Bjelica: Na Univerzitetu Crne Gore kontinuirano se gaze Statut, akademska prava i slobode

Na organima Univerziteta Crne Gore se kontinuirano u produženom trajanju donose odluke suprotno Statutu UCG, rekao je u autorskom tekstu, redovni profesor Univerziteta Crne Gore, Duško Bjelica.

Autorski tekst Bjelice prenosimo integralno:

Na organima Univerziteta Crne Gore se kontinuirano u produženom trajanju donose odluke suprotno Statutu UCG. Iz tog razloga se više niko i ne sjeća kad je održana poslednja redovna sjednica Vijeća, a za poslednjih godinu dana na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje bilo ih nekolike. Uzaludno su članovi Vijeća u većinskom broju tražili zakazivanje sjednice. To im je zagarantovano Ustavom i Statutom UCG, a na više od 20 pisanih zahtjeva se oglušavalo. A na tim zahtjevima je bilo potpisano od 14 pa do 9 od ukupno 15 članova Vijeća. A dovoljno je statutarno i 1/3 članova Vijeća da zatraži sjednicu.

Odluke, umjesto Vijeća , sam predlaže vd dekan prema organima UCG. Članovi Vijeća o istima jedino mogu da glasaju ZA ako su saglasni, ali bez ikakvog prava bilo kakvog predlaganja. Na taj način kontinuirano se sprovodi pritisak da se samo i jedino može glasati o predlozima vd dekana, koji je inače nametnut prije više od godinu dana od strane UO UCG , od kad i traje vd stanje. Na taj način je dezavuisano Vijeće fakulteta koje jedino ima pravo na donošenje akademskih odluka i to kolektivno većinskim brojem.

Ipak, članovi Vijeća uskraćeni su da bilo što predlože jer već četiri mjeseca nije održana redovna sjednica Vijeća. Na taj način jedan čovjek u liku vd dekana Rašida Hadzića upućuje pisma nadležnim organima UCG na odlučivanje bez odluka ili predloga Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje UCG iz Nikšića. Senat UCG, na žalost, po istima odlučuje suprotno članu 64. Statuta UCG i na taj način pokazuje visok stepen sadejstva u nezakonitostima.

Plan organizacije nastave za studijsku 2022/23. godinu na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje je Senat UCG usvojio bez odluke Vijeća. Senat UCG je bez odluke Vijeća raspisao i Interni oglas na UCG za angažovanje nastavnika na pojedinim nastavnim predmetima, takođe suprotno Statutu UCG. Uputio sam zahtjev Senatu sa obrazloženjem da te odluke poništi i da o njima prethodno, shodno Statutu UCG raspravlja Vijeće.

Da li je akademski da nam se šalju mejlom naručene odluke, koje su nam bez saznanja i rasprave podmetnute, servirane i ponuđene da o njima glasamo na elektronskim sjednicama bez prava diskusije, bez prava na mišljenje, bez prava na predlaganje, bez prava da mislimo svojom glavom i sa samo jednom mogućnošću da podržimo tuđe mišljenje iz tuđe glave. Ma kakvo ono bilo i o čemu se radilo to je naša jedina mogućnost na brojnim sjednicama.

Formiraju se komisije koje dalje ”rade” po nezakonitim odlukama u kojima nije učestvovalo Vijeće fakulteta.
Na taj način, prema Senatu UCG se šalju dokumenta koja nijesu dobila saglasnost na Vijeću i kao takva nijesu mogla biti poslata u regularnoj proceduri na odlučivanja , a Senat je donosio odluke po istima. Na interni konkurs, pa čak i na eksterni konkurs za izbor u akademska zvanja na javni tender stavljeni i predmeti na kojima sam biran u zvanje redovnog profesora na neodređeno vrijeme i o čemu posjedujem ugovor o radu. To su presedani kakvih vjerujem nema u uporednoj praksi i suprotni članu 92.Statuta UCG.

Članovi Vijeća su uskraćeni da razgovaraju i odlučuju o akademskim pitanjima i slobodama, da stručno većinski donose odluke što i jeste misija nastavno naučnog Vijeća. To traje više od godinu dana o čemu svjedoče brojni dopisi. Pitam se , da li na UCG ima ijedan drugi fakultet koji nema svoje predstavnike u organima UCG. Nema, jer Vijeće ne može da donese odluku o svojim predstavnicima u Senatu i Strukovnom vijeću za društvene nauke UCG. Vrši se pritisak sa UCG i nude kadrovska rješenja sa UCG koja bi bila po mjeri rektorata UCG i njegovog ”domaćina”.

Vd stanje se održava vještački jer od novembra mjeseca 2021. godine kada je prekinut konkurs za dekana, novi konkurs je tek raspisan prije desetak dana u drugoj polovini juna 2022. godine. Zašto se čekalo skoro sedam mjeseci. Zato da bi se i dalje sa rektorata upravljalo Fakultetetom za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Prema trojici kolega koji treba da izaberu u više zvanje uz permanentno kršenje člana 88 . Statuta UCG, i to na način da se konkurs nije raspisao najmanje šest mjeseci prije isteka prethodnog izbora u zvanje i da procedura još uvijek nije okončana, bez obzira na sve rokove utvrđene Statutom UCG-a. To je ciljno rađeno da eliminišu iz bilo kakvih kandidatura za organe UCG. Drugima se svakodnevno traže isljedničke izjave na osnovu poručenih ”depeša” koje su sve bez akademska štiva.

S druge strane, u prijedlozima za sjednice nalaze se materijali za izbor u akademska zvanje koji se od početka sprovode nezakonitom procedurom kršeći član 64 Statuta UCG, gdje stoji da Vijeće predlaže raspisivanje konkursa za izbor u akademska i naučna zvanja, što u predmetnim konkursima nije slučaj, a Senat je donio odluku bez prijedloga Vijeća, a što je učinjeno podmetanjem netačnih informacija od strane v.d. dekana. Ukoliko bi se to realizovalo, bio bi to presedan u istoriji UCG da se izbor u zvanje docenta vrši bez ijedne odluke Vijeća fakulteta.

Ovako bih mogao nabrajati danima, barem onoliko koliko ih je ostalo za nama u vremenskoj a ne u kalendarskoj godini u kojoj su nas pratile udbaške metode rada, izlučivanja ljudi na razna saslušanja, razgovore, pisanje izjava, podmetanja , pritiscima svakojakim, smjenama naših predstavnika u organima UCG, smišljenim prestancima radnog odnosa onima koji su budućnost fakulteta, otezanjima sa izborima u akademska zvanja onima koji su već u izbornom akademskom zvanju, montiranim komisijama van fakulteta. U najkraćem, po mom sudu, ovo je najblaže bio teror manjine nad većinom uz brojne dokaze uz punu podršku onih koji to nijesu smjeli dozvoliti, a kamo
li režirati. Identifikovani su.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

Konjević: Pozdravljam reakciju SDT, ako Abazović u iskazu ne...

Kako Konjević tvrdi na Tviteru, to je bio njegov zahtjev još 11.07.2022, koji je objelodanio u objavi.

SDT razmatra da sasluša premijera Abazovića u vezi saznanja...

“Nakon današnjih izjava premijera u parlamentu, specijalni tužioci i državni tužioci upućeni na rad u Specijalno državno...

Kurti: Španija da prizna Kosovo, nije isti slučaj kao...

Prema Kurtiju, Španija treba da se složi i prizna Kosovo. „Znam da ima žalbi,...

Uručena vrijedna oprema barskim vatrogascima

"U pitanju je spasilačko korito i spasilačka spinalna daska sa pratećom opremom. Imajući u vidu povećan obim...

Filipović: Abazović je slagao, jedinu nekretninu koju sam ikad...

“Dritan je danas mučki i fukarski slagao. Ja od 2015. nisam politički eksponirana ličnost i ne moram...

NAJČITANIJE

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare