Vlada kupuje sopstvene akcije CGES-a

Vlada Crne Gore je na današnjoj telefonskoj sjednici usvojila Informaciju o otuđenju sopstvenih akcija, kao i kupovini akcija od strane većinskog vlasnika Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica. Vlada je, kako je saopšteno, usvojila ponudu CGES-a u vezi otkupa i kupovine 550.047 sopstvenih akcija.

Saopštenje Vlade prenosimo integralno:

Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 06.09.2022. godine nakon što se upoznala sa Informacijom o rješavanju pitanja daljeg statusa sopstvenih akcija „Crnogorskog elektroprenosnog sistema” AD Podgorica (CGES) donijela Zaključak, broj: 07-5526/2 od 09.09.2022. godine, koji glasi:

 1. Vlada je usvojila Informaciju o otuđenju sopstvenih akcija, kao i kupovini akcija od strane većinskog vlasnika Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica.
 2. Vlada je usvojila ponudu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica u vezi otkupa i kupovine 550.047 sopstvenih akcija ovog društva, saglasno prosječnoj cijeni utvrđenoj Pravilima o načinu trgovanja blokom akcija (“Službeni list Crne Gore” br. 36/19), na dan izvršenja transakcije kupovine akcija.
 3. Zadužuje se Ministarstvo kapitalnih investicija i Ministarstvo finansija da u saradnji sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom AD Podgorica sprovedu postupak kupovine predmetnih akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica.
 4. Vlada opredjeljuje sredstva za kupovinu sopstvenih akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica iz Tekuće budžetske rezerve.
 5. Zadužuje se Ministarstvo finansija da preduzme potrebne aktivnosti na opredjeljenju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za kupovinu 550.047 akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, koje se otuđenjem akcija, zbog njihovog isticanja, zaključiti prije 22. oktobra 2022. godine.”

U postupku realizacije navedenog Zaključka Ministarstvo finansija je uočilo potrebu da se isti koriguje i u skladu sa tim iniciralo da se pokrenu određene aktivnosti. Shodno navedenom, a cijeneći zaduženja utvrđena tačkom 3 predmetnog Zaključka kojim postoji potreba da Ministarstvo kapitalnih investicija i Ministarstvo finansija u saradnji sa CGES sprovedu postupak kupovine predmetnih akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, Ministarstvo kapitalnih investicija je iniciralo održavanje zajedničkog sastanka.

Sastanak je održan 3. oktobra 2022. godine na kojem su bili predstavnici sva tri navedena subjekta, i na istom je na predlog Ministarstva finansija utvđen predlog dopune Zaključka broj: 07 5526/2 od 09.09.2022. godine, a sve sa ciljem da se predmtena transakcija realizuje.

Pored ovoga, potrebno je i izvršiti i izmjenu tačke 5 Zaključka na način da krajnji datum bude 10. oktobar. 2022. godine, umjesto dodsdašnjeg 22. oktobra 2022. godine.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo kapitalnih investicija, a na osnovu pozitivnog mišljenja Ministarstva finansija na sačinjeni predlog izmjene i dopuna Zaključka broj: 07-5526/2 od
09.09.2022. godine predlaže da Vlada Crne Gore donese sljedeće:

Zaključke

 1. Vlada je usvojila Predlog izmjene i dopuna Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-5526/2 od 9. septembra 2022. godine.
 2. Tačka 5 Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-5526/2 od 9. septembra 2022. godine se mijenja i glasi:
  „Zadužuje se Ministarstvo finansija da preduzme potrebne aktivnosti na opredjeljenju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za kupovinu 550.047 akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, koje se otuđenjem akcija, zbog njihovog isticanja, zaključiti prije 10. oktobra 2022. godine.“
 3. Poslije tačke 5 Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-5526/2 od 9. septembra 2022. godine dodaju se dvije nove tačke koje glase:
 4. Zadužuje se Uprava za katastar i državnu imovinu da, u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama, angažuje finansijskog posrednika za potrebe realizacije kupovine akcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, u skladu sa tačkom 2 Zaključka broj: 07 5526/2 od 9. septembra 2022. godine
 5. Zadužuje se Ministarstvo finansija da sredstva iz tačke 4 Zaključka broj: 07-5526/2 od 9. septembra 2022. godine, kao i transakcione troškove, troškove angažmana finansijskog posrednika i druge povezane troškove, obezbijedi iz Tekuće budžetske rezerve, u skladu sa specifikacijom koju dostavi Uprava za katastar i državnu imovinu.”

Preuzmite našu aplikaciju

spot_img
spot_img

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare