test

Pripadnik kriminalnog klana koji je prije godinu dana priznao učešće u ubistvima još uvijek na slobodi: Ukrao BMW iz kojeg je ubijen Šaranović, pratio kretanje Labana

Standard

29/03/2023

13:46

Prošlo je tačno godinu dana otkako je u 21 sat 27. marta 2022. godine u službenim prostorijama Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela Uprave policije Crne Gore počelo saslušanje muškarca koji se ponudio da bude svjedok saradnik u razotkrivanju teških ubistava i drugih zločina koje su počinili pripadnici škaljarskog i kavačkog klana. Bez obzira na to što je riječ o osobi sa podebelim dosijeom, koja je priznala sopstveno učešće u nekim ubistvima, te detaljno opisala brojna druga ubistva i imenovala njihove izvršioce i naručioce, ona već godinu dana nije uhapšena, niti joj je dodijeljen status koji je tražila, mada su dvije informacije do kojih je M portal došao, sačinjene tokom razgovora sa tom osobom, u posjedu svih nadležnih državnih institucija.M portal neće objavljivati ime saslušane osobe, mada je ono često pominjano u medijima, zbog njegove bezbjednosti i eventualnog budućeg postupanja državnih organa, ali će prenijeti ključne navode iz zapisnika sačinjenog nakon razgovora u prostorijama Odsjeka za suzbijanje .

Povezani Članci

Razgovor je obavljen na zahtjev osobe koja se ponudila da bude svjedok saradnik, a kao razlog obraćanja ovom odsjeku je naveo da mu je ugrožena bezbjednost od pripadnika organizovane kriminalne grupe „Barska“ (ogranak škaljarskog klana) čiji je i sam pripadnik, ali i od pripadnika suprotstavljene OKG „Kavači“. Razgovoru ove osobe sa pripadnicima Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela prisustvovao je, prema zapisniku, i tadašnji specijalni državni tužilac Saša Čađenović.

Prema zapisniku, ova osoba je precizirala svoju ulogu u dva teška krivična djela: u ubistvu Slobodana Šaranovića i ubistvu Ivana Labana.

Učešće u ubistvima i policijska procjena

„U svom kazivanju je saopštio da je lično učestvovao u krađi vozila marke „BMW” u Baru, sa sada pokojnim Hodžić Damirom, kao i da je otuđeno vozilo kasnije korišćeno za ubistvo Šaranović Slobodana u Budvi. Takođe, je saopštio da je učestvovao u praćenju i javljanju kretanja Laban Ivana u Baru, kao i da je nakon ubistva Labana učestvovao u uklanjanju moticikla korištenog prilikom ubistva Labana. * je saopštio da posjeduje fotografiju motocikla, korišćenog u ubistvu Laban Ivana“, zabilježeno je u informaciji.

„U daljem razgovoru, imenovani je saopštio da je u prethodnom periodu bio u bliskim odnosima sa ubijenim licima Kožar Alan, Hodžić Damir, Nurković Zijad, kao i sa drugim licima koji se u policijskim evidencijama vode kao pripadnici barske kriminalne grupe, kao i da je odlučio da ispriča svoja saznanja o djelovanju kriminalne grupe, čiji je i sam bio pripadnik, ali da ga zanimaju uslovi za dobijanje statusa svjedoka saradnika. Specijalni državni tužilac, g-din Saša Čađenović je saopštio zakonske uslove za dobijanje statusa svjedoka saradnika ili zaštićenog svjedoka u krivičnom postupku kao i da je osnovni uslov da ispriča sva svoja saznanja o krivičnim djelima u kojima je učestvovao, kao i krivičnim djelima izvršenim od strane kriminalne grupe čiji je i sam bio član. Zatim je saopštio da želi dobrovoljno da ispriča sve što zna o krivičnim djelima izvršenim od strane kriminalne organizacije kojoj je pripadao, kao da posjeduje informacije o izvršiocima i motivima izvršenih sledecih krivičnih djela:

  • ubistvo Srđana Vlahovića, izvršeno 10.04.2016. godine u Kotoru;
  • ubistvo Tomašević Božidara, izvršeno 06.08.2016. godine u Baru;
  • ubistvo Vukoslavčević Željka, izvršeno 08.09.2016. godine u Baru;
  • ubistvo Laban Ivana, izvršeno 31.10.2016. godine u Baru;
  • ubistvo Šaranović Slobodana, izvršeno 11.03.2017. godine u Budvi;
  • ubistvo Jovanović Marka, koji je prema kazivanju * nakon što je izvršio dvostruko ubistvo u Podgorici, lišen života, a zatim je njegovo tijelo sakriveno bačeno u jednu od jama na području opštine Bar;
  • ubistvo Klisić Jovana, izvršeno 01.11.2019. godine u Baru;
  • nestanak lica Marjanović Filipa i Gošović Vukašina, državljana R. Srbije koja lica su prema kazivanju *, oteta, mučena, ispitivana i na kraju lišena života na području opštine Danilovgrad;
  • nestanak i ubistvo Sjekloća Marka, koji je prema kazivanju * lišen života, nakon čega je njegovo tijelo sakriveno na njemu nepoznatoj lokaciji na području opštine Bar“, navedeno je u zapisniku sačinjenom tokom razgovora pripadnika Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela Uprave policije Crne Gore.

Umanjivao svoju ulogu i prebacivao odgovornost

Službenici ovog odsjeka policije su zaključili i da je * pokušavao da umanji svoju ulogu u izvršenju krivičnih djela, prebacujući odgovornost na danas pokojne Zijada Nurkovića i Damira Hodžića. Nurković je bio kum Alana Kožara, vođe OKG „Barska“ i ubijen je u Španiji 2019. godine u obračunu klanova, a za ubistvo Hodžića SDT tereti Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Nebojšu Jankovića i Ratka Živkovića.

„S obzirom da je tokom obavljanja razgovora * djelovao nepovezano i uplašeno, istome je od strane SDT, g-dina Saše Čađenovića i službenika Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela saopšteno da se prisjeti svih detalja vezanih za izvršena krivična djela, kao i da ukoliko istinito saopšti svoja saznanja o izvršiocima krivičnih djela, da je za dobijanje statusa svjedoka saradnika osim same izjave od krucijalnog značaja i da predoči materijalne dokaze (otkrije lokacije gdje su sakrivena tijela nestalih lica, oružje i prevozna sredstva korišćena u izvršenju krivičnih djela, sigurne kuće, tkz. štek stanovi u kojima se skriva oružje i dr.), a koji mogu potvrditi njegovu priču“, piše u zapisniku sačinjenom nakon dvočasovnog razgovora.

Nakon toga je * saopštio službenicima policije i SDT-u da će ispisati na papir sva svoja saznanja i da će pokušati da se sjeti svih detalja vezanih za izvršenje krivičnih djela o kojima je govorio, pa da će se onda javiti službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, kako bi bio sačinjen novi zapisnik koji bi sadržao njegovu i ulogu drugih lica u planiranju i izvršenju krivičnih djela izvršenih u prethodnom periodu u sukobu organizovanih kriminalnih grupa.

Policijski službenici su zaključili da je * u pojedinim ubistvima o kojima je govorio imao znatno veću ulogu i učešće, stoji u zapisniku, ali da je prilikom obavljanja razgovora sa SDT-om i policijskim službenicima pokušavao da sazna detalje oko dobijanja statusa svjedoka saradnika, pa je zbog toga bio rezervisan u otkrivanju svoje uloge prilikom izvršenja krivičnih djela.

„Mišljenja smo da bi u ponovnim razgovorima sa licem * nakon prezentovanja činjenica iz istraga u konkretnim predmetima isti konkretizovao svoju radnju i saznanja vezano za navedena ubistva. Takođe, u dodatnim razgovorima akcenat bi bio stavljen na pronalaženje tijela nestalih lica i sredstava izvršenja krivičnih djela, čime bi se u znatnoj mjeri olakšao postupak dobijanje statusa svjedoka saradnika“, zaključuje se u zapisniku.

M portal će sjutra prenijeti detalje informacije koju su sačinili pripadnici Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Odsjek za posebnu operativnu podršku, u kojoj su navedeni detalji osam ubistava

Izvor: Mportal
Izvor (naslovna fotografija):

Uprava policije

Ostavite komentar

Komentari (0)