Branko Kovijanić novi potpredsjednik Miniborda Tijela evropskih regulatora elektronskih komunikacija i Grupe nezavisnih regulatora 

Tokom trećeg plenarnog zasijedanja Tijela evropskih regulatora za oblast elektronskih komunikacija (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC), koje je održano 06-07. 10. 2022. godine u Salzburgu u Austriji, Branko Kovijanić, predsjednik Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, izabran je na poziciju potpredsjednika Miniborda BEREC-a, a na Skupštini Grupe nezavisnih regulatora (Independent Regulators Group - IRG) je izabran i na poziciju potpredsjednika IRG-a. Branko Kovijanić, predsjednik Savjeta EKIP-a će ove funkcije, shodno pravilima i procedurama BEREC-a i IRG-a, obavljati tokom kalendarske 2023. godine. 

BEREC, Tijelo evropskih regulatora za oblast elektronskih komunikacija, osnovano je Uredbom Evropske komisije i Evropskog savjeta 2009. godine. Njegove nadležnosti se odnose, između ostalog, na razmjenu ekspertiza i najbolje prakse, davanje mišljenja i preporuka o načinu funkcionisanja telekomunikacionog tržišta u Evropskoj uniji, te pripremi mišljenja i stavova o raznim pitanjima regulacije za potrebe Evropske komisije i Evropskog savjeta, na njihov zahtjev ili samoinicijativno. Sa druge strane Grupa nezavisnih regulatora (IRG) osnovana je 1997. godine kao grupa evropskih nacionalnih regulatornih tijela za telekomunikacije sa ciljem da se razmjenjuju iskustva i stavovi među članovima IRG-a o važnim pitanjima koja se odnose na regulaciju i razvoj tržišta telekomunikacija. 

Nakon završenog procesa glasanja i izbora na ove dvije odgovorne funkcije, Branko Kovijanić, predsjednik Savjeta Agencije je izjavio:

Shodno regulativi Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija donijetoj krajem 2018. godine (European Electronic Communications Code – EECC) na 39. plenarnoj sjednici održanoj u junu 2019. godine u Gentu – Belgija, sa pozicije predsjednika Savjeta EKIP-a potpisao sam Radni sporazum o našem učešću u radu BEREC-a. Prema tom sporazumu EKIP učestvuje u radu Odbora BEREC-a, Kontakt mreže i ekspertskih radnih grupa, kao i u radu Upravnog odbora Kancelarije BEREC-a i Miniborda BEREC-a koji okuplja zemlje koje nijesu članice Evropske unije. Kontinuirano učešće zaposlenih i menadženta EKIP-a u okviru BEREC-a omogućilo je EKIP-u primjenu najbolje regulatorne prakse u sektoru elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, brži prenos ekspertskog znanja i dodatno jačanje administrativnih kapaciteta. Vjerujem da je ovim mojim izborom od strane lidera nezavisnih regulatornih agencija država članica Evropske unije dato i veliko i značajno priznanje Crnoj Gori i EKIP-u kao najstarijoj regulatornoj agenciji u ovom dijelu Evrope, te ujedno predstavlja i potvrdu stalnog unaprijeđenja i posjedovanja ekspertize zaposlenih u EKIP-u”.      

Predsjednik Kovijanić je dodao i sljedeće:

“U skladu sa usvojenom BEREC strategijom za period od 2021-2025. godine, BEREC ima za cilj da uz primjenu regulatornog okvira EU podstakne nezavisnu, dosljednu i kvalitetnu regulaciju digitalnih tržišta kako bi se promovisalo efikasno unutrašnje tržište u sektoru elektronskih komunikacija i stvorili uslovi za dodatne benefite, kako potrošačima tako i preduzećima. Ubjeđen sam da je Crna Gora kao država kandidat za članstvo u EU sve bliža tom cilju, i svoj predstojeći mandat ću zajedno sa kolegama u EKIP-u posvetiti sprovođenju nadležnosti, misije i strategije BEREC-a, te implementaciji najboljih praksi na našem tržištu kao i transferu znanja eksperata članica BEREC-a zaposlenim u sektoru elektronskih komunikacija u Crnoj Gori. Vjerujem da ćemo ovim mojim i angažovanjem tima koji će činiti kolege iz EKIP-a, doprinijeti daljem jačanju nezavisnosti naše regulatorne agencije i dodatnom jačanju administrativnih kapaciteta u našoj državi. Napominjem da su upravo ovo dva završna mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u Poglavlju 10 – Informatičko društvo i mediji, koje obuhvata podoblasti: elektronske komunikacije, usluge informatičkog društva i audiovizuelna politika”. 

Podsjećamo da će EKIP biti domaćin drugog plenarnog zasijedanja BEREC-a, koji će se održati u junu mjesecu 2023. godine kada se očekuje učešće preko 100 predstavnika iz svih regulatornih agencija za elektronske komunikacije, kako država članica Evropske unije, tako i država koje nijesu članice Evropske unije ali učestvuju u radu BEREC-a kao posmatrači bez prava glasa. 

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

U Hrvatskoj više nijesu obavezna dnevna svjetla na automobilima

U skladu sa hrvatskim Zakonom o sigurnosti saobraćaja prometa, duga i kratka svjetla na motornim vozilima ne...

Crna Gora izrađuje Procjenu kapaciteta za odgovor na različite...

On je, na četvrtom Konsolidacionom sastanku Procjene sposobnosti upravljanja rizicima Crne Gore, koji je organizovao Direktorat za...

Problemi u Luci Kotor: Kako u zakonske okvire uvesti...

Kompanije Sea pioneer i Luka Kotor AD, 2020. godine pobijedili su na tenderu za koncesije za lučku...

PEN centar: Napad na Darmanovića motivisan mržnjom prema Crnogorcima...

Zabrinjava ali ne iznenađuje to što su izostale reakcije predstavnika Vlade Crne Gore ovim povodom, navode iz...

Chat sa ChatGPT: Zajedničkim radom možemo ublažiti štetu od...

GPT je akronim za generativni obučeni transformer (Generative Pre-trained Transformer) koji je izuzetno dobar u pisanju eseja,...

NAJČITANIJE

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare