Izvor:Dan

Zatvorska policija sredstva prinude koristila 71 put

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija tokom prošle godine sredstva prinude od strane službenika obezbjeđenja upotrijebljena su u 71 slučaju.

Kako je precizirano u izvještaju o radu za prošlu godinu, prinude se odnose na primjenu fizičke snage, vezivanje, upotrebu službene  palice i upotrebu ručnog spreja sa nadražujućim sredstvom. Sredstva prinude upotrebljavana su uglavnom zbog sprječavanja fizičkog sukoba između pritvorenika ili zatvorenika, sprječavanja napada na službeno lice, sprječavanja samopovređivanja, sprječavanje konflikata i zbog pružanja aktivnog i pasivnog otpora, te nepostupanja po naređenju, piše Dan.

Zbog nepoštovanja pravila ponašanja propisanih Pravilnikom o kućnom redu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i Pravilnikom o bližem načinu izvršavanja pritvora, pokrenuta su 1.092 disciplinska postupka, i to protiv pritvorenih lica 222, a protiv osuđenih 870 postupaka.

“Izrečena je 751 disciplinska mjera, od čega 195 pritvorenim i 556 osuđenim osobama. Disciplinske odgovornosti oslobođena su 53 lica, i to jedan pritvorenik i 52 osuđenika, 160 postupka je obustavljeno iz razloga što su zatvorenici otpušteni sa izdržavanja kazne zatvora, pa se postupak nije mogao do kraja sprovesti, a 202 postupka su bilau toku”, piše u izvještaju koji je potpisao direktor UIKS-a Milan Tomić.

U UIKS-u su u izvještajnoj godini registrovana 53 pojedinačna slučaja štrajka glađu uhapšenih osoba. U Zatvoru za duge kazne 25 osuđenika je štrajkovalo glađu (21 iz ličnih razloga, a četiri zbog nezadovoljstva smještajem u disciplinsko odjeljenje).

U Istražnom zatvoru Podgorica glađu je štrajkovalo 26 pritvorenika iz ličnih razloga, dok su u Zatvoru Bijelo Polje dva lica štrajkovala glađu (jedno pritvoreno lice zbog nezadovoljstva smještajem u disciplinsko odjeljenje, a jedno osuđeno lice zbog nezadovoljstva odlukom suda). U Zatvoru za kratke kazne Podgorica nije bilo slučajeva štrajka glađu.

“Tokom trajanja štrajka, zdravstveno stanje zatvorenika je redovno praćeno od strane zatvorskih ljekara shodno Uputstvu o zdravstvenoj zaštiti zatvorenika (osuđenih i pritvorenih osoba), te drugim propisima koji bliže regulišu prava i obaveze ovih lica i postupanje nadležnih službi u slučaju štrajka”, navodi se u izvještaju.

Na početku 2020. godine u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija bilo je smješteno ukupno 1.090 osoba, a na kraju godine 810.

Na dan 1. januar 2020. godine, u zatvoru za duge kazne, od toga broja, bilo je 555 muškaraca i 11 žena, u istražnom zatvoru 318 pritvorenika i 15 pritvorenica, a u zatvoru za kratke kazne 101 zatvorenik. U bjelopoljskom zatvoru bila su 34 pritvorenika i 46 osuđenika.

“Od ukupnog broja lica lišenih slobode na početku 2020. godine, nalazila su se 723 osuđena lica, od čega 632 državljana Crne Gore i 91 strani državljanin, i 367 pritvorenih lica, od čega 267 državljana Crne Gore i 100 stranih državljana”, predočeno je u izvještaju o radu UIKS-a za prošlu godinu.

Zadnjeg dana 2020. godine, u zatvoru za duge kazne bilo je 396 muškaraca i 13 žena, pritvorenika je bilo 296, a pritvorenica 13, u zatvoru za kratke kazne 38 zatvorenika, a u bjelopoljskom zatvoru 22 pritvorenika i isto toliko zatvorenika.

Korona uticala na smanjenje broja osoba lišenih slobode

“Od ukupnog broja lica lišenih spobode na kraju 2020. godine, u UIKS-u se nalazilo 479 osuđenih lica, od čega 418 državljana Crne Gore i 61 strani državljanin, i 331 pritvoreno lice, od čega 250 državljana Crne Gore i 81 strani državljanin”, navedeno je u izvještaju.

Pojava virusa korona uticala je na smanjenje broja osoba lišenih slobode, što je uslovilo zabranu prijema novih lica na izdržavanje kazne zatvora, osim u slučajevima prijema za krivična djela iz oblasti nasilja u porodici, u cilju sprečavanja pojave virusa među zatvoreničkom populacijom.

“Tokom godine u UIKS je primljeno 306 stranih i 1.455 državljana Crne Gore, a otpuštena su 364 stranaca i 1.678 državljana Crne Gore”, piše u izvještaju.

Na prijavnicama oduzeto 1.212 predmeta

Službenici obezbjeđenja su u vršenju poslova obezbjeđenja tokom 2020. godine kroz redovnu proceduru pretresa lica lišenih slobode i prostorija u kojima su ova lica smještena ili njihovih zajedničkih prostorija obavili ukupno 1.254 pretresa.

“Na prijavnicama UIKS-a kroz redovnu kontrolu lica koja ulaze u UIKS po raznim osnovama tokom izvještajne godine obavljeno je ukupno 19.520 pretresa lica koja su došla u Upravu po raznim osnovama. Prilikom izvršenih pretresa pronađeno je i oduzeto ukupno 1.212 predmeta čije držanje i upotreba nijesu dozvoljeni u zatvoru”, saopšteno je iz UIKS-a.

Tokom godine u sva četiri zatvora Zatvor za duge kazne, Istražni zatvor Podgorica, Zatvor za kratke kazne Podgorica i Zatvor Bijelo Polje primljeno je ukupno 1.761 lice lišeno slobode, a otpuštena su 2.042.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

Konjević: Možda da legalizujemo marihuanu, bez nje će ovo...

“Vi mene svodite na priču da postoji samo zemaljski svijet. To nije tačno”, reče premijer. Premijer je...

Do oktobra stižu tri lijeka protiv kovida 19

Slično kao i kod razvoja vakcina, Komisija najavljuje da će uložiti u istraživanje i inovacije, u identifikaciju...

Smijenjeni načelnici u Podgorici, Danilovgradu, Cetinju

Naime, novi načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Goran Jokić prvo je smijenio Miloša Vučinića, načelnika Odjeljenja bezbjednosti kriminalističke policije i na...

Utvrdili kršenje zakona u šest slučajeva, podnose prekršajne prijave

Tokom predizborne kampanje za izbore u Herceg Novom, koji će biti održani za dva dana, predstavnici nove...

Vakcinacija Fajzerovom vakcinom u Vojno-medicinskom centru: Samo za specifične...

Prvi kontingent od 2.340 doza koji je stigao u utorak je namijenjen zdravstvenim radnicima. Fajzerovu vakcinu će...

NAJČITANIJE

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare