Izvor:Dan

Novi cjenovnik: Odvoz smeća skuplji 50 odsto

Preduzeće Čistoća pripremilo je novi cjenovnik usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada na osnovu kojeg su cijene za fizička lica uvećane za 50 odsto, pa će građani za ovu uslugu preduzeću plaćati 0,045 eura po kvadratu stambenog prostora umjesto dosadašnjih 0,03 eura. O novom cjenovniku, koji je utvrdio odbor direktora Čistoće, izjasniće se odbornici na sjednici Skupštine Glavnog grada koja je zakazana za 29. oktobar.

Cjenovnik je dobio pozitivno mišljenje Sekretarijata za komunalne poslove, a ovaj organ uprave naveo je razloge za utvrđivanje novog cjenovnika.

“Razlozi za utvrđivanje novog cjenovnika usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada jesu u teritorijalnom povećanju površine koje ovo društvo održava, odnosno u povećanju broja posuda koje postavlja i svakodnevno iz njih sakuplja i prevozi otpad, zatim kontinuiranom investicionom ulaganju kojim su se stvorile mogućnosti za primjenu propisanih zakonskih rješenja u cilju zaštite životne sredine, kao i cilju primjene modernijih urbanih rješenja sakupljanja otpada kao što su polupodzemni i podzemni kontejneri, nabavci neophodne mehanizacije koja je usklađena sa novim sistemima odlaganja otpada”, navodi se u mišljenju Sekretarijata za komunalne poslove.

Napominju da je broj posuda koje je društvo održavalo 2007. godine 2.790 komada, dok je taj broj na kraju 2019. godine iznosio 4.132 komada.

“Takođe, broj specijalnih vozila i mašina sa 37 povećan je na 68 čime se sveobuhvatno uticalo na povećanje troškova poslovanja preko povećanja cijene elemenata reprodukcije (gorivo, rezervni djelovi, zarade), troškova amortizacije, registracije vozila, troškova tekućeg i investicionog održavanja komunalnih objekata i ostalih opravdanih troškova koji su nastali u cilju obezbjeđivanjauslova za kvalitetno obavljanje ove usluge od javnog interesa”, ističu u tom sekretatijatu.

U dokumentu je naznačeno da je prilikom utvrđivanja cijene usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada korišćen metod određivanja cijene na osnovu površine objekta korisnika i ona se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela.

“Cijena ovih komunalnih usluga za fizička lica određena je kao količnik procijenjenih godišnjih troškova sakupljanja i trasnporta otpada i ukupne površine prostora koji koriste korisnici na području jedinice lokalne samouprave, odnosno prostora za koji se vrši obračun po površini objekta, pomnožene sa 12 mjeseci, pa je primjenom ove formule utvrđena usluga sakupljanja i transporta otpada u iznosu od 0,045 eura po kvadratu. Ona je veća za 50 odsto u odnosu na onu koja je utvrđena 2007. godine, odnosno postojeća cijena je nedovoljna da društvo obezbijedi uslove za uredno izmirenje obaveza koje proističu iz obavljanja provjerene djelatnosti i kontinuirano ulaganje u proces rada”, piše u mišljenju Sekretarijata.

Iz Sekretarijata su objasnili i finansijske efekte koje će preduzeće imati primjenom nove cijene za fizička lica.

“Primjenom cijene od 0,045 eura ko kvadratu fakturisana realizacija bi se povećala za 64.055 eura na mjesečnom nivou, odnosno 788.660 eura na godišnjem nivou. Ukupan iznos fakturisane realizacije iznosio bi 192.166 eura na mjesečnom, odnosno 2.305.922 eura na godišnjem nivou. Procijenjena naplata na godišnjem nivou je 80 do 85 odsto, odnosno od 1.844.794 do 1.960.093 eura”, objašnjavaju iz Sekretarijata.

Kada su u pitanju pravna lica cijene su, kako se navodi u dokumentu, za pojedine oblasti povećane za 30 odsto. Povećanje je planirano za vrtiće, škole, fakultete, domove učenika i studenata, biblioteke, pozorišta, bioskopi, galerije, koncertne dvorane, vjerske objekte, sportske objekte, teretane, fitnes centre koje će za usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada po kvadratu umjesto dosadašnjih 0,060 eura sada plaćati 0,080 eura. Za ostale kategorije poput objekata u oblasti zdravstva, proizvodnje, skladišta, trgovine, ugostiteljstva, turizma, zanatstva, zatim tezgi, objekata igara na sreću, parking prostora i parking garaža, cijene po kvadratu za sakupljanje i transport komunalnog otpada ostale su nepromijenjene u odnosu na 2007. godinu.

Novi cjenovnik stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od Skupštine Glavnog grada.

Preuzmite našu aplikaciju

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare

NAJNOVIJE

U SAD-u za 24 sata umrlo više od 2.500...

U istom vremenskom razmaku potvrđeno je više od 180.000 novooboljelih od Kovida-19. U utorak...

Nrekić: Epidemiološka situacija u Ulcinju nije dobra

Smrtnih slučajeva je u najjužnijoj opštini do sada bilo 33, pa se za situaciju ne može reći...

Poruka građana sa FB profila: “NIJE MOJA VLADA”

Kada je riječ o reakcijama građana, period iza nas obilježile su brojne peticije koje su se odnosile...

Đukanović: NATO bio i ostao put ka stabilnoj budućnosti

“S ponosom obilježavamo pet godina otkad su saveznice uputile poziv Crnoj Gori da otpočne pristupne razgovore za...

UN upozorava: Prvi put u 22 godine porasla stopa...

UN svake godine procjenjuje za koliko ljudi u svijetu će biti potrebna humanitarna pomoć. Pretpostavkama nastoje spriječiti...

NAJČITANIJE

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare