test

Podaci Uprave za saobraćaj: Uložili 28,8 od planiranih 69 miliona eura

Standard

04/10/2023

13:15

Svake godine u okviru investicionog održavanja puteva izvodi se presvlačenje kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima čija je ukupna vrijednost ove godine iznosila 2,44 miliona eura bez PDV-a, naveli su iz Uprave za saobraćajU ovoj godini je u održavanje i izgradnju magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori uloženo 36,17 miliona eura sa PDV-om, od toga su 28,82 miliona eura sredstva iz kapitalnog budžeta, a 7,34 miliona eura kreditna sredstva evropskih banaka, saopšteno je Pobjedi iz Uprave za saobraćaj.

Kapitalnim budžetom za ove namjene planirano je 69,16 miliona eura sa PDV-om.

Potrošeno 42 odsto budžeta

“Do kraja avgusta tekuće godine realizovano je 42 odsto budžeta. Trenutno, procenat realizacije je manji iz razloga što veći broj saobraćajnica koji se rekonstruiše pripada sjevernoj regiji Crne Gore, gdje se zbog vremenskih uslova u prvoj polovini godine građevinski radovi ne mogu izvoditi u punom kapacitetu. Do kraja godine očekujemo da se realizuje planirani budžet – kazali su našoj redakciji iz Uprave za saobraćaj.

Odgovarajući na pitanje u kakvom je stanju crnogorska putna infrastruktura, iz Uprave za saobraćaj su kazali da ova uprava u okviru svojih nadležnosti u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na unapređenju i bezbjednosti putne infrastrukture.

Oni su podsjetili na najveće investicije u održavanje postojećih i izgradnju novih puteva u ovoj godini i posljednjih nekoliko godina (ugovorena vrijednost investicija navedena je bez PDV-a).

Prema podacima Uprave za saobraćaj, u proteklom periodu završeni su radovi na rekonstrukciji i rehabilitaciji puta M-8 Pljevlja – Mihajlovica, ugovorena vrijednost te investicije bez PDV-a iznosi 7,5 miliona eura (izvor finansiranja Evropska investiciona banka (EIB)), rekonstrukcija magistralnog puta (izgradnja bulevara) M-8 Danilovgrad – Podgorica (23,9 miliona eura, izvor finansiranja EBRD), rekonstrukcija puta Mojkovac – Lubnice, dionica Mojkovac – Vragodo (10,9 miliona eura, izvor finansiranja kapitalni budžet ), rekonstrukcija magistralnog puta Pljevlja – Mijakovići (9,9 miliona eura, izvor finansiranja – kapitalni budžet), rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica – Nikšić, dionica cetinjski semafori – Komanski most (2,55 miliona eura, izvor finansiranja kapitalni budžet), rekonstrukcija puta Podgorica – Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do stočne pijace (5,37 miliona eura, izvor finansiranja – kapitalni budžet), izgradnja bulevara Vilija Branta (741,45 hiljada eura, izvor finansiranja – kapitalni budžet).

Rekonstrukcija

“Takođe, svake godine u okviru investicionog održavanja puteva izvodi se presvlačenje kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima čija je ukupna vrijednost ove godine iznosila 2,44 miliona eura bez PDV-a.

Iz Uprave za saobraćaj kažu da se trenutno radovi odvijaju na rekonstrukciji puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice – Jezerine, na rekonstrukciji puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka (dodatni zidovi), na izgradnji i rekonstrukciji puta Vrulja – Mijakovići, na rekonstrukciji magistralnog puta M.2 Rožaje – Špiljani sa sanacijom tunela i mostova, na rekonstrukciji magistralnog puta M.2 Tivat – Jaz – izgradnja bulevara, na rekonstrukciji magistralnog puta M.2 Lepenac – Ribarevine – Poda – Berane.

Radi se i na rekonstrukciji puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, na rekonstrukciji puta Nikšić – Vilusi, dionica Nikšić – Kuside, gradi se dionica Čekanje – Čevo, veza puta Cetinje – Čevo, Cetinje – Njeguši, rekonstruiše se i regionalni put Mateševo – Kolašin.

Izvode se radovi na obilaznici Rožaje, druga faza, na sanaciji klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac – Podgorica, na sanaciji klizišta Gojakovići na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, na sanaciji kritične tačke Sokolovina na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac i na sanaciji zidova na magistralnom putu Ribarevina – Dračenovac.

“U planu je i početak radova na putnim pravcima Plužine – Nikšić – Danilovgrad dionica Jasenovo polje – Vidrovan, radovi na putu petlja Veruša – Lopate, na putu Cetinje — Njeguši, druga faza Bajička ulica, na putu Most zeleni – Vuča, kao i sanacija klizišta na putu Dobrakovo – Bijelo Polje – najavili su iz Uprave za saobraćaj.

Crnagoraputu za održavanje puteva 31 milion
Mreža magistralnih i regionalnih puteva iznosi 1.967 kilometara, od čega je 909,8 km magistralnih, a 1057,3 km regionalnih puteva.

Redovno održavanje magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori izvodi kompanija Crnagoraput na osnovu ugovora u trajanju od četiri kalendarske godine. Vrijednost ugovora je 31,4 miliona eura bez PDV-a.

“Cilj održavanja puteva u zimskom periodu, odnosno zimskim uslovima je održavanje prohodnosti puteva i bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kada se pri intenzivnijim i dužim sniježnim padavinama, mećavama i vijavicama ne može na svim putevima održati stalna prohodnost utvrđuju se u zavisnosti od značaja puta, intenziteta saobraćaja, nadmorske visine prioriteti obezbjeđenja prohodnosti – kazali su iz Uprave za saobraćaj.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

foto UGC

Ostavite komentar

Komentari (0)