test

Novović ne računa Vučkoviće za kumove sa ženine strane

Standard

07/07/2023

07:34

Iako je kabinet glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića izričito juče negirao navode direktorice Agencije za sprečavanje korupcije Jelene Perović o kumovskoj vezi Novovića sa vršiteljkom dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Vučković, i to nazvao neprimjerenim pritiskom i pokušajem osporavanja rezultata rada GST-a, ASK je juče objelodanila zvanično dostupne podatke za koje tvrde da nedvosmisleno ukazuju da njihovo kumstvo ne samo da nije osporeno, već je prikrivano i u septembru 2021. godine kada je Novović kao član Sudskog savjeta odlučivao o postavljenju upravo Vučković za v. d. predsjednice Vrhovnog suda.U prilog tvrdnji da su kumovski odnosi sa Novovićima prepreka da SDT odlučuje u svim predmetima u kojima sutkinja Vesna Vučković može imati svojstvo oštećene ili osumnjičene, Agencija se pozvala upravo na sutkinju Vučković koja je u decembru prošle godine, pred Sudskim savjetom, tražila da bude izuzeta od postupanja u postupku izbora sudije Upravnog suda, jer je, kako je navedeno, „u kumovskoj vezi sa kandidatkinjom L. N, suprugom glavnog specijalnog tužioca – Vladimira Novovića“. Takav zahtjev Vučković je usvojen Odlukom Sudskog savjeta broj 01-3773/22-1 od 9. decembra 2022. godine.

NIJE BILO INSTRUKCIJA
Šef kabineta glavnog specijalnog tužioca Milan Dakić ustvrdio je ranije juče, u reakciji na izjavu Perović Pobjedi, koju su prenijeli i drugi mediji, da specijalni tužilac nije u kumovskom odnosu sa vršiteljkom dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, niti u bilo kojem drugom odnosu koji bi predstavljao razlog za njegovo izuzeće iz odlučivanja kao ranijeg člana Sudskog savjeta, shodno Poslovniku o radu Sudskog savjeta, ali ni tužioca, prema Zakoniku o krivičnom postupku.

– Svakako, glavni specijalni tužilac nije postupajući tužilac u krivičnim predmetima u kojima je podnosilac prijave ili prijavljeno lice vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda, a specijalni tužioci i upućeni državni tužioci koji postupaju u tim predmetima su, prema čl. 130 st.1 Zakona o državnom tužilaštvu, nezavisni u radu i donošenju odluke i nijesu im data bilo kakva uputstva za postupanje od glavnog specijalnog tužioca – naglasio je Dakić.

Reagujući na Dakićevu objavu iz Agencije za sprečavanje korupcije su naveli da „posebno naglašavati prirodu kumovskih veza, vrijeđalo bi kako naše običaje, tako i inteligenciju građana“.

– Kako je moguće da glavni specijalni tužilac u saopštenju navodi da nije u kumovskim odnosima sa Vesnom Vučković, a materijalni dokazi govore drugačije? Ukoliko Vesna Vučković zbog kumovskih veza nije mogla objektivno da odlučuje o napredovanju L. N, kako je Vladimir Novović mogao nepristrasno da odlučuje o izboru Vesne Vučković za v. d. predsjednice Vrhovnog suda – pitaju se iz Agencije za sprečavanje korupcije.

Dodaju da, iako svi kumovski odnosi nijesu iste važnosti i snage, „sami pokušaj prikrivanja te činjenice stvara visoki korupcijski rizik za sve postupke u kojima su mogli da imaju interes glavni specijalni tužilac, njegova supruga, kao i v. d. predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore“.

Iz ASK su potencirali da bi istina i integritet trebalo da sustižu i prestižu jedno drugo u radu svih državnih institucija, a Specijalno državno tužilaštvo na čelu sa glavnim specijalnim tužiocem, koji zajedno sa sudovima odlučuje o osnovnim ljudskim pravcima i slobodama, „moraju da budu u temeljima pravne države i snažni oslonac vladavini prava“.

– Oštećeni, okrivljeni, kao i svi drugi građani imaju legitimna očekivanja da glavni specijalni tužilac uvijek govori istinu – naglašavaju iz ASK.

Podsjetimo, Agencija za sprečavanje korupcije zatražila je izuzeće glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića od postupanja u svim predmetima u kojima sutkinja Vesna Vučković može imati svojstvo oštećene ili osumnjičene, zbog toga što su oni u kumovskim odnosima.

ASK je to zatražila nakon što je Specijalno tužilaštvo formiralo predmet povodom zahtjeva ASK upućenog v. d. vrhovnog državnog tužioca Tatjani Begović da naloži preduzimanje mjera i radnji koje bi doprinijele da se ispita i utvrdi sporno postojanje dva različita dokumenta o prijavi imovine Vučković, odnosno sumnju da je naknadno intervenisano na jednom od njih.

Sa druge strane, Vesna Vučković je protiv direktorice ASK, te ustanove i njenog Savjeta pondijela krivične prijave tvrdeći da su izašli iz svojih ingerencija time što su nezavisno od prekršajnog postupka protiv nje, formirali i upravni postupak zbog utvrđivanja koja je od dvije prijave imovine sa različitim podacima, koje figuriraju u sistemu, validna, odnosno da li je i ko nezakonito intervenisao na njima.

Uslov za specijalne tužioce
Komentarišući izjavu Perović da je Agencija ,,problematizovala postupanje tužilaca koji su upućeni na rad u Specijalnom državnom tužilaštvu, a koji imaju manje od 10 godina tužilačkog, sudijskog ili advokatskog staža“, Novovićev šef kabineta Dakić naveo je da je odluku o upućivanju donio Tužilački savjet, po zahtjevu glavnog specijalnog tužioca, na osnovu čl. 24 Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu. Dakić je pojasnio da je ovaj zakon lex specialis u odnosu na Zakon o Državnom tužilaštvu i da ne ograničava privremeno upućivanje državnih tužilaca njihovim radnim iskustvom, odnosno ne predviđa da upućeni državni tužilac mora da ima radno iskustvo koje se traži za izbor specijalnog tužioca.

Uostalom, takav stav je zauzelo i vijeće Višeg suda u Podgorici, u rješenju od 13. 2. 2023. godine kojim je potvrdilo optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva protiv optužene bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i drugih optuženih, ocijenivši da su neosnovane primjedbe njihove stručne odbrane i u dijelu koji se odnosi na radno iskustvo i ovlašćenja za zastupanje upućenog državnog tužioca koji je podigao i potpisao optužnicu – istakao je Dakić.

Tvrdi i da je stanovište i najviših sudova zemalja Evropske unije da privremeno upućivanje državnih tužilaca u državna tužilaštva koja su osnovana posebnim zakonima da vrše poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije nije uslovljeno radnim iskustvom upućenih tužilaca.

U tom smislu su značajne i presude Vrhovnog suda Hrvatske I Kž-Us 8/18-6 i I Kž-Us 95/15-4, na koje takođe upućujemo stručnu, ali i laičku javnost – naveo je Dakić u reagovanju.

Citirane izjave direktorice Agencije za sprečavanje korupcije, u kabinetu glavnog specijalnog tužioca smatraju neprimjerenim pritiskom i napadom na rad Specijalnog državnog tužilaštva koje je, kaže Dakić, od izbora Vladimira Novovića za glavnog specijalnog tužioca, postiglo značajne rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Uskoro ocjena ASK o upućivanju tužilaca na ispomoć u SDT
– Vrijeme i sudska praksa će pokazati da li tužioci koji su upućeni od strane Tužilačkog savjeta na zahtjev glavnog specijalnog tužioca u SDT radi obavljanja poslova hitne prirode ili povećanog obima posla mogu da imaju prava, dužnosti i obaveze kao specijalni tužioci koje je birao Tužilački savjet u zakonom propisanoj proceduri i koji, između ostalih uslova, moraju imati najmanje 10 godina radnog iskustva kao državni tužioci, sudije ili advokati – navedeno je iz Agencije za sprečavanje korupcije uz napomenu da će svoj sud dati kroz analizu propisa sa stanovišta korupcijskih rizika, koja će biti javno dostupna.

Pozivamo glavnog specijalnog tužioca da svojim integritetom, znanjem i autoritetom da doprinos vladavini prava time što će svi imati jednaku pravnu zaštitu tokom trajanja izviđaja i krivičnog postupka.

Jedna odluka Višeg suda u nepravosnažno okončanom postupku nije dovoljan garant da nijesu povrijeđena prava građana koji su se našli u postupcima pred SDT-om u bilo kom svojstvu, a u kojima postupaju tužioci sa manje od 10 godina tužilačkog, sudskog ili advokatskog iskustva.

Izvor: Pobjeda
Izvor (naslovna fotografija):

Vladimir Novović

Ostavite komentar

Komentari (0)