test

Katnićeva odbrana i nastavak agonije

Standard

14/05/2024

06:50

Desetak dana prije 15. maja kada ističe mjera tridesetodnevnog pritvora, Milivoje Katnić je unaprijed napisao žalbu sudijama Vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici, ubijeđen da će mu biti produžen pritvor jer će postupajući specijalni tužilac Miloš Šoškić nastaviti da zloupotrebljava službeni položaj i krši Zakon o krivičnom postupku falsifikujući dokazni materijal – sve u namjeri da bivšeg specijalnog tužioca, koji štrajkuje glađu od 14. aprila a žeđu od 6. maja, ostavi u pritvorskoj jedinici, bez obzira na visok stepen rizika da Katnić okonča život u Spužu.– Gospodo sudije iz Vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici, pišem vam ovu žalbu na Vaskrs 05. 05. 2024, otprilike jedno deset dana prije nego će biti donijeto rješenje na koje već ulažem žalbu. Ne brinite, sa mnom je sve u redu, nego zbog štrajka glađu u koji sam stupio od neđelje 14. 04. 2024. godine, vjerujem da neću biti u mogućnosti da je napišem nakon isteka 15. 05. 2024. godine – počinje Katnić svoju žalbu na – tada još nenapisano rješenje od produženju pritvora.

Katnić naglašava kako ,,dobro zna da sva pritvorska rješenja u posljednje dvije godine liče kao jaje jajetu“, pa se odlučio da piše, dok ga ,,još zdravlje i razum služe, iščekujući očekivanu odluku“.

Bio je u pravu: Krivično vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici sinoć je odlučilo da prihvati prijedlog specijalnog državnog tužioca Miloša Šoškića i pa je produžilo pritvor, na po još dva mjeseca, bivšem specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i nekafdašnjem visokom policijskom službeniku Zoranu Lazoviću.

Zanimljivo, i Katniću i Lazoviću je pritvor produžen ,,zbog opasnosti od bjekstva i mogućeg uticaja na svjedoke“ iako bivši specijalni tužilac već danima saslušava svjedoke?!

Da je Katnić još 5. maja pravilno predvidio da će Specijalno državno tužilaštvo učiniti sve da mu se produži pritvor, pokazalo se 13. maja, kada je specijalni tužilac Miloš Šoškić donio – naredbu o proširenju istrage protiv Milivoja Katnića, kao i Zorana Lazovića!

Uz tvrdnje da je u njegovoj kući pronađeno ,,14 komada municije sa oznakom PPU 30 CARB“ (?), Katniću je na teret naknadno stavljeno da je zaključio lažni ugovor sa turskim državljaninom Jiksel Namikom (Yuksel Namik) za prodaju kuće i imanja u naselju Grbe.

Iako je Katnić u svojoj dokumentaciji posjedovao papire o kapari od 30 hiljada eura, Specijalno tužilaštvo je zaključilo da turski državljanin ne postoji, a da je kapara od 30.000 u stvari ,,Katnićev prihod od nelegalnih aktivnosti“!

Ne treba biti veliki pravni stručnjak: naknadni ,,pronalazak“ 14 metaka i tužilačka priča da ne postoji turski državljanin koji je dao kaparu, imali su samo jednu svrhu – da se Milivoju Katniću produži pritvor, po svaku cijenu.

Očito su u vrhu Specijalnog državnog tužilaštva ocijenili da Katnićeva pisma iz Spuža, brojni podaci koje iznosi, teško kompromituju – ne samo Vladimira Novovića koji uredno aminuje sve postupke specijalnog tužioca Šoškića, već i čelnika VDT Milorada Markovića koji mirno gleda kako se ugrožava život pritvorenika Katnića.

Istovremeno, prilično je uzdrman i kredibilitet predsjednika Višeg suda Borisa Savića, koji je bezrezervno prihvatio mišljenje istražnog sudije Gorana Šćepanovića. I to uprkos činjenici da je Specijalno državno tužilaštvo, koje pokušava da izdejstvuje produženje pritvora za Katnića, otvorilo finansijsku istragu protiv sudije Šćepanovića?!

Sve je to samo dio slagalice, koja se popunjava dan za danom; koja otkriva mračnu sliku isprepletanosti ličnih i grupnih interesa ljudi iz crnogorskog tužilaštva i sudstva. Dio te priče razotkriva i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić koji već predviđa da su mu ljudi iz vrha tužilaštva, nekadašnje kolege, neosnovano spakovali i teške pritvorske dane, ali i neosnovano na teret stavili krivična djela.

PISMO BORISU SAVIĆU

Već na početku žalbe vanraspravnom vijeću Višeg suda, Katnić ,,sve uvažene sudije, unaprijed oslobađa svake odgovornosti“, ali se fokusira na – odgovornost čelnika Višeg suda Borisa Savića.

– Gospodine Borise Saviću, Vama je dobro poznato da će sud donijeti oslobađajuću presudu, ako činjenični opis optužnice ne sadrži bitna obilježja krivičnog djela koje se optuženom stavlja na teret… Naredba za spovođenje istrage kti. s. br. 9/24 od 15.04.2024. godine, koju je Specijalno tužilaštvo podiglo protiv mene za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja, a odnose se na mene – ne sadrže obavezne elemente koje zakon predviđa. Što ne odbaciste tu naredbu? Morali ste! – ističe Katnić u podužem pismu-žalbi.

Potom vrlo podrobno odbacuje osnovanost sva četiri elementa krivičnog djela zloupotreba položaja i učestvovanje u kriminalnoj organizaciji, koja mu se naredbom za sprovođenje istrage stavljaju na teret.

Naglašava da ,,činjenični opis krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije, pod tačkom 1 naredbe ne sadrži obavezne elemente tog djela, prije svega – vrijeme kad je krivično djelo dovršeno u krivično-pravnom smislu“, što je obavezan element ovog krivičnog djela.

– Iz ovoga dalje proizilazi da se ne zna kada sam otpočeo izvršenje kriminalnih djela koja sam prihvatio da vršim za kriminalnu organizaciju! U tački 2 naredbe za sprovođenje istrage, u sklopu činjeničnog opisa krivičnog djela iz člana 416 KZ, stoji da sam to djelo počinio 28. 12. 2020. godine. Dakle: za ovu kriminalnu organizaciju sam počinio krivično djelo i prije nego je ova kriminalna organizacija i formirana – iščuđava se Katnić.

Potom navodi da činjenični opis ne sadrži ni mjesto gdje je formirana ova kriminalna organizacija, ,,pa se ne zna da li je formirana u Podgorici, na teritoriji Crne Gore ili u međunarodnim razmjerama“.

– Dakle, gospodine Saviću, morao je sudija za istragu, ili Vi kao predsjednik Vijeća, kad viđeste da nema djela, da odbacite naredbu – ističe se u žalbi napisanoj još 5. maja.

,,DVOČLANA ORGANIZACIJA?“

Uz sve to Katnić iznosi frapantnu činjenicu, o kojoj je Pobjeda već pisala, da ne postoje svi elementi za kvalifikovanje krivičnog djela – stvaranje kriminalne organizacije.

– Ponavljam ono sa početka: ako činjenični opis iz naredbe o sprovođenju istrage ne sadrži sva obilježja predmetnih djela onda – nema krivičnog djela. Kako je ovdje jasno da nema krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije – a time i da nijesam mogao nešto počiniti – morali ste postupiti na opisani način. Morate odgovoriti – zašto nijeste – pita Katnić.

Potom naglašava da je na samom početku naredbe za sprovođenje istrage zapisano da je Zoran Lazović formirao kriminalnu organizaciju čiji su članovi postali, osim Milivoja Katnića, Petar Lazović i Saša Čađenović.

– Međutim, za Petra Lazovića i Sašu Čađenovića se navodi da su oni prihvatili da ova ista krivična djela, koja su oni prihvatili da vrše za ovu kriminalnu organizaciju, a ranije su već prihvatili da vrše za – kriminalnu organizaciju Radoja Zvicera – ukazuje bivši specijalni tužilac na nelogičnosti koje je zapisao specijalni tužilac Miloš Šoškić.

– Ova dvojica (P. Lazović i S. Čađenović – p.a.) su za članstvo u toj kriminalnoj organizaciji i izvršenje istih krivičnih djela već optuženi i otpužnica je stala na pravnu snagu. Može li to? Naravno da ne može. Ne može se dva puta odlučivati o istoj stvari, to je načelo ,,ne bis idem“ – ukazuje Katnić.

Potom navodi podatak koji ruši ključne optužbe o stvaranju i učestvovanju Katnića u organizovanoj kriminalnoj grupi.

– Ako su Petar Lazović i Saša Čađenović dio grupe Radoja Zvicera, koliko onda, gospodine Saviću, kriminalna organizacija koju je formirao Zoran Lazović ima članova? Dvojicu: ima mene i Zorana Lazovića! Krivični zakon, u članu 401, predviđa da kriminalna organizacija mora kao obavezan element imati tri ili više članova. Zašto onda, gospodine Saviću, ja ležim u pritvoru? Je li to čekate da tužilac Šoškić ovo nekako ispravi – hvatanjem još nekog člana – Katnić pita Savića u žalbi upućenoj Višem sudu još 5. maja.

ZLOUPOTREBE – NEMA!

Nakon toga demaskira i optužbe o zloupotrebi službenog položaja i počinjena krivična djela u saizvršilaštvu.

– Molim Vas da mi u rješenju kojim odbijate ovu moju žalbu objasnite: kako je moguće – da ja, Milivoje Katnić, iz tužilaštva a Zoran Lazović iz policije – kao saizvršioci počinimo krivično djelo u tužilaštvu ili u policiji, svejedno. Ili još gore: da ja počinim krivično djelo u Specijalnom tužilaštvu, a Lazović u policiji, pa da opet budemo – saizvršioci. A kako tužilac Šoškić opisuje saizvršilaštvo? Uopšte ga ne opisuje, što znači da nema bitnog obilježja krivičnog djela – tvrdi bivši specijalni tužilac.

Napominje da krivično djelo može ,,bilo koje lice“ izvršiti kao izvršilac, saizvršilac ili saučesnik u izvršenju krivičnog djela – podstrekač, pomagač.

Da bi onda raskrinkao tužilačke optužbe o podstrekavanju koje je, prema stavu Tužilaštva, radio prema specijalnom tužiocu Čađenoviću da ne bi gonio člana kavačkog klana Duška Roganovića.

– Što bi moglo biti kad neko naloži drugom licu da posreduje kod trećeg lica, da to treće lice – u ovom slučaju Saša Čađenović – izvrši krivično djelo? Moglo bi biti, pazite sad: eventualno podstrekavanje od strane Zorana Lazovića na Milivoja Katnića da on podstrekne Sašu Čađenovića da izvrši krivično djelo iz člana 416 Krivičnog zakonika. Dakle: posredno podstrekavanje, gdje bi i Zoran Lazović i Milivoje Katnić bili podstrekači a Saša Čađenović izvršilac?! Jasno je da nema bitnih obilježja krivičnog djela iz člana 416 KZ, ni za Zorana Lazovića niti za mene – decidno se nabraja žalbom u koju je Pobjeda imala uvid.

ŠOŠKIĆEVI FALSIFIKATI SKAJ KOMUNIKACIJA!

U žalbi na rješenje o produženju pritvora, koje još nije donijeto, Milivoje Katnić najžešće prigovara predsjedniku Višeg suda Borisu Saviću što je dozvolio da tužilac Miloš Šoškić u naredbi za sprovođenje istrage – ,,unese netačne i falsifikovane Skaj komunikacije“.

– Najgore profesionalno i ljudsko sagrešenje je u tome što ste dozvolili da tužilac Šoškić na strani 10 unese netačne i falsifikovane komunikacije koje su navodno vodili Petar Lazović i Radoje Zvicer. U toj šemi se nalazi sedam poruka koje je poslao Petar Lazović Radoju Zviceru, dok se ne nalazi niti jedna od komunikacija koje je poslao Radoje Zvicer. Jasno je, što se vidi iz smisla poruka, Petra Lazovića, da mu Radoje Zvicer na svaku odgovara! Zašto ih nema? Zašto ih nijesam dobio od tužioca, iako sam ih tražio više puta. Isti slučaj je sa komunikacijama na stranama 82. i 83. I ovdje su izbačene komunikacije koje ukazuju da Petar Lazović daje namjerno netačne informacije Radoju Zviceru i da ga obmanjuje. Zašto ste dozvolili da se u javni dokument – dakle u javnu ispravu – unesu netačni podaci, ali i izostave obavezni sadržaji – pita Katnić u pismu Saviću.

Potom tvrdi da je tim postupkom tužilac Šoškić počinio krivična djela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave. Zbog svega toga, Katniću nije jasno zbog čega to dozvoljava Boris Savić.

Potom Katnić navodi da je i na stranama 9 i 10 naredbe za sprovođenje istrage vidljivo kako tužilac ,,rediguje“ Skaj poruke između Petra Lazovića i Radoja Zvicera.

I to upravo kada je u pitanju hapšenje članova hercegnovskog kraka kavačkog kriminalnog klana, u danima kada Petar Lazović obavještava Radoja Zvicera o njihovom pritvaranju.

– Nakon toga idu poruke Petra Lazovića. I to njih četiri, ali je tužilac izostavio odgovore Radoja Zvicera da bi prikrio istinu, a to je da je Petar Lazović prvi put saznao da neće biti uhapšen Duško Roganović. Ali ne od svog oca Zorana Lazovića – već od svog šefa, policijskog funkcionera, a ovđe u ovom slučaju svjedoka, Milorada Žižića. Iako je izostavljeno, vidi se iz konteksta da mu je Zvicer zamjerio što ih na vrijeme nije obavijestio da mu hapse grupu da bi ih sklonio. Da bi se izvukao iz ove situacije, te dokazao Zviceru da mu je naklonjen, Petar Lazović navodi da je zaslužan da se ne hapsi Duško Roganović . I to preko mene. Jasno je, vidljivo je – to je laž – objašnjava Katnić što je sve tužilac izostavio iz Skaj prepiski.

Zanimljivo, dio tih ,,prepravljenih“ Skaj prepiski, upravo ovako kako je Katnić objasnio, objavljen je u režimskom koncernu Vijesti, u dnevnom listu Dan i kasnije na portalu.

Katnić upozorava sudiju Savića da su mu ,,do neslućenih razmjera“ falsifikovani Skaj razgovori od 11. decembra 2020. godine, iz kojih je tužilac Šoškić izvukao zaključak da je bivši glavni specijalni tužilac postao član kriminalne organizacije.

– Ima tužilac pravo da izvlači zaključke, ali nema pravo da falsifikuje. Jeste li ikada ovo pogledali, gospodine Saviću? Nijeste, a dužni ste – ukazuje Katnić.

POSLJEDNJA PORUKA

– Niti jedno djelo koje mi se stavlja na teret ne sadrži obilježja krivičnog djela što znači i da nijesu krivična djela predviđena Krivičnim zakonikom. Tako da nijesam ni mogao počiniti ova krivična djela. Zašto sam onda u pritvoru, gospodine Borise Saviću, predsjedniče najuglednijeg postupajućeg krivičnog suda u zemlji? Sve sam ovo pisao i ranije, ali kako sam još u pritvoru vidim da je sve bilo džabe s moje strane. Zato pišem za one koji će doći, ispraviti i naplatiti nepravdu – zaključuje, između ostalog, Milivoje Katnić u unaprijed napisanoj predstavci, žalbi Višem sudu u Podgorici.

Prema zakonskim odredbama, Viši sud bi trebalo najkasnije do 15. maja da donese odluku da li će se u daljem postupku Milivoje Katnić braniti sa slobode.

,,Saviću, ne zamjeram ti, strah do stepena užasa parališe sva čula…“

U žalbi koju je unaprijed poslao Višem sudu u Podgorici Milivoje Katnić se poziva na svjedočke iskaze pojedinih policajaca, poput policijskog funkcionera Milorada Žižića, koji je rukovodio akcijama borbe protiv klanova.

– Što kaza svjedok Milorad Žižić? Da je u vremenu kad smo ja i Saša Čađenović ,,postali članovi kriminalne organizacije“ procesuirano deset predmeta sa više od 50 članova. Kazao je da su procesuirani i Zvicer i Kašćelan i svi drugi… Da Vas podsjetim, gospodine Saviću, u tom svjedočkom iskazu, a sve se nalazi u spisima i vaših predmeta, da smo sa timom, kojim je Žižić rukovodio a postupao Saša Čađenović, dva puta hapsili Slobodana Kašćelana. I to u vremenu kada nam se na teret stavlja da smo postali članovi ove kriminalne organizacije – pojašnjava Katnić.

Potom navodi kako je upravo Žižić u svom iskazu potcrtao ulogu Petra Lazovića u raskrinkavanju grupe kavačkog klana sa Cetinja i Budve, protiv kojih je pokrenut krivični postupak i podignute optužnice.

– Početne informacije, koje je dostavio Petar Lazović, a koje su navedene u prijedlogu za sprovođenje mjera tajnog nadzora, odobrio je Viši sud na čijem ste čelu Vi bili i sada ste – podsjeća Katnić predsjednika Višeg suda Borisa Savića.

Napominje da je svjestan kako je Savića ,,obuzeo strah užasa“ da bude uhapšen, navodno jer su mu prijetili da će ga osumnjičiti da je ,,dijelio predmete mimo redosljeda i slučajne dodjele“. No, Katnić smatra da svako ko je radio u sudovima zna da je to bila nužnost jer se ,,neostvariva norma ne može poštovati…“

– Ne zamjeram ti, strah do stepena užasa parališe sva čula – zaključuje Katnić.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Milivoje Katnić

Ostavite komentar

Komentari (0)