test

Đukanović: Niko ne mari za posljedice svojih pogrešnih procjena koje su pomogle da se najnaprednija država Zapadnog Balkana sunovrati u brlog

Standard

18/10/2023

07:58

Dugogodišnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, u intervjuu za sarajevsku Federalnu televiziju govorio je o trenutnoj situaciji u kojoj se Crna Gora nalazi, analizirao je refleksiju pogoršanja geopolitičkih prilika na situaciju na Zapadnom Balkanu kao i posljedice velikodržavnih projekata koji prijete da ozbiljno destabilizuju region. Đukanović se osvrnuo i na ulogu međunarodne zajednice, spočitavajući određenim međunarodnim krugovima „blagu koketeriju“ sa idejama srpskog velikodržavnog nacionalizma, koje su sad samo drugačije upakovane u odnosu na devedesete. Prenosimo najinteresantnije djelove razgovora bivšeg predsjednika Crne Gore sa novinarkom Federalne TV Nevzetom Koljenović.Federalna TV: Gospodine Đukanoviću, kako komentirate trenutnu situaciju u regionu? Vi ste svjedok devedesetih. Koliko vas ova sadašnja situacija podsjeća na onu tadašnju?

Đukanović: Rekao bih da se prva slika tog geopolitičkog pogoršanja sa refleksijama na Zapadni Balkan u Crnoj Gori, a ja bih rekao da je to i prva takva slika u regionu, vidjela 2015. godine. Podsjetiću Vas, tada smo imali dugotrajuće, prilično nasilne demonstracije, čiji je cilj bio osvajanje vlasti sa ulice. Pošto smo se kao država oduprli tome, onda je uslijedio pokušaj državnog udara na dan izbora 2016. godine.

Rekao bih da je sve to što se događalo od tada do danas ovdje, posljedica geopolitičkog zaokreta Rusije u odnosu na Zapad. Za svoju metu, Rusija naravno, bira Zapad. Na Zapadu, logično, bira Evropu, računajući da je ona podesnija kao meta od Sjedinjenih Američkih Država, a onda, naravno, kada nišanite Evropu, ne možete nikako promašiti Zapadni Balkan. Logično je, čini mi se opet, da je Rusija među balkanskim nacionalistima odabrala velikosrpske nacionaliste. Putin je u svojoj novoj politici zapravo najavio istorijski revizionizam, da na neki način obnovi hladni rat.

Srbija to razumije kao priliku za reviziju rezultata iz nedavne prošlosti, one koja se događala u prethodnih 30 godina na Zapadnom Balkanu. Srbija je i izašla opet sa svojom ocjenom da je učinjena kosmička nepravda srpskom narodu i prilikom raseljavanja srpskog naroda sa prostora ex Jugoslavije i prilikom ostvarivanja nezavisnosti Kosova.

Dakle, u takvom sagledavanju i u takvim ocjenama, naravno, ozbiljno nedostaje realnosti. Prije svega, potrebno je podsjetiti da je rat na prostoru ex Jugoslavije bio započet idejama velikosrpskog nacionalizma, prekrajanja granica i stvaranja države u kojoj bi živjeli samo Srbi. Sjetićete se Miloševićeve parole „Svi Srbi u jednoj državi“.

Povezani članci

Jednako tako, potrebno je malo više realnosti u sagledavanju onoga što je prethodilo epilogu nezavisnog Kosova. 1999. godine, odnosno uoči 99. godine, Miloševićeva politika bila je usmjerena da promijeni etničku kartu Kosova, da raseli otprilike oko milion Albanaca sa Kosova, da one koji se tome suprotstavljaju brutalno kazni. Dakle, na pomolu je bio mnogo teži genocid od onoga koji se dogodio u Srebrenici.

Zbog toga je došlo do zaoštravanja odnosa sa NATO-om, praktično do objave rata NATO-u. Taj rat je na kraju izgubljen, a finale svega je da je i Kosovo izašlo iz sastava Srbije i da je na taj način utrt put za kasnije međunarodno priznavanje Kosova.

Dakle, ja smatram da su ovi razlozi geopolitički i refleksije tih razloga na politiku u regionu doveli do bitnog pogoršavanja bezbjednosnih i političkih prilika. Zašto? Ne treba posebno dokazivati – nacionalisti se protive….

BLAGA KOKETERIJA ODREĐENIIH MEĐUNARODNIIH KRUGOVA SA IDEJOM VELIKOSRPSKOG NACIONALIZMA

Federalna TV: Jesu se oni, gospodine Đukanoviću probudili opet?

Đukanović: Naravno, upravo vam o tome govorim. Dakle, mi smo se možda ponadali da su nakon Dejtonskog sporazuma, sahranjene ideje velikodržavnih nacionalizama. Nijesu. Danas treba da ozbiljno svi i ovdje i u međunarodnoj zajednici preispitamo zašto nijesu.

Znate, ja mislim da uprkos pojedinačnim presudama u Hagu nije na pravi način izvedena presuda velikodržavnom nacionalizmu. U Srbiji se nije dogodila osuda velikodržavnog nacionalizma, a uskoro nakon toga je počela neka blaga koketerija određenih međunarodnih krugova sa tim istim idejama, sada samo drugačije upakovanim. Dakle, ideja „srpskog sveta“ nije zapravo ništa drugo do obnovljena ideja projekta „svi Srbi u jednoj državi“.

Federalna TV: Je li ovo sad što se dešava upravo po toj matrici?

Đukanović: Ovo se, naravno, kao što smo se složili, maločas iznova pokušava ostvariti taj cilj. Zašto? Zato što mislim da se nije dogodila dovoljno oštra i konzistentna i istrajna osuda te politike. Dakle, u međuvremenu su se stvarali uslovi za rehabilitaciju te politike.

Međutim, Putin pokušava da demonstrira snagu ruskog medvjeda, i to dodatno, da kažem, budi entuzijazam velikosrpskih nacionalista u regionu. Oni vjeruju da je njihov plan devedesetih propao, ne zato što su zagovornici katastrofalno pogrešne i retrogradne politike, nego da je propao zbog loših okolnosti, i oni sada u probuđenoj Rusiji vide šansu da svoje ciljeve nanovo pokušaju da ostvare.

Ono što djelimično sada kvari te njihove iluzije, jeste ovaj neplanirani zločin koji je Putin do sada već učinio u Ukrajini. Šta nam zapravo nude nacionalisti na Balkanu, posebno velikodržavni? Oni nam nude alternativu za našu evropsku budućnost. Oni ne vjeruju u multietničku demokratiju…

Federalna TV: Kako je onda to alternativa?

Đukanović: Alternativa je, naravno, ono čemu smo već prisustvovali. To je promjene granica, stvaranje uvećanih država koje će biti nacionalno i vjerski homogene. U tom scenariju nema Bosne i Hercegovine, nema Crne Gore, nema nezavisnog Kosova, nema Sjeverne Makedonije… Stvaraju se uvećane nacionalno i vjerski homogene države, a to može završiti samo na jedan način – u ratu, zločinima i u genocidima, i to je nešto od čega ćemo se, nadajmo se, sačuvati. Posebno je važno da shvatimo danas u regionu da je odgovornost gotovo isključivo na nama. E to je ključna razlika između ovih godina i devedesetih godina.

TERORISTIČKI AKT ZA CILJ IMAO RAZGRANIČENJE SJEVERNOG DIJELA I OSTATAKA KOSOVA

Federalna TV: Šta se po vama tačno desilo na Kosovu 24. septembra?

Đukanović: Desilo se ono što je bilo očekivano. Očekivano je i svakako bilo da se pokuša otvoriti neki zamrznuti konflikt na Zapadnom Balkanu i jasno je potpuno čija je to politika.

Federalna TV: Čija je to politika bila?

Đukanović: To je politika Rusije. Dakle, ideja tog terorističkog akta na Kosovu je bila da izazove nerede, da dovede do nekog, da kažem, ograničenog sukoba ograničenog intenziteta, čije će finale biti povlačenje linija razgraničenja između sjevera Kosova i ostatka Kosova. Definisanje jednog zamrznutog konflikta koji će trajati svejedno je 5, 15 ili 35 godina gdje će se lagano domaća i međunarodna javnost navikavati da nakon toga postane granica podjele Kosova. To je bila ta ideja.

VIŠEGODIŠNJU POGREŠNU POLITIKU MEĐUNARODNE ZAJEDNICE ZA NAŠ REGION POTPISUJU POVJERENICI STEJT DEPARTMENTA NA ZAPADNOM BALKANU

Federalna TV: Hoćete da kažete da je Srbija ovim konfliktom željela podjelu Kosova?

Đukanović: To je osnovna ideja. Ali ono što bismo morali da registrujemo ovim povodom, mislim da je to važnije čak i od toga ko je autor ove avanture, jer kao što znate, postoje različite informacija na tu temu. Ja smatram da je važnije da definišemo koja je politika stvorila atmosferu u kojoj se u finalu porodio u operativnoj izvedbi teroristički akt.

Ja smatram da je to bila politika međunarodne zajednice. Čitajte politika zapadnih partnera. Čitajte još preciznije, politika Stejt dipartmenta, odnosno ljudi Stejt dipartmenta, ovlašćenih za vođenje balkanske politike Sjedinjenih Američkih Država. Ta politika, politika popuštanja Srbiji, davanja koncesija Srbiji za bahaćenje u svojoj politici na Zapadnom Balkanu, za uzvrat se očekivalo da Srbija napravi otklon od Putina, što se nije dogodilo, zauzvrat se očekivalo da Srbija prestane sa opstrukcijom međunarodnog priznanja Kosova, što se nije dogodilo.

A ono što se dogodilo je da je Srbija te koncesije iskoristila i umjesto da vodi svoju unutrašnju politiku, ona je krenula da vodi politiku brige o Srbima u regionu. Kada vodite politiku brige o jednom narodu u regionu, gdje god oni da žive, vi rušite suverenost svojih susjeda. Kada rušite suverenost susjeda, vi pogoršavate stabilnost tog regiona i direktno, podstičete atmosferu sukobljavanja. Ovo što se dogodilo na Kosovu je finalni izraz jedne pogrešne međunarodne politike koja je, dopadalo se to nekome ili ne, govorim kao pažljivi analitičar svega što se posljednjih godina događalo u ovom regionu, potpisana od strane ovlašćenih predstavnika Stejt dipartmenta za Zapadni Balkan.

MEĐUNARODNA ZAJEDNICA SE TRUDI DA ODOBROVOLJI VUČIĆA NUDEĆI MU RAZNE INSTITUCIONALNE FORME DOMINACIJE U REGIONU

Federalna TV: Zbog čega se, gospodine Đukanoviću, Srbiji i Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, sve ovo toleriše? Zašto je međunarodna zajednica tako popustljiva prema gospodinu Vučiću? Zašto je popustljiva prema Dodiku koji je na putu secesije u Bosni i Hercegovini? Šta je njima cilj ovdje u regionu i na Balkanu?

Đukanović: Hajde da kažemo ovako Aleksandar Vučić se, logično, pruža onoliko koliko mu je ostavljeno prostora.

Federalna TV: Očigledno mu je previše ostavljen.

Đukanović: Ja vam za to skrećem pažnju na važnost tog aspekta problema. Aleksandar Vučić nikada, ne samo u razgovorima koje smo mi imali, nego čak ni u javnosti nije skrivao svoj ideološki profil, on je srpski nacionalista. On to nije skrivao, za razliku od mnogih drugih u regionu koji misle isto, ali koji nijesu imali dovoljno petlje da to i saopšte.

Uz to, Aleksandar Vučić, takođe, nikada nije skrivao svoju bliskost sa predsjednikom Putinom. I sve to bi bilo manje opasno po region da, to nije iz određenih kalkulantskih pobuda naišlo na odobravanje, pa i ohrabrivanje, i pravdanje pred međunarodnom zajednicom od strane međunarodnih zvaničnika. Oni su kroz razne forme pokušavali da odobrovolje Srbiju, preciznije da odobrovolje Aleksandra Vučića, nudeći mu razne institucionalne forme dominacije u regionu.

Kada vam Vučić tumači „srpski svet, on kaže da je to projekat kulturnog povezivanja Srba u regionu. Kada Vam zajedno sa svojim međunarodnim partnerima tumači Open Balkan, on kaže da je to projekat ekonomskog povezivanja regiona. To je ili naivno ili je pokvareno.

Dakle, nije riječ ni o jednom ni o drugom, riječ je o institucionalnom utemeljenju dominacije Srbije u regionu, jer mora čovjek biti užasno neznaven ili biti saučesnik u tom naumu, pa ne prepoznati, da se te institucionalne forme zapravo trasiraju da bi Srbija ostvarila svoju dominaciju, što je uvijek inspirisano samo jednom idejom kroz istoriju od polovine dvadesetog vijeka, to je stvaranje Velike Srbije.

Nekada se to ostvaruje tako što se kroz autonomiju srpskih nacionalnih zajednica u drugim državama podstiče nestabilnost i disfunkcionalnost susjednih država. O tome bi, recimo, Bosna mogla da napiše jednu značajnu istoriju iz svog iskustva, ili se, kao u Crnoj Gori, pokušavaju ostvarivati rezultati izbora, kojima onda vlade, kakve Crna Gora ima u posljednje tri godine, zapravo služe kao servis za ostvarivanje nacionalističkih planova Beograda.

BILO NAM JE POTPUNO JASNO DA SE RUSIJA NEĆE POMIRITI SA SVOJIM NEUSPJEHOM U CRNOJ GORI

Federalna TV: Gospodine Đukanović, kako sačuvati Crnu Goru? Crna Gora je bila zemlja koja je bila kada govorimo o Balkanu jedna od zemalja koja se najbliže približila evropskoj zajednici i kao da neki karcinom je došao i razara Crnu Goru. Šta je razara?

Đukanović: Nije mi drago sto se moram saglasiti sa vašim ocjenama. Crna Gora je zaista do 2020. godine bila zemlja koja je, ne malo, nego ozbiljno prednjačila u odnosu na druge države Zapadnog Balkana. Ne samo zbog članstva u NATO, nego i zbog ostvarenog napretka u procesu pregovora sa Evropskom unijom i zbog povjerenja koje je do tada stekla u odnosu na važne međunarodne investitore.

Crna Gora je zaista, najveći gubitnik procesa koji su se dogodili poslije 30 avgusta. Sjetićete se, tada se dogodilo tzv. oslobođenje Crne Gore. Tako su to predstavljali predstavnici vlasti tokom ove tri godine. Crna Gora je oslobođena od tridesetogodišnjeg terora prethodne vlasti. Nema nikakve sumnje da 30 godina vlasti nije uobičajeno u evropskoj političkoj kulturi. Tako smo to i razumjeli, bili apsolutno svjesni da se približava trenutak kada će i Crna Gora iskusiti kvalitet neke nove vlasti.

Ali, ovo je vrijeme svekolikog propadanja, vrijeme agonije Crne Gore, i vrijeme u kojem smo potvrdili da svaka promjena, makar koliko je podupirali sa raznih adresa, ne mora da bude promjena na bolje.

Podsjetiću vas da smo 2016. godine imali pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. To je bio pokušaj državnog udara u organizaciji ruskih obavještajnih službi. Prema priznanju tadašnjeg i današnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Srbija je zloupotrijebljena kao platforma za realizaciju državnog udara u Crnoj Gori, što je sve tačno. Mi smo tada uspjeli da se održimo na nogama, realizovali smo izbore, pobjedili smo, nastavili sa vođenjem odgovorne državne politike, međutim bilo nam je potpuno jasno da se Rusija neće pomiriti sa svojim neuspjehom u Crnoj Gori. Rekao bi da je potisnula prosrpske i proruske političke partije u drugi plan, a u prvi plan je ostavila Srpsku pravoslavnu crkvu.

Srpska pravoslavna crkva je zloupotrebom duhovnosti, zloupotrebom, vjerskih osjećanja ljudi, te ljude mobilisala na odbranu navodno ugroženih svetinja u Crnoj Gori. Krenuli su, kao što se sjećate, višemjesečni, ulični protesti koji su bili dominantno politički i nimalo vjerski i to je rezultiralo onim čime je rezultiralo.

Crna Gora je izgubila svoj dotadašnji državno politički kurs, vjerovali ili ne, izgubila ga je samo za 1500 glasova, uprkos zemljotresu koji se događao. Mislim da ga nije izgubila samo zahvaljujući očekivanoj destrukciji Beograda, koji je bezrezervno stao iza ove obmane Srpske pravoslavne crkve, niti ga je izgubila zbog onoga što je bila uloga Rusije svih tih godina u stvaranju jednog takvog ambijenta za promjenu vlasti u Crnoj Gori, nego ga je izgubila zbog pogrešne percepcije takođe, na važnim zapadnim adresama.

Podsjetiću Vas, tada je sa adresa i iz Evrope i iz Amerike izricana ocjena da stara vlast u Crnoj Gori mora pokazati više senzibiliteta prema ugroženim vjerskim pravima. Godinu i po dana kasnije Evropski parlament je, podsjetiću Vas, takođe izašao sa ocjenom da je Srpska crkva instrument Putinovog imperijalizma na Balkanu, što je tačno, to je tačno. To smo tvrdili i 2020. godine. Tada za to nije bilo razumijevanja. Rekao bih, sada ima razumijevanja, samo što sad više niko ne mari za posljedice svojih pogrešnih procjena i pogrešne politike koje su pomogle da se najnaprednija država na Zapadnom Balkanu sunovrati u brlog u kojem živi posljednje tri godine.

Federalna TV: A gospodine Đukanoviću, tim predstavnicima međunarodne zajednice i tim glavnim adresama očigledno sad više nije ni bitno. U Crnoj Gori koliko sam mogla vidjeti, u vladi će biti upravo te snage o kojima ste govorili hoće li novu vladu Crne Gore činiti prosrpske i proruske stranke?

Đukanović: Kako stvari, izgledaju na današnji dan – hoće.

ONI KOJI SE BAVE FORMIRANJEM VLADE, POKAZALI APSOLUTNU KOFUZIJU

Federalna TV: Hoće li Andrija Mandić, koji je, ako se ne varam, bio u procesu za državni udar biti dio vlasti i kako je to odjednom prihvatljivo međunarodnoj zajednici?

Đukanović: Velika je vjerovatnoća da ćemo imati takvu parlamentarnu većinu u kojoj će predsjednik parlamenta upravo biti predsjednik Nove srpske demokratije i lider nekadašnjeg Demokratskog fronta Andrija Mandić, čovjek koji je u sudskom procesu za učešće u državnom udaru. Čovjek koji je neskriveno, takođe velikosrpski nacionalista, čovjek koji je poklonik Putinove Rusije, čovjek koji je jasno govorio da je Putin njegov predsjednik. Sve to danas izgleda vrlo realno.

