test

Međunarodni krivični sud u Hagu izdao nalog za hapšenje Sergeja Šojgua i Valerija Gerasimova

Standard

25/06/2024

13:32

Pretpretresno vijeće II Međunarodnog krivičnog suda sastavljeno od sudije Rosario Salvatore Aitale, predsjedavajućeg, sudije Serhia Gerarda Ugaldea Godineza i sudije Haikel Ben Mahfoudh, izdalo je naloge za hapšenje za dvije osobe iz Rusije – Sergeja Šojgua i Valerija Gerasimov, u kontekstu situacije u Ukrajini za navodne međunarodne zločine počinjene od najmanje 10. oktobra 2022. do najmanje 9. marta 2023. stoji na sajtu MKS.

Šojgu, ministar odbrane Ruske Federacije u vrijeme počinjenja krivičnog djela i Gerasimov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije i prvi zamjenik ministra odbrane Ruske Federacije u vrijeme počinjenja krivičnog djela, odgovorni za ratni zločin usmjeravanja napada na civilne objekte (član 8(2)(b)(ii) Rimskog statuta) i ratni zločin nanošenja prekomjerne štete civilima ili štete na civilnim objektima (član 8(2)(b)(iv) Rimskog statuta), i zločin protiv čovječnosti nehumanih djela iz člana 7(1)(k) Rimskog statuta.

Postoje razumni razlozi da se vjeruje da snose individualnu krivičnu odgovornost za pomenute zločine jer su počinili djela zajedno i/ili preko drugih (član 25(3)(a) Rimskog statuta), (ii) naredili izvršenje zločina (član 25(3)(b) Rimskog statuta) i/ili (iii) zbog propusta da vrše odgovarajuću kontrolu nad snagama pod njihovom komandom (član 28 Rimskog statuta).

Dva naloga za hapšenje izdata su po zahtjevima Tužilaštva. Pretpretresno vijeće smatralo je da postoje razumni razlozi da se vjeruje da dvojica osumnjičenih snose odgovornost za raketne udare ruskih oružanih snaga na ukrajinsku električnu infrastrukturu od najmanje 10. oktobra 2022. do najmanje 9. marta 2023.

Pretpretresno vijeće je zaključilo da postoje razumni razlozi da se vjeruje da su navodni udari bili usmjereni na civilne objekte kao i da kampanja udara predstavlja tok ponašanja koji uključuje višestruko činjenje djela protiv civilnog stanovništva, sprovedeno u skladu sa državnom politikom, u smislu člana 7 Statuta.

Dakle, postoje opravdani razlozi da se vjeruje da su osumnjičeni namjerno nanijeli veliku patnju ili tešku povredu tijela ili psihičkog ili fizičkog zdravlja, čime snose krivičnu odgovornost za zločin protiv čovječnosti drugih nehumanih djela, kako je definisano u članu 7(1)( k) Rimskog statuta.

S obzirom da su ključni činjenični navodi propisno potkrijepljeni dokazima i drugim relevantnim materijalom koje je Tužilaštvo dostavilo u ovoj fazi postupka, Vijeće je smatralo da su ispunjeni zakonski uslovi za izdavanje traženih naloga za hapšenje, stoji na sajtu.

Izvor (naslovna fotografija):

Reuters

Ostavite komentar

Komentari (0)