Izvor:Dan

U dvorištu Muzičke škole gradi se ljetnja scena, ruše se prizemni objekti u centru

Glavni grad je obnovio još jedan planski dokument i to DUP Drač-Vatrogasni dom koji je od juče na javnoj raspravi.

Prostor za koji se obnavlja planski dokument je površine dva hektara, zapadnu granicu planskog dokumenta predstavlja Ulica Marka Miljanova, a sjevernu Ulica četvrte proleterske brigade.

Na istoku granica zahvata planskog dokumenta ide ulicom Omladinskih brigada, dok je južna granica Ulica Vuka Karadžića.

Ovim planskim dokumentom predviđene su površine za mješovite namjene i za školstvo i socijalnu zaštitu.

Na uglu Ulica Miljana Vukova i Omladinskih brigada predviđeno je rušenje prizemnih objekata i izgradnja stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+P+3+M koji se oslanja na postojeći stambeno-poslovni objekat, iste spratnosti u Ulici Omladinskih brigada. Unutar bloka, u dvorištu Muzičke škole Vasa Pavić predviđena je ljetnja scena”, piše u dokumentu.

Na prostoru starog Vatrogasnog doma izvedeno stanje je Po+S+Pr+5+Pk, što se planom prihvata, dok je garažni prostor izveden za 23 parking mjesta samo u podrumskoj etaži, što ne zadovoljava potrebe objekta, pa se investitor uslovljava da se suteren koristi kao garažni prostor, piše u dokumentu.

Objekat na uglu Ulica Marka Miljanova i Vuka Karadžića na katastarskoj parceli 4065 je predviđen za rušenje, a novoplanirani objekat je spratnosti Po+P+3+Pk. Objekat u Ulici Vuka Karadžića na katastarskoj parceli broj 4068 je takođe predviđen za rušenje, a na tom prostoru je predviđena izgradnja stambeno-poslovnog objekta, spratnosti Po+S+P+3+Pk.Prizemnim objektima je dozvoljena nadgradnja sa spratnošću Pr+2+Pk, sa namjenom poslovno-stambenom, čime je izjednačena visina krovnog vijenca sa objektom Muzičke škole i stambene zgrade na uglu Omladinskih brigada i Novaka Miloševa”, naznačeno je u dokumentu.

Obrađivač je u dokumentu naznačio šta se sve mora ispoštovati tokom izrade planskog dokumenta po skraćenom postupku.

Ne smije se mijenjati namjena prostora ni osnovni urbanistički parametri iz prethodnog Detaljnog urbanističkog plana Drač Vatrogasni dom – izmjene i dopune, a potrebno je da se planski dokument uskladi sa propisom kojim se bliže uređuje sadržaj i forma planskog dokumenta, kriterijumi namjene površina, elementi urbanističke regulacije i jedinstveni grafički simboli”, piše u dokumentu.

Preuzmite našu aplikaciju

spot_img
spot_img

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare