test

”UGROŽENI” SRBIN: Za loše rezultate AKOKVO Danilović krivi trudnice – ponosan na osnovno znanje engleskog

I. Đoković

11/04/2024

09:06

Direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje visokog obrazovanja (AKOKVO) Goran Danilović kazao je juče kako je on meta, te da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nije stalo u zaštitu te agencije, hvaleći se pritom posjedovanjem sertifikata iz engleskog jezika, iako funkciju koju obavlja i dalje obavlja bez položenog stručnog ispita.

Lament Gorana Danilovića koji je on prezentovao juče, žaleći se da je napadan samo zato što je Srbin, a ne nikako što funkciju na kojoj je, a to je direktor Agenciji za kontrolu kvaliteta obrazovanja AKOKVO obavlja bez položenog stručnog ispita puno govori o političkim namještenjima nakon izbora 2020. godine.

Iako je on juče demantovao Branku Bošnjak koja ga je ranije prozvala da je po političkom ključu Ujedinjenoj Crnoj Gori pripalo mjesto Agenciji za kontrolu kvaliteta obrazovanja, tj njemu, podatak da bez državnog ispita i bez formalnog iskustva za to direktorsko mjesto obavlja tu funkciju govori u prilog tezi da je on na to mjesto došao po političkom ključu.

Žalio se juče Danilović da ga napadaju mediji, samo zato što je Srbin, a ne zato jer nema položen državni ispit, koji usput budi rečeno nije položio prošlog mjeseca, kada je pao na prvoj stepenici pismenog dijela ispita.

Istine radi mediji Danilovića ne napadaju zato što je Srbin, jer je on samo jedan u nizu Srba koji su postavljeni na odgovorne funkcije, već ukazuju na činjenice oko njegovo namještenja.

Žalio se juče Danilović i na trudnice kojih je previše u AKOKVO pa zbog toga ta instutcija ne može redovno da podnosi izvještaje jer, kako kaže u AKOKVO rade samo dva muškarca. Nevjerovatno zvuči da je prema riječima Danilovića kompletan personal AKOKVO na trudničkom bolovanju i da su oni zbog budućih i tek rođenih beba desetkovani i poptuno nefunkcionalni.

No, potrudio se Danilović juče potrudio da se pokaže u svjetlu vrhunskog profesionalca koji funkciju direktora AKOKVO obavlja sa znanjem uz posjedovanje sertifikata A1 iz engleskog jezika. Ono što Danilović nije pojasnio auditorijumu koja znanja podrazumjeva engleski A 1 nivo po CEFR-u?

Uopšteno govoreći, u okviru ovog, početnog nivoa jezika kandidat bi trebalo da je sposoban da se predstavi, kaže kako se zove, odakle, koliko ima godina, koje je nacionalnosti i slično. Takođe bi trebalo da može da razume najčešće korišćene fraze u engleskom jeziku, te da postavi jednostavno pitanje ili odgovori na njega, a da je vezano za neki detalj koji je propustio tokom predstavljanja.

U principu, kandidat koji savlada engleski nivo A 1 po CEFR – u bi trebalo da može da učestvuje u najjednostavnijoj svakodnevnoj konverzaciji, ali pod uslovom da sagovornik govori sporo i jasno, te da je raspoložen da mu pomogne!

Dakle Danilović se ne koristi engleskim jezikom niti je znanje A1 nivoa nešto čime bi trebao da se hvali, naprotiv.

Zato ga možda, kako lamentira Danilović, Ministarstvo prosvjete ne želi i ne može da ga zaštiti.

No, za Danilovića i njegovo obnašanje funkcije direktora AKOKVO je dovoljno to što je Srbin, a za znanje ćemo lako.

Izvor (naslovna fotografija):

Goran Danilovic

Ostavite komentar

Komentari (0)