VOJINOVIĆ ZA STANDARD: Očekuju nas veliki troškovi zbog tužbi direktora, religijski uticaj ne smije biti prisutan u školama

Ministar prosvjete Miomir Vojinović u intervjuu za portal Standard je kazao da će Ministarstvo poštovati odluke suda po tužbama razriješenih direktora, ali da će takođe pratiti sudske procese, sa nastojanjem da iz ove situacije izađe sa što manje troškova. Kako je rekao, preuzeli su odgovarajuće mjere u cilju saniranja nastale situacije i u cilju smanjenja evidentnih velikih troškova koji ih očekuju. Vojinović je, između ostalog, istakao da škole treba da budu potpuno nezavisne od religijskog, političkog ili bilo kakvog drugog uticaja. On je za naš portal govorio i o depolitizaciji obrazovnog sistema, unapređenju visokog obrazovanja, rješavanju infrastrukturnih nedostataka školskih objekata, te prioritetima ovog resora u narednom periodu.

KONKURSI ZA IZBOR DIREKTORA BIĆE ZAVRŠENI DO KRAJA JUNA, POLITICI U OBRAZOVNOM SISTEMU NEMA MJESTA

STANDARD: Bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić u toku svog mandata smijenila je direktore svih vaspitno-obrazovnih ustanova u Crnoj Gori, u isto vrijeme, sa istim obrazloženjem, zbog čega je većina njih podnijela tužbe i neki dobili na sudu. Koliko će to koštati Ministarstvo, odnosno Državu, kakva je i kolika šteta nastala? Da li ovaj potez smatrate opravdanim?

VOJINOVIĆ: Resorno ministarstvo nema zakonski mehanizam kontrole postupka razrešenja navedenih direktora. Podnesene tužbe razriješenih direktora su isključivo u nadležnosti suda. Ministarstvo prosvjete će, u svakom pojedinačnom slučaju, poštovati odluku nadležnog suda, ali će takođe pratiti sudske procese, sa nastojanjem da iz ove situacije izađe sa što manje troškova. Preuzeli smo odgovarajuće mjere u cilju saniranja nastale situacije povodom smjene direktora. Tražili smo saradnju sa Zaštitnikom imovine Crne Gore, koji zastupa državu u imovinsko-pravnim sporovima. Dogovoreno je da se nakon prvih pravosudnih izvršnih presuda sačini analiza dosadašnjih pravosnažnih presuda i predložen je najoptimalniji način okončavanja svih sudskih procesa. Cilj je smanjenje evidentnih velikih troškova koji nas očekuju.

STANDARD: Određenom broju novoimenovanih direktora istekao je vd mandat, nakon čega im je isti produžavan, kada će biti završeni konkursi i kada očekujete njihova imenovanja? Takođe, na koji način ćete Vi kadrirati u narednom periodu, da li će na to imati uticaj političke strukture ili će se stvari u ovom mandatu mijenjati?

VOJINOVINIĆ: Konkursi za izbor direktora su  još uvijek u toku, a biće završeni do kraja juna.

Imajući u vidu da je obrazovni sistem jedan od najvažnijih segmenata države, koji predstavlja ključni faktor razvoja i obezbjeđuje budućnost pojedinca, moj polazni princip u radu jeste i biće kompletna depolitizacija obrazovnog sistema. Svi činioci obrazovnog sistema, uključujući Ministarstvo, predškolske ustanove, škole, Univerzitet, fakultete, zavode, stručne službe treba da obavljaju svoju djelatnost isključivo u interesu djece, učenika ili studenta, te shodno tome, politici u obrazovnom sistemu nema mjesta. Progresivne promjene u obrazovanju se mogu desiti samo ukoliko se budu vrednovale stručne kompetencije, rad, profesionalnost, posvećenost i znanje, i to će biti jedini preduslovi za kadriranje u okviru mog mandata.

NOVI VRTIĆI U BARU I ULCINJU, REKONSTRUKCIJA VIŠE ŠKOLA, VEĆE PLATE PROSVJETARIMA

STANDARD: Nakon dva mjeseca na funkciji ministra prosvjete, da li ste uspjeli da uočite koji su problemi gorući u ovom resoru? Šta će biti Vaši prioriteti u narednom periodu?

VOJINOVIĆ: Prioritetne aktivnosti Ministarstva prosvjete, u ovom trenutku, usmjerene su na rješavanje ključnih problema u oblasti prosvjete. Oni se prije svega odnose na infrastrukturne nedostatke školskih objekata, što se negativno reflektuje na organizaciju i kvalitet vaspitno – obrazovnog procesa, čije je unapređenje naš krajnji cilj. U tom pogledu, sve stručne službe Ministarstva prosvjete, u saradnji sa nadležnim institucijama, Glavnim gradom, međunarodnim partnerima, predano rade na prevazilaženju ovih problema i nastoje da se procedure za početak gradnje novih škola, predškolskih ustanova, ubrzaju u skladu sa zakonskim propisima.

Takođe, u planu su rekonstrukcije i adaptacije postojećih školskih objekata, koji će naročito biti prilagođeni osobama sa invaliditetom, kako bi naša djeca u podsticajnom ambijentu dobila kvalitetne i savremene uslove za sticanje ključnih znanja i kompetencija. Imajući u vidu da je glavni preduslov unapređenja vaspitno – obrazovnog procesa zadovoljstvo nastavnog kadra, Ministarstvo prosvjete je zajedno sa Sindikatom prosvjete Crne Gore  formiralo Komisiju koja broji šest članova, a koja će se baviti izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, u cilju poboljšanja materijalno-pravnog statusa prosvjetnih radnika. Takođe, u planu je formiranje Radne grupe, sastavljene od predstavnika Ministarstva i SPCG koja bi se sastajala jednom mjesečno i rješavala tekuće probleme prosvjetara.

STANDARD: Budući da ste pomenuli infrastrukturne nedostatke školskih objekata, kakvi su planovi Ministarstva po pitanju izgradnje novih objekata za škole i vrtiće?

VOJINOVIĆ: Jedan od najvećih problema, koji je prepoznat i traje već godinama, tiče se prebukiranosti, kako predškolskih, tako i ustanova osnovnog obrazovanja. Ministarstvo prosvjete će preuzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se izgradili novi vrtići i škole, te kako bi se na taj naćin rasteretili postojeći objekti po pitanju broja učenika, a unaprijedio kvalitet nastave i odvijanja vaspitno – obrazovnog procesa.

Ono što sa sigurnošću sada možemo reći jeste da su Okvirnim ugovorom o kreditu u visini 10 miliona eura (bez PDV-a), koji su potpisale Država Crna Gora i Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB), 6. januara 2014. godine, obezbijeđena sredstva za finansiranje izgradnje predškolskih ustanova, te da će novi vrtići biti izgrađeni u opštinama Ulcinj i Bar. Objekat u Ulcinju će moći da primi 120 djece, dok je u Baru planiran objekat za smještaj njih 370. Takođe, sredstvima iz ovog kredita biće izgrađene predškolske ustanove u Podgorici, u naseljima u kojima postoji prioritetna potreba za ovim ustanovama. Kada su u pitanju ustanove osnovnog obrazovanja, u toku je izgradnja nove Osnovne škole “ Dušan Korać” u Bijelom Polju, u sklopu koje se nalazi i Muzička škola. U narednom periodu očekujemo završetak škole u Tološima, a Kapitalnim budžetom je predviđena izgradnja novih školskih objekata u City kvartu, na Zabjelu, na Karabuškom polju u Tuzima, i ukoliko potrebne procedure budu pratile predviđenu dinamiku u okviru zakonskih procedura, u narednom periodu očekujemo da sa izgradnjom počne i OŠ ”Vladimir Nazor”.Takođe, kada je u pitanju adaptacija i rekonstrukcija postojećih školskih objekata možemo reći da su u Gimnaziji “30. Septembar” i Srednjoj stručnoj školi u Rožajama završeni svi radovi na izgradnji fiskulturne sale, te da je planirana rekonstrukcija Osnovne škole “Vladislav Rajko Korać” u Štitarima (Berane), a već sljedeće nedjelje počinju radovi na rekonstrukciji OŠ “Daciće” u Rožajama.

VJERSKE ŠKOLE IMAJU STATUS SREDNJIH ŠKOLA, U JAVNIM USTANOVAMA NE SMIJE BITI RELIGIJSKOG UTICAJA

STANDARD: Jedno od aktuelnih pitanja koje zanima javnost jeste i nedavno izdavanje licenci za rad privatnim gimnazijama “Sv. Sava” iz Podgorice i “Mitropolit hadži Sava Kosanović” iz Nikšića, čiji su osnivači dvije Eparhije SPC u Crnoj Gori. Da li ste provjeravali zakonitost ovakve odluke bivše ministarke, te validnost tih dozvola? Da li po istom principu funkcioniše i vjerska škola –  Medresa ‘Mehmed Fatih’ Islamske zajednice ili se ova dva slučaja razlikuju?

VOJINOVIĆ: U skladu sa članom 5a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, srednje vjerske škole koje izvode javno važeće obrazovne programe imaju status srednjih škola. Javne isprave (diplome) koje izdaju ove ustanove su javno važeće i uvažavaju se u nastavku obrazovanja. Nacionalni savjet za obrazovanje, na sjednici održanoj 30. juna 2015. godine, utvrdio je punovažnost i jednaku vrijednost obrazovnog programa Srednje vjerske škole „Medresa Mehmed Fatih“, Tuzi u odnosu na javno važeći obrazovni program opšte gimnazije. Obrazovanje po obrazovnom programu Srednje vjerske škole “Medresa Mehmed Fatih“, Tuzi ima punovažnost i jednaku vrijednost kao obrazovni program opšte gimnazije koji traje četiri godine.

STANDARD: Takođe, često u javnosti postoje negodovanja zbog određenih pojava u vaspitno-obrazovnim ustanovama, npr. prije nekoliko dana objavljeno je da se u srednjoj školi u Nikšiću uz ”Luču” kao poklon dijele ikone. Kako gledate na takve postupke? Da li ćete voditi računa o tome da se iz javnih obrazovnih ustanova i njihovih svakodnevnih aktivnosti i prostorija ”izbace” sve političke i religijske oznake, pojave, događaji .. a koji nijesu dio obrazovnog programa?

VOJINOVIĆ: Ministarstvo prosvjete je, neposredno nakon pomenutog slučaja, od uprave škole tražilo informacije o pojedinostima događaja. U pisanoj izjavi direktora škole, gospodina Milomira Šumića, dostavljenoj Ministarstvu, dobili smo odgovor da niti Uprava Prve srednje stručne škole, niti direktor te ustanove nisu prilikom dodjele učenicima diplome Luča, uručivali ikone. Direktor je uručio diplome, a razredne starješine su uručivale prigodne knjige. Prema informacijama koje smo dobili od direktora Šumića, jedan od donatora škole, bivši profesor praktične nastave Petar Rakojević je više od deset godina sponzor nagrada – ikona koje su vrijedan umjetnički rad. Tako je i ove godine dvije ikone poklonio đaku generacije i najboljem učeniku na praktičnoj nastavi.

Takođe, istakao bih stav Ministarstva prosvjete na čijem sam čelu da kvaliteno obrazovanje treba obezbijediti svima, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost, pa samim tim, religijski uticaj ne smije biti prisutan u školama. Trudimo se da princip jednakosti u školama bude što više zastupljen, a u ovom slučaju to znači da religija treba da bude izbor samog pojedinca, a da je škola mjesto koje treba da bude potpuno nezavisno od religijskog, političkog ili bilo kakvog drugog uticaja.

PLANIRANO OSNIVANJE FONDA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA DEFICITARNE NASTAVNIČKE PROFILE

STANDARD: Kakvi su planovi Ministarstva za unaprjeđenje oblasti visokog obrazovanja? Šta studenti mogu očekivati u ovom mandatu?

VOJINOVIĆ: Ministarstvo prosvjete ima u planu brojne aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja. Neke od njih su usmjerene na realizaciju aktivnosti u cilju postizanja strateških ciljeva razvoja visokog obrazovanja, u skladu sa Strategijom razvoja visokog obrazovanja 2022-2026. godine. Strategija će se implementirati formiranjem Radne grupe za izradu i realizaciju godišnjih akcionih planova, a Savjet za visoko obrazovanje će biti uključen u monitoring realizovanih aktivnosti. U planu je i unapređenje sistema priznavanja inostranih obrazovnih isprava, kroz nova revidirana zakonska rješenja i procedure usklađene sa najboljom evropskom praksom. Takođe, radi se na uvođenju razvijenih i unaprijeđenih kriterijuma za dodjelu studentskih stipendija i kredita kao i na boljoj promociji stipendija stranih vlada i programa mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja. U toku su aktivnosti koje imaju za cilj  unapređenje uslova u studentskim domovima kao i dalje razvijanje normativa i standarda za akreditaciju zajedničkih studijskih programa, koji vode do dvojne ili zajedničke diplome, u cilju internacionalizacije visokog obrazovanja. U pogledu modernizacije, tj digitalizacije obazovnog sistema na ovom nivou obrazovanja, planirano je  uvođenje novih softverskih podrski u proces priznavanja inostranih obrazovnih isprava kao i  mogućnosti  elektronskog prijavljivanja za prijem studenata u studentske domove.

U saradnji sa  evropskim i univerzitetima širom svijeta, planirano je stručno usavršavanje kako profesora i nastavnog kadra, tako i studenata, kroz treninge, razne programe mobilnosti, studijske posjete i kurseve. Takođe, u fokusu aktivnosti Ministarstva u ovoj oblasti biće razvoj i implementacija sistema studentskog zapošljavanja, kroz razvijene servise.

STANDARD: Takođe, da li će doći do smjene rukovodioca Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja gospodina Gorana Danilovića? Da li će biti promjena i na Univerzitetu Crne Gore?

VOJINOVIĆ: U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju organi Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja su Upravni odbor i direktor Agencije. Upravni odbor imenuje i razrješava Vlada na period od četiri godine, na predlog resornog Ministarstva. Direktora Agencije imenuje Vlada na predlog resornog Ministarstva, na osnovu javnog konkursa, takođe na period od četiri godine

Prestanak mandata i razlozi za razrješenje Direktora i članova Upravnog odbora Agencije propisani su Statutom iste, stoga u slučajevima propisanim Statutom može doći do prestanka mandata ili razrješenja rukovodnog kadra Agencije. 

STANDARD: Koji kadar u obrazovnom sistemu je deficitaran, šta možete učiniti povodom toga?

VOJINOVIĆ: U osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori, u zavisnosti od regije, deficitarni su kadrovi iz oblasti matemazike ali i iz oblasti fizike i hemije. Jedan od razloga je što se učenici koji završavaju srednju školu radije odlučuju da studiraju društvene ili humanističke nauke nego prirodne ili tehničke. Pored rada u školi, matematičari mogu da nađu zaposlenje u IT sektoru, bankama, privredi i drugim sektorima.

U Strategiji obrazovanja nastavnika (2017-2024), u oblasti Upisna politika studijskih programa koji obrazuju nastavnike, pored ostalih, navedene su mjere: Sprovođenje istraživanja i odgovarajuće analize stanja zaposlenih u obrazovno- vaspitnim ustanovama na svim nivoima obrazovanja po profilima, radnom stažu, deficitarnosti i dr. radi utvrđivanja potreba za nastavnicima određenih profila;  Razvijanje mehanizama motivacije učenika za upis na nastavničke fakultete i uspostavljanje sistema da najbolji kandidati biraju nastavnički poziv; Dodjela stipendija za studente koji studiraju za deficitarne nastavničke profile na nivou Crne Gore.

Na osnovu podataka, dobijenih istraživanjem i analizom, utvrđenog stanja i pripremljenog pregleda potreba za određenim kadrom u obrazovno-vaspitnim ustanovama na svim nivoima obrazovanja određivao bi se plan upisa i broj mjesta, finansiranih iz budžeta. Takođe, planirano je da se u saradnji lokalne zajednice, Ministarstva prosvjete, ustanova visokog obrazovanja i drugih partnera osnuju fondovi za stipendiranje studenata koji studiraju za deficitarne nastavničke profile.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

Kurti optužio Vučića: U Briselu rekao da će Milan...

“Vučić je htio da 24. septembra pravoslavni manastir Banjska pretvori u ‘Kulu Jašarija’...

Rajnke: Potvrđena posvećenost Herceg Novog očuvanju kulturnog nasljeđa

Ovaj projekat je realizovao JU “Muzej Mirko Komenović i Galerija Josip Bepo Benković”...

Iz mog ugla, Đorđe Miljenović

Kao srednjoškolac, započeo je svoju karijeru u kompaniji Voli kao magacioner, a danas...

Rakčević: Manjiski akcionari spremni za svaki fer dogovor, Institutu...

Rakčević kaže da Crna Gora mora zadržati zdravstveni turizam i da građani Crne...

ŽPCG: Turisti iz Švajcarske i Mađarske stižu u Crnu...

“Veliko nam je zadovoljstvo da, kao što smo u prethodnom periodu i najavljivali, sada i potvrdimo da...

NAJČITANIJE

9 KOMENTARA

guest

9 Comments
Najpopularniji
Najnoviji Najstariji
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare
Zaposleni
Zaposleni
28/06/2022•07:10 07:10

A sto ce te ministre po pitanju Djine Vrbice da uradite? Zaposljavanje rodbine i revansizam od strane direktorice i sefice tehnicke sluzbe.

Ljubo
Ljubo
28/06/2022•09:59 09:59

Koko će te riješiti problem sa ucjenama Bojane Razic direktorice JPu ,, ĐINA VRBICA ,,, I sa pravnicom IVOM koja ucenjuje radnike , I SA NEVENKOM šefom tehničke službe koja je kupila diplomu ekonomske škole na Zlatiboru ,

Sefika
Sefika
28/06/2022•11:27 11:27

Zasto ćutite na navodnu smjenu na nacionalnoj osnovi u JPU “Djina Vrbica” od strane direktorice Razic…Ćutanje znači odobravanje???

Cetinjanin
Cetinjanin
28/06/2022•07:11 07:11

Evo za Vas i ministra
Sto se desava sa OŠ LPO Cetinje
Direktori a vrši teror i za tri mjeseca ima 5 prijava
Ima peticija potpisana od roditelja a gospodja Ilinčić iz ministarstva tvrdi da je sve po zakonu a ne navodi član zakona i poslat je mejl al od ministra ni glasa
Ako ste u mogućnosti da pomognete i kontaktirajte ministra da primi predstavnika roditelja i nastavnickog vijeća
Hvala

Запослена
Запослена
28/06/2022•10:56 10:56

Да ли ћете очистити школе од Шеховоћевог кадра са купљеним дипломама , поготово оне на руководећим мјестима ?

Mario
Mario
28/06/2022•10:57 10:57

Da, vratite direktore koji su dobro, časno i profesionalno obavljali posao. Lično sam zainteresovan za srednju stručnu u Baru, gdje je čovjek odlilno vodio školu, a ne znam razlog smjene.

Pedikiri Manikiri
Pedikiri Manikiri
28/06/2022•15:20 15:20

Nadamo se da će i “Đina Vrbica” ubrzo doći na red vezano za sve neregularnosti koje se dešavaju. Teško je ostati u okvirima kulture a komentarisati detaljnije.
Hvala!

piperka
piperka
28/06/2022•15:44 15:44

Kako vjerska škola može da ima status gimnazije? Program gimnazije mora da je reduciran na račun vjerskih predmeta. Koji su izborni predmeti u programu? Vjerska škola u obrazovnom sistemu može imati možda najviše status neke stručne škole.

Mirko Đurđevac
Mirko Đurđevac
30/06/2022•04:07 04:07

Čini se poslednjih godina u kadrovskoj organizaciji Ministarstva prosvjete da nijesu problem samo deficitarni već i suficitarni nastavnički profili i da ih treba čim prije rešavati. Potrebno je naći optimalan model stvaranja novih, rekao bih, potrebnih kadrova jer se u suprotnom stvara nerješiva disproporcija kadrofskih profila? Po mom viđenju, to bi mogla i morala da bude kontrolisana konotacija upisa kadrofskih profila ili čak u nekim slučajevima i ” zamrzavanje” izvjesnih kadrova na neki decenijski ili bar poludecenijski period. Jeste da se ovakav model ( mjera ) čini u nekom smislu rigidnom, ali zasigurno stvara dragocjenu skladnu potrebu između profilisanih i… Pročitaj više »