Da li će to tako i ostati u sljedećih desetak dana? Ne mora da znači, zato što su oni koji se danas bave formiranjem vlade do sada pokazali jednu apsolutnu konfuziju. Riječ je o malo prepakovanoj, drugačijoj ambalaži, iste one većine od 30. avgusta 2020. godine. Rezultati izbora od 11. juna govore da nijesu u ove tri godine izvedeni dovoljno jasni zaključci da su pogriješili 30. avgusta 2020. godine. Još su voljni da se valjaju u blatu velikosrpskog nacionalizma. Mi na vlasti imamo ljude koji pod 1 – ne znaju; pod 2 – vrlo dobrovoljno i plaćeno služe interesima drugih država iz regiona. Tako da Crna Gora je iz dana u dan sve više na koljenima.

Federalna TV: U toj vladi po prvi put neće biti bošnjačkih stranaka.

Đukanović: U toj vladi neće biti ni Crnogoraca.

Federalna TV: Nema ni Hrvata. Htjela sam da kažem nema ni Crnogoraca. Je li tu onda druga vlada Srbije?

Đukanović: Velikosrpski nacionalizam je vladajuća ideologija današnje Srbije. Dakle, državna politika Srbije je briga o pravima Srba u regionu, navodno ugroženim pravima, a u suštini to je želja da se vlada drugim državama, da se stvara pledoaje za formiranje „srpskog sveta“.

U Crnoj Gori su uspjeli 30. avgusta 2020. godine. I imali ste i imate i dalje dvije vlade koje su sve samo ne vlade Crne Gore, tu nema elementarne brige o interesima Crne Gore. Druga vlada je isporučila i temeljni ugovor Srpskoj pravoslavnoj crkvi i državi Srbiji. Isporučila je crnogorski identitet, crnogorsku istoriju, isporučila je crnogorsko kulturno – istorijsko i sakralno nasljeđe.

A sada pokušava kroz rezultate ispolitizovanog popisa da isporuči i crnogorsku budućnost. Kako? Jasno vam je da je osnovna ideja velikosrpskog nacionalizma da „srpski svet“ ostvari tako što će države u okruženju proglašavati srpskim i dijelom „srpskog sveta“, sa jasnom idejom da se pokuša na razne načine povećati statistički izraz srpske zajednice u Crnoj Gori? Dakle, sjetićete se da je jedan od važnih stavova najvažnijih ljudi u državnoj policiji Srbije bio da je popis u Crnoj Gori važan državni interes Srbije. Kako biste gledali danas vi u Bosni da, recimo, ja do juče ili novi predsjednik Crne Gore, kaže da je popis u Bosni i Hercegovini važni nacionalni interes države Crne Gore. Gledali biste da smo ili ludi ili da imamo neke loše osvajačke namjere prema Bosni i Hercegovini.

Riječ je o namjeri da se iskreira jedan poželjni statistički iskaz kroz realizaciju popisa. To treba da uradi aktuelna vlada, koja je naravno, već u dobrom aranžmanu sa Beogradom, jer je već isporučila Temeljni ugovor. Ona nema problem da probije psihološku barijeru izdaje, ona je odavno probila,ona treba samo da završi i ovo što je drugi korak, da bi se onda učinilo logičnim da u nekom daljem razvoju događaja Crna Gora postane prvi dodati dio „srpskog sveta“.

IDEOLOZI VELIKE SRBIJE KROZ NEREGULARNI POPIS ŽELE DA POSRBE CRNU GORU

Federalna TV: Koliko je opasno u ovom momentu po Crnu Goru, gospodine Đukanoviću, realizirati popis stanovništva koji je zakazan za početak 1. novembra? Koliko je to opasno za Crnu Goru?

Đukanović: Veoma je opasno i veoma je neregularno, a najneregularnije je to što ideolozi Velike Srbije žele da posrbe Crnu Goru. Oni su već ovdje organizovali svoju tradicionalnu mrežu raznih vojnih, civilnih obavještajaca, raznih crnogorskih zavičajaca koji su došli ovdje da ubijede svoje nekadašnje sugrađane, posebno po sjeveru Crne Gore, da bi trebali biti ono što su bili njihovi đedovi i prađedovi, uvijek falsifikujući istoriju, služeći se najneregularnijim mogućim sredstvima. Sve to upućuje na zaključak da bi taj popis bio užasno ispolitizovan, da on ne bi dao odgovor na ono što Crnoj Gori treba.

Nažalost, u ovoj atmosferi velikosrpske ofanzive na Crnu Goru, sve to pada u drugi plan. U prvom planu, je da se dokaže da je Crna Gora srpska država. E, ja mislim da elementarno nacionalno odgovorna vlada bi, da je Crna Gora ima, bez ikakvog podsticaja s bilo koje druge adrese, kazala – popis ćemo realizovati, ali kada se malo normalizuju uslovi, kad dobijemo vladu sa legitimitetom. Uprkos svemu tome, želi se nasilna realizacija popisa da bi se proizveo podatak koji će pokazati da je Crna Gora srpska država i da je Crna Gora prvi potencijalni dodatak Srbiji u ostvarivanju vizije „srpskog sveta“.

CRNOGORSKI NACIONALNI IDENTITET NA UDARU, JER SE TIME UTIRE PUT RUŠENJA NEZAVISNOSTI CRNE GORE

Federalna TV: Ako je na djelu posrbljavanje Crne Gore, šta je sa crnogorskom nacijom?

Đukanović: Crnogorska nacija je prva meta velikosrpske politike. Polazi se od vrlo realne pretpostavke. Ako nemate Crnogorce kao nacionalni identitet, možete s pravom problematizovati pitanje da li je potrebno da postoji nezavisna država Crna Gora. Zbog toga su udarne igle velikosrpske politike, počev od Srpske pravoslavne crkve kao prvu metu, odabrali crnogorski nacionalni identitet. Naravno, Crna Gora je građanska država. Naravno, gubitkom crnogorske nezavisne države ne gube samo Crnogorci, gube svi građani ovdje. Dakle, gube i oni koji misle da bi time dobili.

Crnogorski nacionalni identitet je na udaru, jer se time utire put za rušenje crnogorske nezavisnosti i to je nešto što bi trebala biti inspiracija svim zdravomislećim ljudima, bez obzira na njihovu političku, nacionalnu ili vjersku pripadnost. I zbog toga sam, sjetićete se, toliko ulagao u stvaranje jedne multietničke vlade kontinuiteta u Crnoj Gori. To nikada nije bila jednopartijska vlada, to je bila vlada u kojoj su učestvovale ne samo građanske partije, nego i nacionalne partije koje su pokazivale poštovanje za građanski karakter i za evropsku budućnost Crne Gore. Sve se to sada pokušava urušiti. Uzdam se da će se u Crnoj Gori ipak probuditi, makar i zakašnjelo, jedan odlučan front otpora promjeni karaktera države Crne Gore. Crna Gora nema nikakvu šansu da opstane kao nacionalna država – nikakvu šansu. Kada Crna Gora pristane da umjesto države građana postane država naroda, tog trenutka ona biva plijen pomamljenih velikodržavnih nacionalizama iz okruženja.

Zato griješe svi koji misle da je Crnu Goru moguće odbraniti time što ćemo sad ovdje rasplamsati crnogorski nacionalizam naspram velikosrpskog ili nekog drugog nacionalizma? Ne, Crna Gora se jedino brani svojim građanskim karakterom. Do sada se branila i ne samo branila, bila je superiorna zahvaljujući ovom spletu okolnosi, nesrećnih okolnosti, kojima je vrlo kumovala međunarodna zajednica, Crna Gora je danas u blatu.

Ali, to ne znači da zbog toga treba promijeniti viziju kako se Crna Gora može izvući iz tog blata i kako može nastaviti da se kreće putem pripadnosti evropskom sistemu vrijednosti. Treba biti istrajan u očuvanju građanske države, treba biti istrajan u njegovanju najboljih odnosa sa susjedima, jer je to jako važan faktor da za očuvanje građanske i multietičke harmonije u Crnoj Gori i treba nepokolebljivo stremiti ka Evropskoj uniji.

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA JE POLITIČKA ORGANIZACIJA

Federalna TV: U ovim svim procesima o kojima smo do sada govorili kada je riječ o Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori, pa Bosni i Hercegovini, kao da te glavne negativne procese vodi Srpska pravoslavna crkva? Šta je za Vas Srpska pravoslavna crkva gospodine Đukanoviću?

Đukanović: Malo čas sam vam rekao, Srpska pravoslavna crkva je politička organizacija, koja zloupotrebljava vjerska osjećanja ljudi i koja služi ostvarivanju retrogradnih političkih ciljeva, ostvarivanju Velike Srbije i imperijalne Rusije na prostoru Zapadnog Balkana.

Danas, se pod mantije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori sjatio ogroman broj oni koji su izgubili svoje nacionalističke, političke bitke na prostoru EX Jugoslavije. Oni su došli ovdje sada da „usrećuju“ Crnu Goru i, nažalost, došli su sa istim idejama sa kojima su unesrećili svoje narode, najčešće po Hrvatskoj i po Bosni i po Kosovu. Oni danas zagovaraju iste nacionalističke ideje, dakle, bez imalo pameti. Oni su bruka za časnu državotvornu tradiciju istorijske Crnogorske pravoslavne crkve i jednako časnu tradiciju starih crnogorskih popovskih familija koje su bile moralni i patriotski temelj crnogorskog društva prethodnih vjekova.

Ljudi vrlo često poistovjećuju svoju vjeru u Boga, sa vjerom u ono što im priča neki lokalni razbojnik u mantiji, a lokalni razbojnik je samo lokalni razbojnik, nikakav Božiji povjerenik na zemlji. Dakle, treba, naravno, onaj ko vjeruje njegovati svoja vjerska osjećanja, ali ne dozvoliti da ga njegova vjerska osjećanja odvedu u manipulaciju, da radi protiv svoje države, protiv svoje familije, protiv svoje budućnosti.

Federalna TV: A kako se suprotstaviti njima gospodine Đukanović, ako znamo ulogu Srpske pravoslavne crkve tokom ratova 90-ih? I sami ste kazali da su odgovorni za genocid u Srebrenici.

Đukanović: Ako nemate odgovornog domaćina u kući, onda razbojnici vode glavnu riječ. To moraju razumjeti građani u svim našim državama. Ne postoji neka nevidljiva ruka koja će razbojnike zaustaviti, a oni će bez ikakvih posljedica donositi odluke kakve donose. Ja sam dio ovoga naroda, dio ove države i kad sam predsjednik i kad nijesam predsjednik i nemam alternativnu državu, niti neku ideju da se odavde selim – ne, ni ja ni cijela moja porodica nema namjeru da odavde ide. Zato žalim da Crnoj Gori nije bilo dovoljno tri godine da prepozna, katastrofalne posljedice svoje pogrešne politike.

Očigledno ćemo zbog toga morati da proživimo još u agoniji da bi Crna Gora dobila odgovornu vladu koja će moći da se suprotstavi ovim nacionalističkim i fašistoidnim idejama retrogradnih politika koje se konfrotiraju sa jednom normalnom, građanskom i evropskom politikom. I to je jedina formula za sve države regiona. Dakle, građani moraju da shvate da podržavati nacionalizam, a očekivati evropski kvalitet života je nemoguće.

I dalje je samo jedna linija razgraničenja na političkoj sceni regiona, a to su one politike koje vjeruju u multietničku demokratiju i druge politike koje smatraju da je Zapadni Balkan toliko specifičan da je multietnička demokratija nemoguća, da zbog toga treba promijeniti granice, da umjesto svih država koje danas obitavaju na Zapadnom Balkanu, treba formirati tri velike etnički i vjerski homogene drzave.

I ono što ne kažu, ali što ja obavezno dodajem kada se suočim sa takvim argumentima, je da onda možete nesmetano da pucate s onu stranu granice, tamo vaših nema, tamo su vaši neprijatelji, prema tome možete da udarite po njima koliko god hoćete, zato vam trebaju takve države.

To je, naravno, jedna potpuna besmislica, i moramo se svi zajedno potruditi da ovdje pobijedi ideja i politika multietničke demokratije. U Crnoj Gori je ona bila jako dominantna, nažalost, sada je pobijeđena.

Federalna TV: Može li u ovom momentu da pobijedi ta ideja, ako imamo odnos međunarodne zajednice, takav kakav imamo prema Balkanu?

Đukanović: Ja smatram da Evropa takođe nema izbora, da se Evropa mora vratiti politici ujedinjenja Evrope, jer jedino sa ujedinjenom Evropom, u čijem će sastavu biti i Zapadni Balkan, čuva se pouzdana stabilnost Evrope, a ta stabilnost je slovo A u azbuci geopolitičke prestižnosti Evrope. Smatram da ima razloga za optimizam. Mislim da smo konačno svi dosta naučili iz ove ukrajinske tragedije i smatram da postoje predispozicije da se svi dozovemo pameti i da pokušamo da nacionalnim politikama, regionalnom politikom i evropskom politikom otvorimo neku novu perspektivu.

SPOKOJNO ČEKAM SUD ISTORIJE O ONOME ŠTO JE CRNA GORA URADILA U PERIODU KADA SAM JA OBAVLJAO NAJVAŽNIJE DRŽAVNE FUNKCIJE

Federalna TV: S obzirom na situaciju kakva jeste postoji li mogućnost, postoji li šansa, da se opet vratite u politiku?

Đukanović: Kako bi naš narod rekao – pri ovoj pameti ne. Dosta sam bio u politici, trideset godina sam svog dobrog života dao toj djelatnosti, dao nekim nacionalnim ili, ako hoćete, opštim interesima. Ne žalim zbog toga.

Federalna TV: A niste isključivi.

Đukanović: Život me je naučio da ne treba biti isključiv. Mnogo sam puta, suočen sa nekim višim ciljevima, mijenjao svoje planove. Ipak, danas vjerujem da je epoha mog bavljenja državnom politikom završena. Smatram da je u toj epohi ostvareno mnogo toga što je važno i korisno za građansku Crnu Goru i za evropsku Crnu Goru. Vjerujem, takođe, da su stasale nove generacije na političkoj sceni Crne Gore, uključujući i u politici čiji sam i dalje pripadnik, bezrezervno.

Veoma cijenim ono što je potencijal nove generacije Demokratske partije socijalista i drugih partija građanske i evropske orijentacije. Ne vjerujem da se treba vraćati na staro. Mislim da treba otvoriti perspektivu da ljudi takvih političkih pogleda dobiju povjerenje na izborima u Crnoj Gori i da nastave da Crnu Goru vode putem ekonomskog i demokratskog prosperiteta.

Federalna TV: Gospodine Đukanoviću, jedno je biti politički protivnik onom drugom, međutim ova vlast u Crnoj Gori kada govori o Vama, kada govori o Milu Đukanović, njih citiram, ne kažem ja, često kažu da je 30 godina bilo režima u Crnoj Gori, da ste Vi kiminalac, da ste zarobili Crnu Goru. I stiče se dojam kao da im je cilj samo da Vas stave da budete na optuženičkoj klupi. Hoće li uspjeti u tome? Imaju li šta protiv Vas?

Đukanović: Tri godine je prošlo. U tih tri godine, nemam saznanje da ima ikakvog nagovještaja da se bilo kojim povodom piše neka optužnica protiv Mila Đukanovića ili protiv nekog od mojih bliskih saradnika. Dakle, priča o kriminalu je jedna izanđala priča koja uvijek služi u političkom repertoaru borbe za vlast onima koji su politički nemoćni. Oni nemaju konkurentnu političku ideju. I onda lijepe etiketu protivniku da bi se na taj način se dokopali vlast.

Iskustvo me uči da, onaj ko vam najviše u kampanjama govori o korupciji i onaj ko vam najviše govori o kriminalu, to je najrealniji potencijalni kriminalac i korumpirani čovjek. I to iskustvo i ove tri godine uvjerljivo potvrđuju. Mnogo su više nedjela napravili predstavnici nove vlasti tokom ove tri godine, nego što su uspjeli da identifikuju nedjela o kojima su govorili kod prethodne vlasti tokom 30 godina.

Dakle, nema od toga ništa. Kao što vidite, govorim Vam vrlo spokojno i govorim Vam bez ikakvog ustezanja u rukavicama. Mogao bih da sad nastavim da vam uljepšavam stvarnost i da prećutkujem one koje smatram odgovornim za stanje u Crnoj Gori i u regionu. Ne radim to jer to nijesam radio nikada. Govorim potpuno otvoreno, bivajući svjestan da to može da razne iskomplekirane likove i izvan Crne Gore i u Crnoj Gori podstakne da pokušaju još nešto da smisle, još neku aferu, poput onih koje su kreirali tokom prethodnih 30 godina. Nemam problem nikakav sa tim. Znam što sam radio, potpuno mirno, sjedim ovdje u svom gradu, u svojoj državi, sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima, bavim se poslovima koji su apsolutno transparentni. Nastaviću tako i dalje da radim i bez imalo zebnje čekam sud istorije o onome što je Crna Gora uradila u periodu kada sam ja obavljao najvažnije državne funkcije.

Izvor: Federalna TV
Izvor (naslovna fotografija):

Milo Đukanović

Ostavite komentar

Komentari (2)

Zlatko

04 Jul. at 10:47

Dijagnoza je tačna ! Ali bolest koja nas razara je morala biti zaustavljena u vrijeme vašeg DPS-a. Imali ste Mandića i Kneževića s rukama u med ,do lakata ! Zajedno sa tužilaštvom i sudstvom propuštili ste šansu da ih za dugo eliminišete i ,,zgazite zmiji glavu” i sad bi plovili mirno ka EU ,zatvorili sva poglavlja , s tobom na čelu vlade ! Sad prekidaj penziju , ovo se mora završavat , opozicija je bez lidera , kao i mi , građani koji volimo svoju državu ! 🇲🇪

Sreten Vujović

03 Jul. at 14:06

“Poslije bitke svi su generali pametni”! Što se mene tiče, oprostio sam ti mnogo toga nakon Referenduma, učlanjenja u NATO! Ipak tu paramilitarnu i paravjersku organizaciju koja je saučesnik u etničkom čišćenju i zločinu ste izdašno pomagali i tolerisali! Zašto se nije uklonila, pored presude “konzerva” sa rumije, koja je trajno narušila sklad između tri konfesije? Bojim se, kasno je da se učiumo pameti! Nadajmo se da će nas kao puno puta u istoriji spasiti, ne naša pamet, već odnos snaga na širem planu!