POSTIZBORNI NAPAD NA BOŠNJAKE U PLJEVLJIMA, Savjet ocijenio: Policija da ne balansira i izjednačava žrtvu sa nasilnicima, nijesu svi napadači obuhvaćeni postupkom

Dan poslije održanih parlamentarnih izbora u avgustu 2020. godine, u Pljevljima je u slavljeničkoj atmosferi došlo do više incidenata, a sve na štetu pripadnika manje brojnih naroda koji žive u tom gradu.

PREKRŠAJNA PRIJAVA PROTIV ŽRTVE NASILJE

Tako je 31. avgusta došlo do napada na dva Bošnjaka, oca i sina, koji su boravili u jednom lokalnom kafiću. Nakon ovog događaja, Pljevljak Emir Pilav i njegov otac Nurija Pilav, podnijeli su pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije zbog provjere postupanja policijskih službenika Centra bezbjednosti Pljevija, a u odnosu na sumnju da nijesu iskorišćena sva ovlašćenja, te da napadači nijesu blagovremeno saslušani. Savjet je ocjenio da je došlo do povrede prava građanina Emira Pilav i Nurije Pilav kao i da je primjena policijskih ovlašćenja trebala biti jasna, potpuna i blagovremena.

Kako se navodi u Zaključku u koji je Standard imao uvid, Savjet iskazuje zabrinutost da su se postupajući policijski službenici možda nalazili pod određenim pritiskom tada aktuelnih političkih dešavanja u opštini Pljevija, što ih je u određenoj mjeri ograničilo kod efikasne i djelotvorne primjene policijskih ovlašćenja.

”Primjena policijskih ovlašćenja mora biti nepristrasna, objektivna i profesionalna. Bez obzira na tenzije prisutne u okruženju, policijski službenici ne treba da balansiraju, već da zakon odlučno primjenjuju i sprovode”, piše u zaključku.

U pritužbi Emira Pilava stoji objašnjenje da su dan nakon parlamentarnih izbora, on i njegov otac na terasi caffe City napadnuti od strane Gorana Kneževića, Darka Kneževića i Vladana Kneževića.

Međutim, policija je prema navodima iz pritužbe ali i ocjeni Savjeta napadače privela na saslušanje tek sjutradan, odnosno jednog od njih nakon 15 dana. Savjet konstatuje i da jedan od napadača nije ni obuhvaćen zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka.

Takođe, policija je podnijela prijavu protiv napadnutog Emira Pilava, jer je povodom predmetnog događaja jednom od Kneževića uputio uvrjedljive riječi.

Savjet preporučuje Upravi policije odnosno CB Pijevija, kao podnosiocu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Emira Pilava da odustane od istog i o tome obavijesti nadležni Sud. Ističu da se žrtve i napadači ne smiju izjednačavati.

U nastavku se nalaze detalji spornog događaja, obrazloženje policije i zaključak Savjeta.

”DOŠLO DO POVREDE PRAVA GRAĐANAETNIČKI MOTIVISAN INCIDENT”

Savjet za građansku kontrolu rada policije, u sastavu advokat Zoran Čelebić, predsjednik, i članovi i članice prof. dr Dražen Cerović, prof. dr Branislav Radulović, Aida Petrović i dr Milena Popović Samardžić, postupajući po pritužbi građana Emira Pilava i Nurije Pilava, iz Pljevaija, provjerio je postupanje policijskih sluzbenika Centra bezbjednosti (CB) Pljevija, i usvojio, nakon razmatranja pribavijenih izjašnjenja, dostavljene dokumentacije i obavljene rasprave, sljedeći ZAKLJUČAK KOJI PRENOSIMO U CJELOSTI:

Građani iz Pljevaija, Emir Pilav i Nurija Pilav, obratili su se građanskom nadzoru policije kako bi se, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, provjerilo da li su službenici CB Pljevija postupiii u skladu sa ovlašćenjima, povodom incidenta u kojem su podnosioci pritužbi napadnuti po nacionalnoj osnovi.

Jedan od tri napadaca, Goran Knežević, se sumnjiči za izazivanje vjerske i nacionalne mržnje, ali nam i pored upornog insistiranja nije poznato šta su službenici CB Pljevija preduzeli u odnosu na ostale napadače i da li su iskoristili sva raspoloživa ovlašćenja koja im stoje na raspolaganju” naveo je Emir Pilav u pritužbi u kojoj je i opisao konkretni događaj.

“Naime, 31. avgusta 2020. godine, dan poslije održanih parlamentarnih izbora, sjedeći sa svojim ocem Nurijom na terasi caffe City, napadnuti smo od strane Knežević Gorana, Knežević Darka i Knežević Vladana. Dok smo sjedili, prolazile su kolone slavljenika slaveći pobjedu na izborima, sa raznim zastavama i fašističkim parolama. Nijesmo obraćali pažnju jer smo bili okrenuti jedan ka drugom, pričajući. U jednom trenutku čuli smo kako nas neko doziva, okrenuli smo se i vidjeli jedno auto koje se zaustavilo, crvene boje, iz kojeg su nas dozivala dva lica (za koje smo kasnije saznali da su Knežević Darko vozač i Knežević Goran suvozač). Mi smo se pogledali, jer nijesmo znali ko su, ni ja ni otac nijesmo poznavali ta lica. U tom trenutku vozač pokazuje srednji prst ka nama, na šta mu mi upućujemo pitanje o čemu se radi. Nakon toga, velikom silinom iziaze iz automobila i dolaze na terasu lokala da se fizički obračunaju sa nama. Moj otac pokušava da ih smiri govoreći “stanite ljudi”, međutim oni kreću ka nama rušeći stolove u namjeri da se fizički obračunaju. U tom trenutku Knežević Goran hvata stolicu u namjeri da povrijedi mog oca, a Darko ide ka meni. U tom trenutku, treće lice (za koje smo kasnije saznali da je Knežević Vladan) dolazi meni iza leđa i hvata me oko vrata, bacajući me na pod. Nijesmo primjetili odakle je došao što implicira da je smišljeno i organizovano djelovano”, naveo je Emir Pilav u obraćanju Savjetu.

NEĆE VAS VIŠE BITI OVDJE

Objašnjava da je vlasnik lokala spriječio da jedan od Kneževića udari njegovog oca.

“Pao sam na pločnik, nakon čega me je Darko udario nogom u predjelu grudnog koša nanijevši mi povrede od kojih i danas imam bolove. Vlasnik lokala je uhvatio stolicu u trenutku zamaha Knežević Gorana spriječivši da udari mog oca. Nakon što sam ustao, lica su krenula da se vraćaju u svoja auta, prilikom čega je Knežević Goran otvorenim kažiprstom uputio, meni i mom ocu, prijetnje – ”Neće vas više biti ovdje, selićete se”. Nakon toga je ušao u auto i otišao u pravcu opštine”, kazao je Emir Pilav gradanskom nadzoru policije.

“Pozvali smo policiju, koja je došla i rekla nam da odemo u CB da damo izjavu, što smo i uradili. Nakon toga, mene je interventna jedinica odvela u bolnicu zbog povreda koje sam zadobio, jer nijesam mogao da se krećem” kazao je podnosilac pritužbe Emir Pilav.

“U CB su nam, nakon što smo rekli tablice auta, rekli da su napadači locirani. Izjave nam je uzeo policijski službenik Zoran Mrdak, na čiji rad i postupanje posebno imamo primjedbu i žalbu. Naime, dva od tri lica (Knežević Vladan i Darko) su privedeni tek sjutra a ne na dan incidenta iako nam je rečeno da su locirani. Treći napadač, Knežević Goran protiv kojeg se jedino vodi postupak je priveden na saslušanje nakon petnaestak dana, iako smo u CB dali izjavu za svu trojicu. Priveden je tek nakon što smo ja i otac i svjedok saslušani kod tužiteljke Bajčeta Nataše, na njen poziv da se privede i sasluša jer se i ona čudila kako lice nije privedeno i saslušano. Nakon toga je službenik Mrdak zvao mene, da mu navodno pokažem sliku o kome se radi, pravdajući mi se bez ikakvog smisla”, naveo je Emir Pilav.

“Smatramo da službenik Mrdak nije postupio u skladu sa ovlašćenjima kao i da CB nije preduzeo ništa, makar ni prekršajni postupak, protiv ostala dva lica koja su nas takođe fizički, napala i time ima odgovornost, jer mi do dan danas znamo samo da je Knežević Goran u postupku” nevedeno je u pritužbi građanina Emira i Nurije Pilava. “Ovo je veoma traumatično iskustvo za nas, jer je ovo incident koji je bio uvertira za dolazak drugih grupa ispred naše kuće sa istim parolama. Iskustvo od kojeg se i dan danas nijesmo oporavili” zakijučili su svoju pritužbu podnijetu Savjetu građani Emir i Nurija Pilav.

Savjet je zahtijevao provjeru postupanja policijskih službenika u konkretnom slučaju, posebno u slučaju policijskog službenika Zorana Mrdaka.

Uprava policije je informisala da je anonimnim telefonskim pozivom, dana 31.08.2020. godine Služba operativnog dežurstva CB Pljevija obaviještena da je u ugostiteljskom objektu „Siti caffe” došlo do tuče između više lica, i na lice mjesta upućeni su pozornik Savo Despotović, vođa bezbjednosnog sektora Zoran Mrdak i kriminalistički tehničar Blagoje Mijatović koji je sačinio fotodokumentaciju. Tamo su zatekli lica Emira Pilava, Nuriju Pilav i Elvisa Hrastovinu, svjedoka događaja, koji su,
po pozivu, u CB Pljevija pred VBS Zoran Mrdak dali obavještenja u svojstvu građana, sa čim je upoznat dežurni ODT u Pljevijima koji je naložio preduzimanju dalje službene radnje na identifikaciji učesnika događaja, i to prikupljanje obavještenja od identifikovanih lica u cilju dostavijanja na ocjenu.

Na osnovu dobijenih obavještenja od lica Emira Pilav, Nurije Pilav i Elvisa Hrastovinu, te preduzimanjem drugih radnji odnosno prikupljenih operativnih saznanja i izvršenih provjera, narednog dana, 01.09.2020. godine, u CB Pljevija po pozivu su pristupili Vladan Knežević i Darko Knežević od kojih je VBS Zoran Mrdak, takođe, prikupio obavještenja od građanina na zapisnik, a kompletnu dokumentaciju dostavio ODT u Pljevijima. Nakon izvršenog uvida u spise predmeta i prikupljenog obavještenja od Emira Pilava ODT je, 15.09.2020. godine telefonom pozvao VBS Zoran Mrdak i saopštio mu da se došlo do saznanja da je jedan od učesnika prijavljenog događaja i otac Knežević Darka ili Kneževil Vladana, koga je potrebno identifikovati, prikupiti obavještenja na zapisnik i sa materijalom upoznati Višeg državnog tužioca u Bijelom Polju.

Postupajući po nalogu tužioca, VBS Zoran Mrdak je pronašao imenovanog, prikupio potrebna obavještenja i sa istim upoznao postupajućeg tužioca u ODT, koji ga je uputio da o navedenom obavijesti VDT u Bijelom Polju zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo iz njihove nadležnosti, naloživši pritom da se predmetni zapisnik dostavi i ODT na uvid i ocjenu radi sagledavanja da li ima krivičnog djela iz nadležnosti ODT u Pljevijima u radnjama nekog od lica koja su učesnici događaja. O telefonskoj komunikaciji sa ODT, VBS Zoran Mrdak sačinio je službenu zabilješku, a uz propratni akt od 17. 09. 2020. godine ODT-u u Pijevijima dostavljen je zapisnik o obavještenju prikupljen od građanina Gorana Kneževića.

Nakon izjašnjenja VDT u Bijelom Polju, 17.09.2020. godine protiv Gorana Kneževića je podnijeta krivična prijava zbog izvršenog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje iz čl. 370 KZ CG. Dopisom ODT u Pijevijima, 26.11.2020. godine službenici CB Pljevija su obaviješteni da je na temelju prikupljenih obavještenja, nalaza i mišljenja sudskog vještaka iz oblasti sudske medicine od 09.09.2020. godine i dopunskog mišljenja od 26.10.2020. godine ocijenjeno da u konkretnom slučaju ne postoje osnovi sumnje da u radnjama bilo kog lica ima elemenata nekog od krivičnih djela za koje
se goni po službenoj dužnosti iz nadležnosti ODT u Pijevijima, ali da se u konkretnom može razmatrati pitanje prekršajne odgovornosti.

Na temelju iznijetog, VBS Zoran Mrdak je 3.12.2020. godine podnio prekršajnu prijavu protiv Vladana Kneževića zbog počinjenog prekršaja iz čl. 10 st. 2 Zakona o javnom redu i miru, jer je 31.08.2020. godine ispred ugostiteijskog objekta „Siti caffe” u ulici Kralja Petra, u Pijevijima, na javnom mjestu fizički napao Emira Pilava, na način što je izašao iz PMV, rukama uhvatio istog oko vrata a potom oborio na tlo, a protiv Emira Pilava zbog počinjenog prekršaja iz čl. 7 st. 1 Zakona o javnom redu i miru, jer je povodom predmetnog dogadaja građaninu imenovanom Kneževiću uputio uvrijedljive riječi

Takođe, razmatrajući spise predmeta, VBS Zoran Mrdak podnio je 28.12.2020. godine, prekršajnu prijavu protiv Gorana Kneževića zbog počinjenog prekršaja iz čl. 10 st. 2 Zakona o javnom redu i miru, jer je 31.08.2020. godine na terasi gore označenog ugostiteijskog objekta fizički napao Emira Pilava na način što ga je, nakon što ga je Vladan Kneževic oborio na tlo, jednom udario stopalom u predio desne strane grudnog koša.

Vd direktora Uprave policije, ovdje je posebno istakao da nijesu tačni navodi iz pritužbe Emir Pilav da mu je Darko Knežević (vozač) pokazivao srednji prst, jer je u zapisniku o obavještenju prikupljenom od građanina u CB Pljevija br. 217/..-…7/1 od 01.09.2020. godine, Emir Pilav izjavio da ga je sa mjesta suvozača muško NN lice pozvalo prezimenom i pokazalo srednji prst, na šta je odgovorio rijecima „šta je?”, te su vozač i suvozač izašli iz vozila, došli na terasu lokala a suvozač im je uputio riječi: „Neće vas ovdje biti više”, kao ni navodi da ga je Darko Knežević (vozač), udario nogom u predjelu grudnog koša nanijevši mu povrede, jer je u navedenom zapisniku o obavještenju izjavio da ga je dok je ležao na podu suvozač Goran Knežević udario stopalom noge u predjelu desne strane grudnog koša.

U nastavku odgovora, vd direktora je tačnim ocijenio da je VBS Zoran Mrdak uzeo izjavu od lica Gorana Kneževića 16.09.2020. godine, iz razloga što su 15.09.2020. godine od strane Tužilaštva uzete izjave od Emira Pilav i Nurije Pilav, koje se razlikuju onih datih u policiji i jer je tužilac o tome upoznao VBS Zorana Mrdaka i naložio mu preduzimanje dodatnih radnji.

Nadalje, istakao je vd direktor Uprave policije, potrebno je uzeti u obzir i činjenicu da su određena vještačenja realizovana u vremenskom rasponu od dva mjeseca, nakon čega je Tužilastvo u Pijevijima naložilo službenicima policije preduzimanje dodatnih radnji, koje je rezultiralo podnošenjem odgovarajućih prekršajnih prijava.

Potom, na zahtjev građanina Emira Pilava realizovan je prijem na razgovor kod načelnika CB Pljevija, dana 10.12.2020. godine, koji je iznio detalje koje je sa ocem već prezentovao kod tužioca, i upoznao da je primio poziv da se javi u Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, u vezi krivične prijave podnijete protiv Gorana Kneževića. Ovdje, građanin Emir Pilav je u cjelosti upoznat sa stanjem u predmetnom slučaju, a naknadno telefonskim putem i sa novim činjenicama, a njegova izjava da CB Pljevija nije preduzimao radnje u predmetnom slučaju je ocijenjena netačnom.

U nastavku dopisa, Uprava policije je informisala Savjet da je prekršajni postupak pred Sudom za prekršaje u Bijelom Polju – Odjeljenje u Pljevljima je u toku, a u zakijučnici dopisa vd direktora Uprave policije je pritužbu Emira Pilava i Nurije Pilava ocijenio neosnovanom, iz razloga obezvrjeđivanja rada zaposlenih u CB Pljevija i VBS M.Z., i motivisanom činjenicom da je prekršajnom prijavom obuhvaćen i jedan od podnosilaca pritužbe Emir Pilav

U nastavku rada na predmetu, Savjet je od Uprave policije zatražio pojašnjenje zašto je građanin Emir Pilav obuhvaćen prijavom i da li iznijeto odstupa od prakse drugih organizacionih jedinica Uprave policije, posebno CB Bijelo Polje, podsjećajući na slučaj građana Sadiković, Omerović i Dizdarević.

U svom izjašnjenju na odgovor koji je Savjetu dostavila Uprava policije, građanin Emir Pilav je istakao da isti potvrđuje da su dva lica saslušana tek sjutradan, iako je njima bilo rečeno da je učinjeno istog dana tj. 31.08.2020. godine ali bez pojašnjenja zašto se čekalo; da je Goran Knežević priveden tek nakon 15 dana, nakon naloga tužioca, iako su podnosioci pritužbe policiji ukazali da su tri lica učestvovala u napadu, i zapitao kako su mogli identifikovati dvije osobe, a ne tri osobe, kad su se nalazili u istom automobilu. Građanin Emir Pilav je potvrdio navode iz odgovora da u policiji nije mogao saopštiti imena napadača jer ih nije poznavao, ali da je jasno naveo da su u pitanju bile tri osobe, koju činjenicu je potvdio i njegov otac, i zapitao se zašto nijesu svi privedeni.

Podnosilac pritužbe je izrazio sumnju da je podnošenjem prekršajne prijave protiv Gorana Kneževića djelo bezuspjesšno pokušano biti kvalifikovano samo kao prekršaj kako bi se onemogućilo gonjenje za krivično djelo, te da Goran Knežević ne bi ni bio saslušan da nije bilo naloga tužiteljke ODT-a. Naveo je da u odgovoru nije navedeno da je, nakon naloga tužiteljke ODT-a, službenik Mrdak došao pred njegovu kuću tražedi da mu pokaže fotografiju Gorana Kneževića, što je pokazalo spremnost i ozbiljnost njegovog angažovanja.

Istakao je da je policija u svom trebala navesti i stanje u kojem je on dao izjavu, jer je odmah nakon ove procesne radnje poveden u Hitnu medicinsku pomoć.

Istinitim je ocijenio da je tražio sastanak kod načelnika CB Pljevija radi informisanja o preduzetim radnjama, ali da nije naveden sadržaj istog, da je tada dobio potvrdu informacije da je protiv Gorana Kneževića podnijeta krivična prijava, protiv Vladana Kneževića prekršajna prijava ali bez prijava protiv Darka Kneževića. Na upit zašto protiv posljednje navedenog nije podnijeta makar prekršajna prijava, podnositelju pritužbe je rečeno da navedeno zatraži u prekršajnom postupku, a tada je informisan i da je protiv njega podnijeta prekršajna prijava, jer se policija ne smije staviti ni na jednu stranu za šta
je zatražio pojašnjenje.

Kako Uprava policije nije blagovremeno dostavila traženu dopunu informacije, Savjet je uputio više puta urgenciju u ovom predmetu. To je činjeno pisanim putem ali i telefonski, kontaktiranjem Kabineta direktora Uprave policije. Takav, neprofesionalan i neblagovremen pristup Uprave policije odrazio se i na efikasnost ovog postupka i njegovo trajanje što se u konačnici odražava i na zaštitu ljudskih prava i degradiranje Savjeta za građansku kontrolu policije koji je postavijen tako da pruži brzi i pouzdan odgovor na određenu praksu ljudskih prava.

Savjet je insistirao na partnerskoj komunikaciji sa Upravom policije posebno zato jer se radi o izuzetno osjetijivom slučaju koji zahtijeva detaljne i potpune informacije i blagovremeno postupanje Uprave policije. Naročito je bilo važno pojašnjenje zašto jedan od napadača, Goran Knežević, nije saslušan kad i ostali nego tek kasnije, po temelju naloga državnog tužioca.

Imajući u vidu svoju dosadašnju praksu i iskustvo sa žrtvama različitog nasilja, Savjet je svjestan da se ovakvi incidenti nepovoljno odražavaju na život i navike žrtvi, zbog kojeg podnosioci pritužbi, i u ovom konkretnom slučaju, duži period osjećaju nesigurnost i vode bitno drugačiji, redukovaniji, društveni život nego što je to ranije bio slučaj. Blagovremeno identifikovanje i sankcionisanje napadača, bilo po krivici ill prekršaju, doprinosi unaprjeđenju osjećaja lične sigurnosti kod podnosilaca pritužbe i korigovanju društveno neprihvatljivog ponašanja kod osoba koje su se opredijelile i realizovale napad na građane Emira i Nuriju Pilav.

SAVJET SMATRA: POLICAJCI POD PRITISKOM ZBOG POLITIČKIH DEŠAVANJA

Motiv incidenta je rasvijetlila policija po nalogu nadležnog državnog tužioca i aktivnosti policije ne treba da idu u pravcu dodatnog razočarenja žrtvi nasilja u sprovođenje zakona niti treba izjednačiti, posebno kad tako osjetijivog, etnički motivisanog, incidenta, žrtvu sa nasilnicima.

Savjet iskazuje zabrinutost da su se postupajući policijski siužbenici možda nalazili pod određenim pritiskom tada aktuelnih političkih dešavanja u opštini Pijevija, što ih je u određenoj mjeri ograničilo kod efikasne i djelotvorne primjene policijskih ovlašćenja. Primjena policijskih ovlašćenja mora biti nepristrasna, objektivna i profesionalna. Bez obzira na tenzije prisutne u okruženju, policijski službenici ne treba da balansiraju, već da zakon odlučno primjenjuju i sprovode.

Kada je riječ o prekršajnom postupku protiv napadača, Savjet ocjenjuje da je isti trebalo inicirati u tzv. skraćenom postupku i istim obuhvatiti sve osobe koje su učestvovale u napadu na građane Emira Pilav i njegovog oca, Nuriju Pilav. Na osnovu dostupne dokumentacije, Savjet konstatuje da jedan od napadača nije ni obuhvaćen zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka

Savjet ocjenjuje da je došlo do povrede prava građanina Emira Pilav i Nurije Pilav kao i da je primjena policijskih ovlašćenja treba biti jasna, potpuna i blagovremena.

Na podnošenje prigovora na rad policije, bilo kojem nadležnom tijelu, ne treba gledati
kao na postojanje namjere da se degradira policijska organizacija ili bilo ko od postupajućih policijskih službenika, već isključivo da se provjeri policijska praksa i otkloni povreda ljudskih prava.

Savjet preporučuje Upravi policije odnosno CB Pijevija, kao podnosiocu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Emira Pilava da odustane od istog i o tome obavijesti nadležni Sud.

Savjet je u svojoj praksi od 2005. godine svega nekoliko puta izdao preporuku ove vrste a Uprava policije se pozitivno odnijela prema istima. Kod izdavanje ove preporuke, Savjet je imao u vidu i primjenu policijskih ovlašćenja kod slučaja novinara Seada Sadikovića, čiji je slučaj pažijivo pratio, a kojeg, kod postojanja određenih radnji prema napadačima, Uprava poiicije, kao žrtvu, opravdano, nije obuhvatila bilo kakvom prijavom. Policijsko postupanje treba biti dosljedno, a Uprava policije posjeduje znanje, iskustvo i potrebne kapacitete da zaštiti žrtve nasiija, jasno ih razlikujući od nasilnika.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

Racija u Njemačkoj, pali i dileri iz Crne Gore

Kako prenose mediji, pretreseno je više desetina stanova, a fokus racije je bio na gradu Mesingenu. Tokom...

Đukanović: Na obroncima Bjelasice nema nijednog radnika, Vlada brine...

On je podijelio podatak koji ima da je kapitalni budžet u januaru bio projektovan na 20 miliona,...

Papa Franja primljen u bolnicu sa respiratornom infekcijom

Pregledi su pokazali respiratornu infekciju, koja nije kovid-19, i koja će zahtijevati nekoliko dana u bolnici, rekao...

U Belgiji pritvoreno sedam osoba osumnjičenih za planiranje terorističkih...

Tih sedam osoba privedeno je sinoć u okviru akcije protiv ekstremističkog djelovanja usmjerenog na radikalizaciju mladih ljudi....

Blinken o Dodiku: On je na Putinovom autoritarnom putu

Blinken je poruku uputio na zvaničnom Tviter nalogu, a Dodika je uporedio s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

NAJČITANIJE

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare