Fond PIO za Standard: Nijesmo dostavili Katnićev dosije; VDT ne istražuje kako je DF došao do podataka

- Fond PIO CG nije dostavljao podatke o Milivoju Katniću i ne može znati na koji način bi lica van Fonda mogla doći u posjed navedenih podataka, navedeno je u odgovoru Standardu iz Fonda PIO na pitanje ko je i na koji način došao do dosijea Specijalnog tužioca.

Na osnovu tih, očigledno na nezakonit način dobijenih podataka, DF je pravio strategiju kako da penzioniše Katnića. Promijenili su Zakon o radu i to samo u dijelu koji se odnosi na starosnu granicu odlaska u penziju, sa 67 spustili su na 66, izračunali godine beneficiranog staža, sabrali, oduzeli, podijelili i tom matematikom došli do saznanja da bi Katnić morao u penziju 12. juna.

Iako je jasno da su poslanici DF do podataka iz dosijea Specijalnog tužioca došli na nezakonit način Tužilaštvo nije pokrenulo proceduru utvrđivanja ko je iz Fonda PIO i Ministarstva odbrane Vlade CG dao lične podatke Milivoja Katnića.

Povodom pitanja postavljenih u vašem e-mailu, obavještavam vas da u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici nije formiran predmet“, saopšteno je Standardu iz Tužilaštva 

Iz Fonda kažu da je do tih podataka bilo moguće doći preko Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ali da se to u slučaju Katnića nije desilo.

“Kada je riječ o podacima koji se odnose na javne funkcionere, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, podaci koji se odnose na iste, a u vezi su sa vršenjem javne funkcije, kao i prihode, imovinu i sukob interesa tih lica i njihovih srodnika koji su obuhvaćeni zakonom kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, nijesu tajna i mogu se dobiti na način propisan navedenim zakonom”, kazali su iz Fonda PIO.

Iz Fonda, takođe ističu da sve poslove iz svoje nadležnosti obavljaju poštujući zakonsku regulativu i propise, između ostalih i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji propisuje da se obrada ličnih podataka može vršiti po prethodno dobijenoj saglasnosti lica čiji se lični podaci obrađuju, koja se može opozvati u svakom trenutku, te da se poslovi pristupa ličnim podacima mogu ostvariti isključivo na lični zahtjev lica čiji se podaci obrađuju, koje u konkretnom slučaju može biti osiguranik, odnosno korisnik prava iz PIO, njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik (koji je u zakonskoj obavezi da posjeduje ovjereno punomoćje), a podaci se mogu dostaviti i na zahtjev suda.

“Shodno navedenom zakonu, podaci o ličnosti moraju se obrađivati na pošten i zakonit način, i ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade, niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom. Bilo kakvo korišćenje ličnih podataka u nepropisane svrhe, povlači za sobom prekršajnu odgovornost lica, koje je bilo dužno da iste obrađuje prema zakonom predviđenom načinu”, tvrde u Fondu PIO.

Statutom Fonda PIO Crne Gore, propisano je da se poslovnom tajnom smatraju podaci i dokumentacija koji se odnose na poslovanje Fonda, čije bi saopštavanje neovlašćenim licima bilo protivno poslovanju i interesima Fonda, kao i drugi podaci koji su zakonom ili drugim propisom zaštićeni ili određeni kao poslovna tajna, dok je Pravilnikom o poslovnoj tajni propisano da se poslovnom tajnom smatraju cjelokupna dokumentacija i podaci u vezi sa poslovanjem Fonda koji se zvanično i javno ne objavljuju, nezavisno od izvora i načina saznanja i koji su u skladu sa ovim pravilnikom označeni poslovnom tajnom, a naročito su obuhvaćeni podaci od posebnog značaja, kao što su podaci o korisnicima i osiguranicima iz penzijskog i invalidskog osiguranja (personalni i medicinski dosijei, podaci o zaradi, penziji, svim vidovima socijalno-materijalne pomoći i dr. primanjima korisnika i osiguranika).

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

TO Podgorice manifestacijom “Joga u prirodi” obilježava Međunarodni dan...

"Manifestacija se organizuje u saradnji sa NVO Art of Living sa kojom TO Podgorica sarađuje od 2013....

Petrović: Podrška i čestitke na hrabrosti Bogougodnicama

“U redu je da neko ne razumije koji je cilj okupljanja i koju su poruku sinoćnjim performansom...

Đukanović: Sve više svjedočimo da se podstiče devijantno ponašanje...

"Očekujem od nadležnih institucija da u najkraćem roku otkriju i procesuiraju počinioce jer su sigurnost i zaštita...

DPS Nikšić: Negiranjem genocida u Srebrenici Kovačević ponovo posramio...

Prema njihovim riječima Kovačević je bez imalo zadrške neosnovano komentarisao kako su Srbi napadnuti i kako treba...

DPS Pljevlja: Revanšizam, nepotizam i partijsko zapošljavanje u Rudniku...

Prema njihovim riječima aktuelni “eksperti“ na čelu Rudnika i TE sposobni su samo da oslabe i unište...

NAJČITANIJE

1 komentar

guest
1 Comment
Najpopularniji
Najnoviji Najstariji
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare
Eagles
Eagles
11/06/2021•12:16 12:16

U svakoj Ustanovi-Organu ima po neki insajder- crkveni kmer!