U ponedjeljak i utorak bez struje više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak i utorak, 12. i 13. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati više gradova.

PONEDJELJAK

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Gornje Gorice- dio ul. Miloja Pavlovića i dio Nikšićke magistrale (od Stratusa prema Komanskom mostu), dio ul. Miladina Popovića, Sergeja Jesenjina, Jelene Balšić, Princa Mihaila Petrovića, AVNOJ-a i dio Zabjela uz magistralu (od kružnog toka do nadvožnjaka).

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Zagoriča oko groblja, dio Vranića- dio ul. Dalmatinske, Đura Čagorovića, Luke Gojinića, ul. Vilotija Blečića, Krsta Popivode, Miloša Vuškovića, ul. Emila Zole, Sima Matavulja, Radosava Popovića, Viktora Igoa, Vuka Manđušića i dio ul. Radovana Petrovića, Franca Rozmana, Casno-a i Orijenske.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Lastva Čevska.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobri Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 16 sati: Gvozdenice.

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak, Šljeme, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Zlatna Strana, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina i Somina.

– u terminu od 09 do 15 sati: GP Ilino Brdo (Repetiror i Carina), Dolovi.

– u terminu od 10 do 12 sati: Ul. Vuka Karadžića, dio Rubeža.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornji Murići i Pinčići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Polje Bar.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zupci.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Kaliman, Brajše, Gornji Rastiš, Donji Rastiš i Curanovići.

– u terminu od 11 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj kod Bregvija i Gonji Štoj.

Kotor

– u terminu od 09 do 11:30 sati: Lastva Grbaljska, Petoselica, Krimovice, Platamuni, Trsteno, Carević, Marović, kratkotrajni prekidi na početku i kraju izvođenja radova.

– u terminu od 09 do 12 sati: Markov Rt, stoliv, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio Kavača i Orahovac – dio prema Perastu.

– u terminu od 10 do 12 sati: Dobrota, Autokamp.

Tivat

– u terminu od 10 do 12 sati: Matkovići i Radoševići.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 11 sati: Sušćepan, Trebesin.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Gornje Luge i selo Sjenožeta.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje i dio sela Dapsići.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Lješnica, Radulići i Rakonje.

– u terminu od 09 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Sela, Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Prekobrđe, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari, Sela.

– u terminu od 09 do 15 sati: Lug.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati: Kraljevo Kolo.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Pepići i Vojno Selo.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Crno Brdo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče i Potoci.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grižice i Lučice.

Žabljak

– u terminu od 09 do 14 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Šavnik

– u terminu od 09 do 14 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje.

UTORAK

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 13. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Zagoriča oko groblja, dio Vranića- dio ul. Dalmatinske, Đura Čagorovića, Luke Gojinića, ul. Vilotija Blečića, Krsta Popivode, Miloša Vuškovića, ul. Emila Zole, Sima Matavulja, Radosava Popovića, Viktora Igoa, Vuka Manđušića i dio ul. Radovana Petrovića, Franca Rozmana, Casno-a i Orijenske.

– u terminu od 09 do 18 sati: dio Veruše.

Cetinje

– u terminu od 09 do 12 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak, Muhadinovići, Očinići, Očinića Poljane, Borišići, Ugnji, Golijan, Vrela, Obzovica, Gluhi Do, Pačarađe i Prekornica (moguće isključenje u navedenom vremenu).

– u terminu od 09 do 16 sati: Drušići i Markovina.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobri Do.

Tuzi

– u terminu od 08 do 16 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac i Pilatovci.

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Kostanjica, Livari, Gornje Briske, Tejan, Kostanjica, Livari, Gornje Briske, Tejan.

– u terminu od 09 do 14 sati: Centar kod Gimnazije i Zupci.

– u terminu od 14 do 18 sati: Stari Bar, Bolnica Bar, Baukovo i Belveder.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Kaliman, Brajše, Gornji Rastiš, Donji Rastiš, Curanovići, naselje Kruče Hije, ispod hotela Vidikovac.

– u terminu od 11 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj kod Bregvije i Gornji Štoj.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Školski centar, OŠ ” Savo Ilić” i naselje oko njih, Grbalj, Pobrđe, Muo, Ramadanovići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaje.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Mojdež, Kulinovići i Brajevići, Tjesni klanac u Sutorini.

– u terminu od 11 do 1 5 sati: Sasovići, Avramovići, povremeni prekidi na području Zelenike i Kuta.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Dapsići, Babino, Dragosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina i Okladi.

– u terminu od 08 do 18 sati: Slijepač Most 2, Pali, Mijatovo Kolo, Mijatovo kolo-Željeznička stanica, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi.

– u terminu od 09 do 12 sati: Božovića Polje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Nikoljac-Labus, Vergaševići i Gorice.

– u terminu od 12 do 15 sati: Slijepač Most.

– u terminu od 17 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 16 sati: Gornja Polja.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Crno Brdo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče i Potoci.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Pripeč, Malindubrava, Vuča, Crnča i Dračenovac.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: selo koljeno.

Žabljak

– u terminu od 09 do 13 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

U izraelskim napadima za pet dana ubijeno 145 Palestinaca,...

Prema podacima Palestinskog društva Crvenog polumjeseca, 17 povrijeđenih ljudi ustrijeljeno je bojevom municijom, a osam gumenim mecima....

CNP: Komemoracija povodom smrti Zefa Bata Dedivanovića u utorak

Dedivanović je rođen 1939. godine u Zatrjepču kod Podgorice. Osnovnu školu završio je u Zmajevu (Vojvodina), a...

Ministarstvo zdravlja: Dato preko 140 hiljada doza vakcina

Tokom 15. maja dato je 2.889 doza, od kojih je 2.668 prvih i 211 drugih doza.

UP: Identifkovane osobe koje su uništavale sadnice u parku

"Uvidom u video snimak i preduzetim aktivnostima na terenu policija je došla do sumnje da su osobe...

DPS: Krivokapić da prestane da se ponaša u maniru...

U suprotnom, kako navode pozivaju ga da već jednom prestane da iznosi neistine, što već dugo radi...

NAJČITANIJE

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare