test

Ko je Aleksandar Radović novi v.d. direktora Uprave policije

Standard

13/03/2024

07:51

Vlada je, tri sata nakon ponoći, imenovala Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti direktora Uprave policije.Radović je prije izbora na mjesto v.d. direktora policije bio na poziciji v.d. pomoćnika direktora Sektora za finansijsko – obavještajne poslove u Upravi policije.

Biografija Radovića:

Rođen je 1980. godine u Podgorici.

Od 1995. do 1999. pohađao je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. U toj školi bio je đak generacije učenika sa teritorije Republike Crne Gore.

2003. godine diplomirao je u redovnom roku na Pravnom fakultetu u Podgorici, a uporedo je radio kao pozornik.

2013. godine magistrirao je na Pravnom fakultet u Beogradu. Magistrirao na smjeru Krivično pravnih nauka na temu „Ekstradicija kao ustanova međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima u pravnom sistemu Crne Gore“.

Radović je 2014. položio pravosudni ispit.

Govori engleski jezik, a služi se i holandskim.

On je bio član Radne grupe poglavlje 24 – pravda, sloboda i bezbjednost.

Pohađao je više kurseva iz oblasti informatike, kurseva UN-a, kurseva ICPO Interpola, obuka iz oblasti primjene specijalnih istražnih metoda, praćenje trendova vještačke inteligencije, te obuka za vodjenje finansijskih istraga.

Više puta je nagrađivan u službi novčano i jednom vatrenim oružjem;

Radno iskustvo:

1999 – 2000. Posebna jedinica policije, policajac – Cetinje;

2000 – 2002. Pomoćnik komandira voda u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Danilovgradu;

2002 – 2004. CB Podgorica, policajac pozornik;

2004 – 2006. Pomoćnik Komandira Stanice policije za javni red i mir u CB Podgorica;

2006 – 2013. Vođa grupe za međunarodne potjernice, ekstradicije i transfer lica u Odsjeku za međunarodnu policijsku saradnju;

2013 – 2015. Rukovodilac Jedinice za prikrivene isljednike;

2015 – 2021. Oficir za vezu Uprave policije pri Europolu u Hagu, Holandija;

2021 – 2022. Odsjek za suzbijanje teških krivičnih djela;

2022 – 2023. Specijalno policijsko odjeljenje – Kordinator Grupe za istrage krivičnih djela visoke korupcije i pranja novca.

Radović je bio član crnogorske delegacije na zasijedanju Komitet eksperata Savjeta Evrope Manival na kojem je procijenjena situacija i stanje u Crnoj Gori i kada je Crna gora izbjegla sivu listu.

Izvor (naslovna fotografija):

Ilustracija

Ostavite komentar

Komentari (0)