Adrović: Neophodno ubrzati aktivnosti na izradi Zakona o vještačenju, a uporedo sa tim i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji

''Isplata subvencija poslodavcima za zapošljavanje lica sa invaliditetom“ regulisana je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, a za njegovu implementaciju u dijelu isplata subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom zadužen je Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović prilikom kontrolnog saslušanja na Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje na teme: 'Isplata subvencija poslodavcima za zapošljavanje lica sa invaliditetom' i 'Realizacija programa – Osposobljavanje za samostalan rad' i 'Osposobljavanje za rad kod poslodavca'.

On je istakao da se već duži period se radi na donošenju novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, te da se paralelno sa ovim procesom, radi na izradi Zakona o vještačenju invaliditeta, odnosno novoj reformi sistema utvrđivanja invaliditeta, u saradnji sa UNDP-jem, čiji je cilj da se na jednom mjestu, radi uspostavljanja pravednijeg sistema i lakšeg pristupa pravima za sve vrste materijalnih davanja, usluga i drugih prava osoba sa invaliditetom, a u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom i ratifikovanom Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom, vrši utvrđivanje invaliditeta.

Ministar je dodao da je reformom predviđeno ukidanje postojećih komisija, kojih trenutno ima oko 30 i osnivanje jedinstvanog nacionalnog tijela koji će vještačiti invaliditet na osnovu nove jedinstvene nacionalne metodologije za sve sektore.

”Veoma važno je istaći da će se ovim zakonom utvrditi i prvi zvanični registar osoba sa invaliditetom. Zbog toga je važno da se i rad na donošenju novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uskladi sa odredbama novog Zakona o vještačenju invaliditeta, na čemu ćemo u narednom periodu raditi. Takođe, osim ovog zakona, potrebno će biti izvršiti i usklađivanje ostalih zakona koji sadrže i definišu rad komisija za utvrđivanje invaliditeta”, istakao je Adrović.

Ministar je rekao da kada je riječ o subvencijama poslodavcima za zapošljavanje lica sa invaliditetom, iste su propisane Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, na način da poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom u skladu sa zakonom ima pravo na: subvencije zarade lica sa invaliditetom; bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za lica sa invaliditetom; kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za lica sa invaliditetom i učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom.

”Ključnu ulogu u primjeni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom ima Zavod za zapošljavanje Crne Gore, u okviru kojeg je i organizovan Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom”, dodaje Adrović.

Takođe, istakao je da je Zakonom propisano, da u cilju praćenja realizacije mjera i aktivnosti koje su u funkciji unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, kao i namjenskog korišćenja sredstava Fonda, Zavod obrazuje Savjet Fonda, koji ima pet članova, od kojih dva predlažu udruženja koja predstavljaju lica sa invaliditetom, a po jednog ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja, reprezentativno udruženje

poslodavaca Crne Gore i reprezentativna organizacija sindikata na nivou Crne Gore. Dodatno, Savjet bira predsjednika iz sastava članova koji predstavljaju lica sa invaliditetom.

”Upoznat sam sa problemom kašnjenja isplata subvencija zarada od strane Zavoda za zapošljavanje, kao i činjenicom da se nadležni Direktorat u prethodnom Ministarstvu više puta obraćao Zavodu u vezi sa ovim pitanjem, proslijeđivane su urgencije kao i molbe za posredovanje, kako bi se riješio ovaj problem. Međutim po ovom pitanju nijesu dobijane povratne informacije”, kazao je Adrović.

Ministar se kratko osvrnuo i na drugu temu današnjeg saslušanja. On je kazao da su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlensoti, definisane mjere aktivne politike zapošljavanja koje obuhvataju: obrazovanje i osposobljavanje odraslih; podsticaje za zapošljavanje; direktno otvranje radnih mjesta i podsticaje za preduzetništvo.

”Mjere aktivne politike zapošljavanja, sprovode se kroz programe, koje donosi organ upravljanja ZZZCG, odnosno Upravni odbor. Zavod za zapošljavanje je pravno lice koje ima status državnog fonda i obavlja djelatnost koja obuhvata poslove u vezi sa zapošljavanjem utvrđene zakonom i Statutom Zavoda, ima svoje organe, pa je i sprovođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, pa i programa ‘Osposobljavanje za samostalan rad’ i ‘Osposobljavanje za rad kod poslodavca’ u njegovoj nadležnosti”, zaključio je ministar Adrović.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

Jonica: Milatović da uspostavi komunikaciju sa Mandićevim i Bečićevim...

“Tada ćemo imati mnogo bolju ponudu. Ishod ovih izbora je nezadovoljstvo, i nezadovoljnih ima na obje strane....

Nikolić: Zdravkov apostol i Šešeljev kandidat, opsjednut je predsjednikom...

“Zdravkov apostol i Šešeljev kandidat Jakov Milatović sebi diže cijenu samoobmanom da je niko drugi do Milo...

Klikovac: Žalosno da se Milatović nije odrekao podrške ratnog...

„Sad je još i jasnija izjava kad se desio Belveder“, poručio je Klikovac na Twitteru.

(VIDEO i FOTO) Haos u Francuskoj: Milioni na ulicama,...

Dan je protekao u blokadama željezničke pruge, puteva i dijela pariškog aerodroma Charles De Gaulle.

Direktor TikToka saslušan pred američkim Kongresom nakon višesatnog ispitivanja...

Kako je ranije objavljeno, Shou Zi Chew je uputio apel zakonodavcima da je aplikacija sigurna za američke...

NAJČITANIJE

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare