Izvor:Pobjeda

Vlasnicima maslinjaka u Mrkojevićima 44.360 eura za saniranje štete

Usvajanjem preostalih devet tačaka dnevnog reda, juče je okončana 27. Sjednica lokalnog parlamenta u Baru.

Zasjedanje je završeno odborničkim pitanjima koje su postavili Ljubomir Vukoslavčević i Amir Arabelović iz Biram Crnu Goru, u vezi sa “Novogodišnjim hepeningom“.

Jednoglasno je usvojen Predlog Odluke o izmjenama Odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve, kojom se vlasnicima 36 maslinjaka na, kako je rečeno, „opožarenom“ terenu u Mrkojevićima, umjesto 36.880 eura, dodjeljuje 44.360 eura za saniranje štete.

Dosta rasprave bilo je povodom četvrte tačke dnevnog reda: Predlog Odluke o visini otpremnine u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa lokalnim službenicima i namještenicima. Pominjani su više puta i majski izbori i politizacija ovog pitanja, ali je ova tačka, na kraju, usvojena sa 23 glasa „za“ i po dva „protiv“ i „uzdražana“, s tim da je u članu pet Odluke iznos od 10.000 eura za otpremninu, povećan na 15.000 eura. To je poslije diskusija odbornika predložio, u ime predlagača, predsjednik Opštine Dušan Raičević, napominjući da je devet službenika sa dugogodišnjim radnim stažom iskazalo zainteresovanost da raskinu radni odnos, od kojih četiri iz Komunalne policije i ovo zakonski maksimalno povećanje je, u stvari, svojevrsni vid nagrade za njihov dosadašnji rad.

Naredna, peta tačka dnevnog reda: Predlog Odluke o uspostavljanju stvarne službenosti u Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica radi polaganja priključnog kablovskog voda za uklapanje u VN mrežu NDTS 10/0.4. Kva „BR.5-NOVA“ po DUP-u „Ilino“ u Baru, usvojena je bez diskusije, sa 21 glasom „za“ i jednim „uzdržanim“, a poslije uvodnog izlaganja Vida Dabanovića, sekretara Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije.

Diskusije je bilo povodom šeste tačke: Predlog Ugovora između Opštine Bar i DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Bar. Uvodničari su bili Mladen Đuričić, izvršni direktor Vodovoda i Milo Markoč iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine.

Odbornik Miloš Šušter je zamjerio ljudima iz Vodovoda, pored ostalog, na nedovoljnom angažovanju na sprečavanju krađe, kao i rasipanju vode (60 odsto se gubi od izvorišta do potrošača), neadekvatnoj cijeni vode („napravite cijenu, pa dođite ovdje da vidimo kako da je umanjimo“), itd. Odgovorili su mu, osim Markoča i Đuričića, i odbornik Omer Vukić, zaposlen u Vodovodu. Naglasili su, između ostalog, da su cijene vode jasno i precizno predstavljene i donesene, a ne paušalo i da građani ne trebaju da brinu o povećanju cijene vode u narednom periodu.

Ova tačka dnevnog reda usvojena je sa 17 glasova „za“ i jednim „uzdržanim“.

Preostalih pet tačaka su objedinjene, s tim da se za svaku odvojeno glasalo. Jednoglasno su usvojeni Predlozi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO Komunalne djelatnosti Bar, DOO Vodovod i kanalizacija Bar, DOO SRC Bar i DOO Lovstvo Bar, kao i Predlog Odluke o reorganizovanju Javnog preduzeća Kulturni centar Bar u Javnu ustanovu KC Bar.

Ovdje je ostalo bez odgovora pitanje Miloša Šuštera: ko i na osnovu koje odluke gradi tribinu sa zapadne strane stadiona „Topolica“, zaključivši da je to „gruba uzurpacija prostora, pa sve i da se gradi po zakonu“.

I ova sjednica SO Bar mogla se pratiti direktno, audio, preko talasa Radio Bara i video, preko youtube kanala Skupštine opštine i Opštine Bar. I u jednom i u drugom slučaju, ton majstori Radio Bara majstorski su odradili svoj posao.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

Blažić: Članovi komisije mogu da izaberu predsjedavajućeg; Kovačević: Radi...

“Za mene prosto nije sporno da se odredi i izabere za predsjedavajućeg ili čak sekretar da vrši...

Supruga El Čapa Guzmana osuđena na tri godine zatvora

Kazna je manja od četiri godine koju su tražili tužioci, a sudija Rudolf Kontreras rekao je da...

Policija presrela kamione Bemax-a misleći da prevoze šljunak, našli...

Nakon pretresa u kamionima se ispostavilo da nije prevožen šljunak već takozvani agregat, eruptivni materijal od kojeg...

Uoči vjenčanja s Albertom princeza Šarlin tri puta pokušala...

I dok su prethodnih godina teme bile vanbračna djeca njenog supruga, posljednjih mjeseci medijske stupce princeza Charlene...

PREMINULA VLASNICA KTV TELEVIZIJE IZ ZRENJANINA

Televiziju KTV vodila je preko dvije decenije i zalagala se za istinito i pravovremeno izveštavanje.Gosti televizije KTV...

NAJČITANIJE

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare