:12:34 GP6DYO Vukotić: Oću

20:48:22 XOHU5R Vlaović: Ko su ovi novi što su stavljeni u muriju

20:48:28 XOHU5R Vlaović: Klikovac knežević itd

20:48:40 XOHU5R Vlaović: Jesu makli koprivicu iz nk

20:53:58 GP6DYO Vukotić: Knežević bio za droge prije

20:54:08 GP6DYO Vukotić: Dobar sa lazovićem

20:54:16 GP6DYO Vukotić: Ne znam u om

20:54:17 GP6DYO Vukotić: Pm

20:57:54 XOHU5R Vlaović: Ipsitaj i taj dio od ovih što su novi postavljeni

  1. mart 2021. (Vlaović pod šifrom XOHU5R, Vukić pod šifrom UD0RM1)

20:54:06 XOHU5R Vlaović: R.K. u ko on je sa kavčanima blizak

20:54:23 XOHU5R Vlaović: G i I.N. kotor oni su valjda bili kad su te priveli onaj put

20:54:45 XOHU5R Vlaović: u tv B.T. on im je šef u tv M.Š. je postavljen prije bio u kotor saobraćajac

20:55:00 XOHU5R Vlaović: Ima i neki I.N.

20:55:20 Ž.M, V.M, Ž.Š, L, Š. Iz hn postavljen N.Ć. starješina, D.K, LJ.R. i D.O. on je stariji policajac ali dosta se pita

20:55:55 XOHU5R Vlaović: u ko je njihov špijun saobraćajac R.S. i neki M.N.

20:56:24 XOHU5R Vlaović: *** je dobar sa njima I.R. u ko on je radio zgrdu sa onim K. sto su ga digli za mito

20:56:43 XOHU5R Vlaović: Pa proslijedi dje treba

20:57:34 I taj knežević što je sad postavljen iz brdjanina je sa lazovićem extra

22:11:56 UD0RM1 Vukić: E pa čudo, poslaću…. ovi priča za ovu muriju što ih sad postavljaju

22:12:10 UD0RM1 Vukić: Ja u prvi mah pomislih za hn da pričaš

22:29:05 XOHU5R Vlaović: Ovo sam ti nabrojao sve po kotoru i tivtu

22:29:09 XOHU5R Vlaović: Ima i hn

22:29:20 XOHU5R Vlaović: A ovaj što je sad postavljenje sa lazovićem dobar

22:29:23 XOHU5R Vlaović: Klikovac

22:29:48 XOHU5R Vlaović: Knežević

  1. mart 2021.

06:25:06 UD0RM1 Vukić: Knežević je u hn?

09:10:46 XOHU5R Vlaović: Ne sad je pomoćnik brdjaninu

Preuzmite našu aplikaciju

spot_img
spot_img

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare